Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
220
21188000
1 „REABILITAREA, MODERNIZAREA,DOTAREA CLADIRII SI AMENAJAREA CURTII LA SCOALA GIMNAZIALA KISS FERENC CLASELE V-VIII” 2022

Primăria Comuna Mădăraş

2 Cheltuieli de proiectare - Modernizarea și dotarea clădirii căminului cultural din sat Lutița, nr. 194, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

3 Lucrări de reparații capitale în interiorul Căminului Cultural din satul Mugeni, comuna Mugeni 2022

Primăria Comuna Mugeni

4 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3 2022

5 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12 2022

6 Reabilitarea grupurilor sanitare la Refugiu de utilitate publica /A Menedékház fürdőszobáionak a felujítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

15000
7 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
8 Reparatii curente la cladirea gradinitei cu program prelungit Rugyecske 2022

Primăria Comuna Lăzarea

9 Modernizarea drumului comunal DC23 între DJ131 - Teleac, din comuna Feliceni, județul Harghita - Etapa 1 2022

Primăria Comuna Feliceni

10 Anghel Saligny projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése - Elaborarea studiilor de fezabilitate a proiectele Anghel Saligny 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

11 Construire Cabinet Medical cu Locuinta de serviciu, Comuna Cozmeni, jud. Harghita, Comuna Cozmeni, Sat. Cozmeni nr.213 2022

Primăria Comuna Cozmeni

12 Extindere Școala Generală "Boga Alajos" nr.2 2022

Primăria Comuna Cozmeni

13 Reabilitare Energetică la Școala "Boga Alajos", Nr. 1, Comuna Cozmeni 2022

Primăria Comuna Cozmeni

120000
14 Achizitionare autogreder . 2022

Primăria Comuna Lunca de Jos

408000
15 Dotarea Grădiniței Cseperedo 2022

Primăria Orașul Bălan

20000
16 Amenajarea terenului la o serie de străzi laterale de pe raza localității Bălan 2022

Primăria Orașul Bălan

100000
17 Modernizare zonă centrală - demolare bloc degradat 2022

Primăria Orașul Bălan

220000
18 Achiztionare autobus transport copii 2022

Primăria Comuna Tușnad

280000
19 Modernizare și dotare clasă la Școala Gimnazială Dr. Boga Alajos 2022

Primăria Comuna Cozmeni

40000
20 Elaborare D.A.L.I. pentru modernizarea drumurilor comunale nr. 369-370 2022

Primăria Comuna Racu

33000
21 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

220000
22 Întocmire documentații tehnico-economice pentru obiective de investiții în Comuna Bilbor 2022

Primăria Comuna Bilbor

23 Servicii de consultanță și proiectare pentru progranul de efitiencizare energetică și gestionare inteligentă a energiei pentru iluminatul public 2022

Primăria Comuna Bilbor

24 Modernizarea drumurilor locale din comuna Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

300000
25 Contribuția proprie pentru proiectul „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea si Sineu, judetul Harghita” 2022

Primăria Comuna Remetea

26 ”REABILITARE SI MODERNIZARE TEREN DE SPORT”-Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” Comuna Sânmartin 2022

Primăria Comuna Sânmartin

350000
27 Reparatii microbuze scolare, Liceul Tehnologic Corbu 2022

Primăria Comuna Corbu

28 Înființarea sistemului de magazinare a apei potabile pentru comuna Suseni sat Valea -Strambă 2022

Primăria Comuna Suseni

29 Achiziționare teren 2022

Comuna Siculeni

380000
30 Modernizarea de rețele de drumuri de interes local în comuna Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

31 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasă acoperită și amenajare exterioară 2022

Primăria Comuna Mihăileni

32 Construire casă de sănătate în Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

120000
33 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A 2022

Primăria Comuna Corund

150000
34 Elaborare PT pentru canalizare 2022

Primăria Comuna Feliceni

74000
35 Elaborare PUZ în localitățile Oțeni și Tăureni pentru stație de pompare și cămin cultural 2022

Primăria Comuna Feliceni

30000
36 Modernizare Piața Bisericii, comuna Feliceni, loc. Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

46000
37 Reabilitarea clădirii Dispensarului Medical din comuna Feliceni, satul Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

150000
38 Reabilitarea energetica a sediului primariei comunei Martinis, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Mărtiniş

450000
39 REABILITAREA DC 46 , REABILITARE DE491 / A 46-os számú községi út ( DC46), illetve a 491-es számú mezei út (DE491) felújítása 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

250000
40 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

41 Achizitie sistem de supraveghere video 2022

Primăria Comuna Cozmeni

50000
42 Clădire administrativă cu cabinet medical 2022

Primăria Comuna Cozmeni

70000
43 “MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Ditrău

44 Lucrari de reparatii curente la cladirea Scolii Primare si a Gradinita de copii din satul Satu Nou, comuna Ocland 2022

Primăria Comuna Ocland

250000
45 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
46 COFINANȚARE PROIECT PNRR RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

47 COFINANȚARE PROIECTE PNRR:1.REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 2.REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

48 Extinderea trotuarului pietonal zona Boteni în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

207000
49 SF pentru Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simonesti 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

50 „Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din satul Rugănești, Comuna Șimonești, Județul Harghita” 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

51 Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

52 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INTERNATULUI COLEGIULUI TEHNIC ”BATTHYÁNY IGNÁC” DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI 2022

53 Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni,sectorul intre DJ 135 ;i centrul satului, Comuna Simonesti, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

500000
54 Amenajare Piață Multifuncțională, Comuna Tomești, Județul Harghita 2022

