Protejarea/devierea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Protejarea/devierea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020 – 12+631 conductele magistrale de gaz natural situate la pozițiile km 12+041, 12+171, 12+200, 12+286, 12+400, 12+560
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În data de 15.09.2015 Consiliul Județean Harghita a încheiat contractul de execuție nr. 9/21050 pentru modernizarea sistemului rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 8+478 – 12+362, care în prezent este un drum închis circulației publice. După începerea lucrărilor s-a constatat existența următoarelor probleme: - pe sectorul km 12+020 – 12+362 drumul proiectat nu coincide cu traseul drumului județean, prin urmare este necesar reproiectarea acestuia - Transgaz a sesizat faptul că pe traseul contractat există 4 conducte magistrale de gaz natural (la pozițiile km 12+041, 12+171, 12+200, 12+286), iar în continuare, pe traseul 12+362 – 12+631 mai există 2 conducte magistrale de gaz natural (la pozițiile 12+400 și 12+560), care necesită lucrări de protejare și/sau deviere.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Protejarea și/sau devierea conductelor magistrale de gaze este indispensabilă, deoarece în cazul avarierii/deteriorării conductei Consiliul Județean Harghita va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Continuarea și finalizarea modernizării sistemului rutier pe DJ 134A, care prezintă o scurtătură între Cristuru Secuiesc și Săcel, față de DN 13C. În cazul în care nu se realizează protejarea și/sau devierea conductelor magistrale de gaze, există pericol de foc și explozie în zona acestora.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 115/2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind obiectivul de investiţii „Modernizare drumului judeţean DJ 134A, Şoimoşu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+500-16+000“.
Obiectivele proiectului: 
Proiectarea și execuția protejării și/sau devierii conductelor de gaze naturale și astfel finalizarea implementării proiectului elaborat de către SC Incertrans SA.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic, respectiv orașului Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
117.81 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
117.81 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Protejarea/devierea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare) 117.81 117.81 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu