Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
nu este cazul
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean pe acest sector de drum este cu structura rigida din dale de beton, aflate intr-o stare avansata de degradare, prezentand fisuri, ruperi, denivelari si gropi de dimensiuni mari.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradarile semnalate au tendinte de extindere si implicit conduc la periclitatea sigurantei circulatiei si a confortului participantilor la trafic. Sectorul de drum fiind intens circulat, conditiile actuale duc la favorizarea accidentelor rutiere din cauza diferentei structurii rutiere.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit şi sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice necesare pentru un drum judeţean, de prezenţa denivelărilor accentuate şi a numeroaselor gropi din drumul existent.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
nu este cazul
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
nu este cazul
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
nu este cazul
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul de investitii are destinatia de drum judetean.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Fiind drumul de legatura intre zona Odorhei si zona Gheorgheni, tot traficul generat de aceste zone tranziteaza acest drum
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.15 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu