„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Suseni - Gyergyóújfalu
Voșlăbeni - Vasláb
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drum pietruit cu degradari sub forma de gropi si cedari ale sistemului rutier datorita lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice si a capacitatii portante reduse a straturilor;Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, realizarea caracteristicilor de exploatare prevăzute de normele tehnice în vigoare, în intervalul duratei de exploatare, economisirea timpului şi a carburanţilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, creşterea capacităţii portante, este necesară efectuarea unor lucrări de modernizare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendinţe de extindere şi fără executarea unor lucrări de intervenţie ar putea conduce la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
-creşterea capacităţii portante prin modernizare; - îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, a fluenţei traficului şi care să influenţeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori din zona drumului judetean DJ 126 Suseni-Voslobeni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu