Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare și completare PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare și completare PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020 – 12+631
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă. Tronsonul în cauză se află imediat în apropierea lacului, acest tronson fiind expus de subspălările apei din lac. Lângă drumul de proiectat se extinde conducta de transport gaze naturale Dn 800 mm Bordoșiu – Mugeni, care subtraversează drumul județean proiectat în mai multe puncte, 6 la număr (punctele F, E, D, C, B și A), între sectorul de drum km 12+041 – 12+561.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent drumul județean este proiectat pe un teren privat. Intabularea drumului județean 134A este în curs de realizare. Din aceste cauze este necesară actualizarea proiectului tehnic pe acest sector, modificarea/relocarea lucrărilor proiectate pe traseul vechiului drum, de pe lângă lacul existent, neavând studii geotehnice, respectiv topografice pentru acest sector de drum.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Acest obiectiv de investiție este de o importanţă majoră, deoarece lucrările de execuţie în sectorul de drum 8+478 – 12+362 sunt deja contractate şi finanțate din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
Obiectivele proiectului: 
Scopul acestui contract este de a se actualiza proiectul de execuţie, elaborat în 2012 de SC Incertrans SA, care să conducă la îmbunătăţirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condiţiilor de siguranță a circulaţiei.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic, respectiv orașului Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
36.44 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
36.44 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare și completare PT) 36.44 36.44 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu