Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lueta - Lövéte
Amplasament: 
DJ132, km 38+450
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită cantităților de apă în exces provenită din precipitații, sectorul de zid de gabioane a suferit o subspălare a fundației gabioanelor, de unde a rezultat cedarea și căderea acestora în albia pârâului Homorodul Mic. Datorită cedării gabioanelor a rezultat și o cădere a acostamentului drumului pe o lungime de circa 20 m.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
687.15 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Fond de rezervă calamități, buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
687.15 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție) 687.15 687.15 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu