Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
nu este cazul
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean pe acest sector de drum este cu structura rigida din dale de beton, aflate intr-o stare avansata de degradare, prezentand fisuri, ruperi, denivelari si gropi de dimensiuni mari.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradarile semnalate au tendinte de extindere si implicit conduc la periclitatea sigurantei circulatiei si a confortului participantilor la trafic. Sectorul de drum fiind intens circulat, conditiile actuale duc la favorizarea accidentelor rutiere din cauza diferentei structurii rutiere.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aducerea platformei drumului la parametrii de gabarit şi sistem rutier modern corespunzător clasei tehnice necesare pentru un drum judeţean, de prezenţa denivelărilor accentuate şi a numeroaselor gropi din drumul existent.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
nu este cazul
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
nu este cazul
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
nu este cazul
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul de investitii are destinatia de drum judetean.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Fiind drumul de legatura intre zona Odorhei si zona Gheorgheni, tot traficul generat de aceste zone tranziteaza acest drum
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
35.15 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
35.15 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 35.15 35.15 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu