„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Suseni - Gyergyóújfalu
Voșlăbeni - Vasláb
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drum pietruit cu degradari sub forma de gropi si cedari ale sistemului rutier datorita lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice si a capacitatii portante reduse a straturilor;Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, realizarea caracteristicilor de exploatare prevăzute de normele tehnice în vigoare, în intervalul duratei de exploatare, economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, creşterea capacităţii portante, este necesară efectuarea unor lucrări de modernizare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendinţe de extindere şi fără executarea unor lucrări de intervenţie ar putea conduce la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
-creşterea capacităţii portante prin modernizare; - îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori din zona drumului judetean DJ 126 Suseni-Voslobeni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
50.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 6700.00 50.00 0.00 0.00 6650.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu