Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
171
8 329 ron
1 REAMENAJAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR. 6 IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ditrău

25 ron
2 Firtosváraljai óvóda gyermekmosdójának korszerűsítése 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lupeni

10 ron
3 Lószállító vásárlása/ Achiziție remorcă transport cai 2018 ianuarie

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

10 ron
4 CT gép vásárlása a székelyudvarhelyi Városi Kórháznak / Achiziționare echipament CT pentru Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

150 ron
5 Achizitie echipamente şi aparatură medicală pentru Spitalul Municipal Gheorgheni 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Gheorgheni

140 ron
6 Amenajarea intrarii principale, respectiv holul principal al Salii de Sport din Odorheiu Secuiesc / A szekelyudvarhelyi sportcsarnok bejaratanak, illetve aulajanak a felujitasa 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

55 ron
7 Reabilitarea si Reamenajarea cladirii Scoli Primare Heveder in vederea obtinerii autorizatiei de functionare 2018 ianuarie

Primăria Comuna Voşlobeni

40 ron
8 Imbunatatirea infrastructurii de agrement si turism de uz public Voslabeni, sat Izvoru Muresului 2018 ianuarie

Primăria Comuna Voşlobeni

20 ron
9 MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA SATU MARE, JUDETUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Satu Mare

45 ron
10 Investitii pentru imbunatatirea sigurantei publice 2018 ianuarie

Primăria Comuna Voşlobeni

10 ron
11 Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Satu Mare

50 ron
12 Dezvoltarea programului Drum Maria 2018 ianuarie

Primăria Comuna Voşlobeni

25 ron
13 Servicii de proiectare pentru lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie

Primăria Comuna Bilbor

25 ron
14 Alimentare cu energie electrica Bloc de Locuinte sociale str. Victor Babes Municipiul Toplita 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Topliţa

15 Servicii de proiectare pentru lucrari suplimentare la Cminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie

Primăria Comuna Bilbor

21 ron
16 DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ECHIPAMENTE CONFORM ORD. NR.96/2016 AL M.A.I. IN MUNICIPIUL TOPLITA, JUD. HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Topliţa

50 ron
17 Servicii de proiectare sala sport 2018 ianuarie

Primăria Comuna Bilbor

14 ron
18 Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de functionare 2018 ianuarie

Primăria Comuna Bilbor

19 Használt lószállító vásárlása 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lupeni

10 ron
20 Servicii de proiectare pentru modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor 2018 ianuarie

Primăria Comuna Bilbor

40 ron
21 PROIECTARE SISTEMATIZARE CENTRU SARMAS 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sărmaş

20 ron
22 Finalizare Centru Balnear Multifuncțional - orașul Borsec 2018 ianuarie

Primăria Oraș Borsec

250 ron
23 Dotarea căminului Cultural Livezi 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

80 ron
24 Realizare SF pentru lucrări de reabilitare a căminului cultural Mihăileni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

25 Înființare 4 stații de autobuz în comuna Mihăileni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

40 ron
26 Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mugeni

50 ron
27 Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mărtiniş

125 ron
28 Realizare locuri de socializare-Daia,Nicolesti,Petecu 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ulieş

25 ron
29 Cofinantare partea neeligibila la proiectul MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lupeni

125 ron
30 Kilencven napon felüli adósság törlesztése 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mădăraş

135 ron
31 Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tusnad 2018 ianuarie

Primăria Comuna Tușnad

32 Amenajarea terenului aferent casei de cultură la nr. 54 din sat Leliceni Jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Leliceni

110 ron
33 Lucrari de asfaltare a drumului satesc Ujut din satul Armaseni Noi 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50 ron
34 Lucrari de asfaltare a drumului satesc Gradinita-Cimitir din satul Armaseni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50 ron
35 Amenajare Drum de ocolire a municipiului Miercurea-Ciuc Tronson Nord-Est, asfaltare 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

36 Proiectarea lucrări de reabilitare a căminului cultural Mihăileni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

37 Sistem informatic Scoala Generala Jozsef Attila 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

50 ron
38 Amenajare drum de ocolire tronson Nord-Est lungime 3050 m-sens giratoriu 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

39 Înființare stații de autobuz în comuna Mihăileni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

40 Amenajare drum de ocolire tronson Sud-Nord 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

41 Amenajare locuri de parcare, drum de acces și alei în zona cartierul Spicului 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

150 ron
42 Dotarea căminului Cultural Livezi 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mihăileni

43 DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA JOSNI-BORZONT CONF.ORD. M.A.I.96/2016/GYERGYOALFALU-BORZONT ÖNKÉNTES TÜZOLTÓSÁG ELLÁTÁSA VÉDÖ FELSZERELÉSSEL 2018 ianuarie

Primăria Comuna Joseni

44 Kilencven napon felüli adósság törlesztése 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mădăraş

45 Presa balotare deseuri neferoase 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ulieş

20 ron
46 Reabilitarea ulitei de legatura intre Dj 133 si Dj 137/A din Ulies 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ulieş

60 ron
47 Biztonsági kamerák felszerelése Gyergyócsomafalván közterületekre / Instalare sistem de supraveghere terenuri publice în comuna Ciumani, judeţul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

48 Reabilitarea Podului din Daia,comuna Ulies 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ulieş

49 Tájház kialakítása Gyergyócsomafalván / REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

50 * Realizare documentație tehnică privind proiectul integrat de reabilitarea, modernizare și dotare a 4 clădiri publice din Orașul Bălan și a aleilor, trotuarelor, pistelor de bicicliști 2018 ianuarie

Primăria Orașul Bălan

51 Realizare locuri de socializare-Daia,Nicolesti,Petecu 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ulieş

52 Kászonaltízi napköziotthon építése - Construirea clădirii pentru grădiniță cu program prelungit cu 3 grupe 2018 ianuarie

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

70 ron
53 „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare, reabilitare stație de tratare a apei și a stației de epurare, orașul Bălan, județul Harghita” 2018 ianuarie

Primăria Orașul Bălan

50 ron
54 Csíkszentmártoni művelődési ház felújítása és modernizálása 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sânmartin

120 ron
55 Gyergyócsomafalvi közvilágítás rendszer felújítása / Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Ciumani, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

56 Híd építése a Kászon pataka Pod pe DC 8 peste raul Casin in Saputl Iacobeni, com. Plaiesii de Jos, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

50 ron
57 Lucrari privind reabilitare teren de fotbal in satul Dealu 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dealu

50 ron
58 Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása / Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

59 Realizare vestiar la terenul de sport cu gazon artificial în Comuna Mărtiniș, sat. Mărtiniș 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mărtiniş

60 Multifunkcionális piactér kialakítása 2018 ianuarie

Primăria Comunei Tomeşti

15 ron
61 ,,Reabilitarea terenului de Sport,, 2018 ianuarie

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

20 ron
62 Teren de sport cu gazon artificial si vestiar 2018 ianuarie

Primăria Comuna Avrămeşti

100 ron
63 Reabilitarea rețelei stradale al comunei Sancrăieni, județul Harghita-Contribuția proprie a comunei Sâncrăieni la proiect/Csíkszentkirály község utcáinak aszfaltozása-Önrész biztosítás 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sâncrăieni

135 ron
64 înfiintarea unei case comunitare in comuna Siculeni/ Közösségi faluház létrehozása Madéfalván 2018 ianuarie

Comuna Siculeni

65 Echiparea și dotarea Asociației Paza civilă Valea Strambă - Felszerelés és eszközbeszerzés a gyergyótekerőpataki Polgárőrség egyesület számára 2018 ianuarie

Primăria Comuna Suseni

66 Proiect pentru reabilitarea caminului cultural Siclod 2018 ianuarie

Primăria Comuna Atid

20 ron
67 Gyergyócsomafalvi szennyvízhálózat felújítása és bővítése / REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

68 Dezvoltarea sistemului de supraveghere video/Kamerarendszer kibővtése 2018 ianuarie

Primăria Comuna Suseni

20 ron
69 Lucrari privind Construire Remiza S.V.S.U. in satul Ulcani 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dealu

65 ron
70 Achiziționarea de terenuri și clădiri în zona industrială/ Terület és épület vásárlása az ipari zónában 2018 ianuarie

Primăria Comunei Tomeşti

130 ron
71 Proiect pentru Amenajare teren la curtea fostei Scoli Atid 2018 ianuarie

Primăria Comuna Atid

15 ron
72 EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA, ZONA COLONIA III SI BAZIN 2018 ianuarie

Primăria Comuna Gălăuţaş

73 Cofinantare partea neeligibila la proiectul MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lupeni

74 Lucrari privind Modernizarea si dotarea caminului cultural din sat Dealu, comuna Dealu, judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dealu

30 ron
75 Achiziţionare teren sat Sub Cetate cu destinaţia de locuinţe pentru tineri 2018 ianuarie

Primăria Comuna Zetea

100 ron
76 Amenajarea zonei monumentului Siculicidium / A Siculicidium emlékmű környékének rendezése 2018 ianuarie

Comuna Siculeni

40 ron
77 Asigurarea surselor de apa potabila pentrru localitatea Bentid si Mihaileni, Comuna Simonesti, judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

78 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comunei Subcetate

140 ron
79 Solicitarea unui proiect DALI pt reamenajarea punct PSI cu spatiu public Com. Pauleni-Ciuc, sat. Delnita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

15 ron
80 ACHIZITONARE 2 BUC MOTOPOMPA HONDA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ocland

3 ron
81 „Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparaţii capitale fosta clădire CAP – com. Atid ” 2018 ianuarie

Primăria Comuna Atid

25 ron
82 ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU COMUNA OCLAND 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ocland

83 Construire șopron în Comuna Cîrța 2018 ianuarie

Primăria Comuna Cârţa

84 Construire gradinita de copii com.Bradesti, Judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Brădeşti

115 ron
85 Normál programmal működő óvoda építése Gyergyócsomafalván / Construire grădiniţă de copii cu program normal în comuna Ciumani, judeţul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciumani

210 ron
86 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL 2018 ianuarie

Primăria Comuna Săcel

95 ron
87 Reabilitarea cladirii sediului fostei Consiliul popular 2018 ianuarie

Primăria Comuna Vărşag

110 ron
88 Elaborare D.A.L.I. pt. obiectivul de investiții: "Modernizarea drumului Comunal DC36 Corund - Valea lui Pavel" / Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a DC36 Korond - Pálpataka községi út modernizálására 2018 ianuarie

Primăria Comuna Corund

50 ron
89 Construire Casa de sanatate Suseni Egészségügyi ház építése Gyergyóújfalu községben 2018 ianuarie

Primăria Comuna Suseni

100 ron
90 CONSTRUIRE REMIZĂ P.S.I. Comuna Lunca de Sus jud.HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lunca de Sus

120 ron
91 Amenajare Teren Sport 2018 ianuarie

Primăria Comuna Cozmeni

160 ron
92 ALIMENTARE REZERVOR DE APĂ DIN PUȚ FORAT ÎN COMUNA SUSENI,JUD.HARGHITA-IVÓVÍZ ELLÁTÁS FÚRT KÚTBÓL GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉGBEN 2018 ianuarie

Primăria Comuna Suseni

50 ron
93 Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparatii capitale Scoala Inlaceni-com. Atid 2018 ianuarie

Primăria Comuna Atid

35 ron
94 Finalizare Centru Balnear Multifuncțional - orașul Borsec 2018 ianuarie

Primăria Oraș Borsec

95 Revitalizarea spaţiilor publice din Municipiul Gheorgheni - Continuare investitie 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Gheorgheni

35 ron
96 MODERNIZARE STRAZI SI ULITE IN COMUNA OCLAND, STRADA TEMPLOM, JUDETUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ocland

107 ron
97 Construirea Capela Mortuare in com. Pauleni-Ciuc str.Cimitir 2018 ianuarie

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

15 ron
98 Extinderea conductei de apa in satul Nicoleni, Comuna Simonesti 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

99 Lucrări de finisaje și instalații la clădirea sediului nou al primăriei din Comuna Căpîlnița cu structura de rezistență realizată 2018 ianuarie

Primăria Comuna Căpâlniţa

95 ron
100 CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATUL SATU NOU 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ocland

101 REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PETOFI SANDOR 2018 ianuarie

Primăria Comuna Joseni

210 ron
102 MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE A LOCALITATII GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Gălăuţaş

103 ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA DĂNEȘTI/KAMERARENDSZER BESZERZESE ES FELSZERELÉSE DÁNFALVA KÖZSÉGBEN 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dănești

50 ron
104 Lucrari de masuratori topografice și executarea planurilor de parcelare, intabularea obiectivelor domeniului public 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

105 Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghi 2018 ianuarie

Primăria Comuna Praid

50 ron
106 Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrau, judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ditrău

185 ron
107 Achiziționare mobilier și dotări pentru Grădinița cu program prelungit din localitatea Corund / Butor és eszközbeszerzés a Korondi napközi számára 2018 ianuarie

Primăria Comuna Corund

95 ron
108 Dotare bucătărie didactică la Liceul Tehnologic Kós Károly / A Kós Károly Szakközépiskola tankonyhájának a felszerelése 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

15 ron
109 Reabilitare pod peste paraul Corund, strada Banya 2018 ianuarie

Primăria Comuna Praid

20 ron
110 SISTEM DE SUPRAVEGHERE CU CAMERE IN COMUNA TULGHES 2018 ianuarie

Primăria Comuna Tulgheş

50 ron
111 Strung CNC la Colegiul Tehnic Bányai János / Bányai János Műszaki Szakközépiskola CNC szaktermének berendezése 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

50 ron
112 Reabililare scoala gimnaziala Aprily Lajos Praid, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Praid

5 ron
113 Modernizarea Drumurilor Locale Din Pauleni-Ciuc jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

50 ron
114 “Scoala după şcoală” la Colegiul Tehnic Batthyány Ignác din Gheorgheni 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Gheorgheni

40 ron
115 Reabilitare clădire și internat școală (ferestre și podea) - la Colegiul Tehnic Bányai János / Bányai János Műszaki Szakközépiskola kollégium fiú részlegének felújítása 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

116 Modemizarea unor strazi din localitatile Ocna de Jos si Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Praid

50 ron
117 „Reabilitarea retelei electrice la Școala Gimnazială ,,MÁRTONFFI JÁNOS”- oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita” 2018 ianuarie

Primăria Oraș Vlăhiţa

50 ron
118 Construire gradinita cu program prelungit in com. Praid, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Praid

20 ron
119 PRELUNGIRE TROTUAR ADIACENT DRUM NATIONAL DN12-E 578 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dănești

120 CUMPARAREA IMOBILELOR COOPERATIVEI ARTA POPULARA DANESTI / A CSÍKDÁNFALVI NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETKEZET INGATLANJAINAK A MEGVÁSÁRLÁSA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dănești

95 ron
121 Dotarea atelierului de mecanic auto - Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály - Continuare investitie 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Gheorgheni

25 ron
122 Realizare/reactualizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Reamenajare şi extindere Scoala gimnazială KÁJONI JÁNOS Ciceu" 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciceu

10 ron
123 Realizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciceu

124 Cumpărare teren necesar realizării proiectelor "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" şi "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2018 ianuarie

Primăria Comuna Ciceu

90 ron
125 INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MERESTI 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mereşti

110 ron
126 Cheltuieli pentru autorizare PSI „Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond” 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dârjiu

127 IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MEREST 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mereşti

128 Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mugeni

129 REALIZAREA BRANSAMENTELOR DE APA IN COMUNA DARJIU, SAT DARJIU, JUDETUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Dârjiu

100 ron
130 Refacerea și modernizarea ''Centru comunitar Medico-social multifuncțional'' Șimonești, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

25 ron
131 Amenajarea zonei centrale din vecinătatea casei de cultură din orașul Bălan, în zonă de recreere 2018 ianuarie

Primăria Orașul Bălan

50 ron
132 Modernizare drumuri comunale in Comuna Feliceni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Feliceni

140 ron
133 Reabilitare conducte de incalzire la Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlahita 2018 ianuarie

Primăria Oraș Vlăhiţa

70 ron
134 Echiparea Grupului de pompieri voluntar Vulkan din Șimonești 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

135 AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL LA SCOALA GIMNAZIALA "DUMITRU GAFTON" IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Gălăuţaş

110 ron
136 Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Sântimbru, județul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sântimbru

120 ron
137 Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni, Com. Șimonești, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

138 FINALIZARE Extrema dificultate Canalizare menajera si Statie de epurare in Comuna Tusnad judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Tușnad

150 ron
139 CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR RUGĂNEŞTI,ŞIMONEŞTI,CĂDACIU MIC,CĂDACIU MARE,COBĂTEŞTI ŞI MIHĂILENI,COMUNA ŞIMONEŞTI,JUDEŢUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

140 Rebilitare și modernizare case de cultura, Comuna Sînsimion, sat Sînsimion și sat Cetățuia 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sânsimion

60 ron
141 Extindere rețele electrice (electrificare) Comuna Cîrța, Zona Madicsa, Județul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Cârţa

95 ron
142 Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni,Lutita si Dejutiu, com. Mugeni judetul Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Mugeni

75 ron
143 Alimentare cu apa potabila a satelor Cadaciu Mic, Cadaciu Mare și Cobatesti, Comuna Șimonești 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

144 CRESTEREA SIGURANTEI IN COMUNA LUETA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lueta

25 ron
145 Reabilitarea şi reamenajarea clădirii şi a spaţiului în aer liber la Moara Tinka - Documentaţie tehnică 2018 ianuarie

Primăria Municipiul Gheorgheni

146 Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sântimbru

147 Extindere cu patru săli de clasă-sat Rugănești, comuna Șimonești și spațiu multifuncțional prin mansardare la Școala Generală Marosi Gergely Șimonești 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

148 Proiectarea teren de sport multifuncțional în comuna Sânsimion 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sânsimion

149 Construire şi dotare Hală şi Piaţă agroalimentară Remetea, jud. Harghita 2018 ianuarie

Primăria Comuna Remetea

210 ron
150 DOTARI LABORATOR ELECTROTEHNICA-AUTOMATIZARI , LICEUL TEHNOLOGIC CORBU 2018 ianuarie

Primăria Comuna Corbu

9 ron
151 Construire trotuar pe langa Drumul European E578 în comuna Sândominic 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sândominic

130 ron
152 Intervenție la reparații generale a sistemului de încălzire a Școlii Generale Cobătești 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

25 ron
153 REALIZARE PISTA PENTRU BICICLISTI , TRONSON 3 2018 ianuarie

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

90 ron
154 Construire garaj și magazie 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sândominic

155 REPARAŢII CAPITALE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE COMUNALĂ PENTRU CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ŞI REFUGIU P.S.I. 2018 ianuarie

Primăria Comuna Zetea

45 ron
156 REAMENAJARE TEREN DE SPORT CU INFRASTRUCTURA AFERENTA 2018 ianuarie

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

80 ron
157 Reparații și modernizare la dispensar în Comuna Cîrța 2018 ianuarie

Primăria Comuna Cârţa

50 ron
158 Construirea căminului cultural Rugănești 2018 ianuarie

Primăria Comuna Şimoneşti

75 ron
159 Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sântimbru

160 ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA, JUDEŢUL HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lueta

80 ron
161 DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ECHIPAMENTE CONFORM ORD.NR.96/2016 AL M.A.I. IN COMUNA CORBU, JUD.HARGHITA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Corbu

40 ron
162 Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu- Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község úthálózatának felújítása - Önrész biztosítás 2018 ianuarie

Primăria Comuna Racu

60 ron
163 Modernizarea terenului de sport existent . 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lunca de Jos

50 ron
164 Realizarea sistemului de supraveghere pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Sînsimion, sat Sânsimion și sat. Cetățuia 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sânsimion

50 ron
165 Cumpărarea imobilului situat în comuna Frumoasa, str. Mihăileni, nr. 18 2018 ianuarie

Primăria Comuna Frumoasa

140 ron
166 Modernizarea drumului comunal , drum de legătură între DN 12A - DJ 127A 2018 ianuarie

Primăria Comuna Lunca de Jos

50 ron
167 Dezvoltarea serviciilor turistice oferite pe teritoriul comunei Porumbeni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Porumbeni

110 ron
168 Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu finantat prin PNDL - Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község uthá Ló zatának felújítása PNDL program által - Önrész biztosítása 2018 ianuarie

Primăria Comuna Racu

60 ron
169 EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE RUNC SARMAS FUNDOAIA 2018 ianuarie

Primăria Comuna Sărmaş

90 ron
170 Achizitionarea unei pensiuni pe teritoriul comunei Porumbeni 2018 ianuarie

Primăria Comuna Porumbeni

171 Centrala termica pe gaz condensare la sediul Pompierilor Voluntari din Vlahita 2018 ianuarie

Primăria Oraș Vlăhiţa

5 ron