Primăria Comunei Tomeşti

55 Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare destinație în ferma educațională 2022

Primăria Comuna Dănești

56 Amenajare parcări și spații verzi pe strada Gát în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

10000
57 Construire Trotuar Lângă DJ 133, KM 20+093-KM 22+071 2022

Primăria Comuna Dârjiu

160000
58 Reabilitare Officină Cămin Cultural Mujna 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
59 Reabilitare Oficină Căminul Cultural Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
60 Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș ( inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

61 CHELTUIELI DE PROIECTARE- Reabilitarea școlii primare și căminului cultural din sat. Aluniș, nr.78, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
62 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii căminului cultural din sat. Dobeni, nr.69, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
63 Achizitie mese Teqball 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

30000
64 Achizitionare transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50000
65 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii din satul Lutița nr. 184, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

40000
66 Reparații capitale la clădirea Primăriei 2022

Primăria Comuna Mugeni

100000
67 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

68 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
69 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Középcsík 2022

Primăria Comuna Racu

60000
70 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Forest 2022

Primăria Comuna Racu

60000
71 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

72 Modernizarea drumurilor agricole prin AFIR Masura 4.3, prin ADI KÖZEPCSÍK si ADI FOREST 2022

Comuna Siculeni

120000
73 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Kozepcsik 2022

Primăria Comuna Ciceu

70000
74 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Forest 2022

Primăria Comuna Ciceu

50000
75 Extinderea, modernizarea si infiintarea infrastructurii de apa uzata in zona Adi Bogat 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
76 "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2022

Primăria Comuna Ciceu

77 Extindere și reabilitare Sediul Comunei Cârța - A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és felújítása 2022

Primăria Comuna Cârţa

78 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU , JUDETUL HARGHITA-CHELTUIELI NEELIGIBILE 2022

Primăria Comuna Ditrău

79 Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni 2022

350000
80 Amenajare Trotuar si Parcare in Comuna Cârța sat Cârta - Járda és parkoló kialakítása Karcfalva községben, Karcfalván 2022

Primăria Comuna Cârţa

81 (Corectat) Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

82 Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

83 Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni 2022

84 Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária” 2022

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

200000
85 Canalizare menajeră în comuna Secuieni și satele aparținătoare județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

86 Modernizarea drumului comunal Bodogaia-Eliseni județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

87 Extinderea trotuarului pietonal în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

88 Extindere rețea de apă a satelor Mihăileni, Bențid din Comuna Șimonești 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

89 Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului. 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

120000
90 Reabilitarea locuințe de serviciu în comuna Căpâlnița, județul Harghita / Szolgálati lakások tetőszerkezetének a felújítása Kápolnásfalu községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

91 Dotarea centrului social cu mobilier și extinderea încălzirii cu panouri solare în comuna Căpâlnița, județul Harghita / A szociális központ bútorozása, és a fűtés napkollektorokkal történő bővítése. 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

92 Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Satu Mare

93 Finalizarea rețelei de iluminat public la Harghita Mădăraș / Madarasi Hargita közvilágításának a befejezése 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

94 Reabilitarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare în Comuna Căpâlnița / Ivóvíz hálózat felújítása és szennyvízhálózat bővítése Kápolnásfaluban 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

200000
95 Reabilitare zonă centrală în Comuna Căpâlnița / Kápolnásfalu Község központjának felújítása 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

96 Reabilitare și reamenajare punctele PSI din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

97 Dotarea Căminele Culturale din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

98 Amenajare centrele satelor în incinta comunei Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

99 SF - Înființarea sistemului inteligent de distribuție de gaze naturale în Comuna Zetea, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

100 Modernizarea drumurilor agricole în comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

101 Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc, Județul Harghita/Csíkpálfalva község 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

102 DOTAREA S.V.S.U. JOSENI-BORZONT CU ECHIPAMENTE SPECIFICE FOLOSITE LA STINGEREA INCENDII LOR,SALVARE SI CAUTARE ACHIZITIONARE UNEI DRONE 2022

Primăria Comuna Joseni

103 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

104 Reabilitarea și dotarea dispensar medical în comuna Căpâlnița județul Harghita/ A családorvosi rendelő rehabilitációja és felszerelése eszközökkel, Kápolnásfalu községben 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

105 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

106 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

107 Lucrări de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

108 SF/DALI reabilitarea Centru balnear la Băile Szejke 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

109 Execuție lucrări - Realizarea infrastructurii pentru cartierul tinerilor din Sub Cetate, Comuna Zetea 2022

Primăria Comuna Zetea

500000
110 Amenajare remiza pentru S.V.S.U și Protecție Civila 2022

Primăria Municipiul Topliţa

111 Dotarea și echiparea S.V.S.U Toplita în vederea interventiei rapide în situatii de urgenta pe raza UAT Toplita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

112 SF Construire Bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

113 Servicii de intocmire Plan Urbanistic General 2022

Primăria Municipiul Topliţa

114 Elaborare documente tehnico-economice (DALI, studii, PT) pentru Modernizare drum comunal DC 27 Odorheiu Secuiesc - Călugăreni 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

115 Reabilitarea centralei termice și schimbarea destinației în locuințe de serviciu în Municipiul Toplița, județul Harghita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

116 Infiintare retea de gaz in municipiul Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

117 Tribuna 50 locuri la terenul de sport în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

40000
118 Camere de supraveghere si echipamente IT pentru Scoala Gimnazială David Ferenc 2022

Primăria Comuna Mereşti

30000
119 Modernizarea drumurilor și străzilor de interes local Comuna Săcel 2022

Primăria Comuna Săcel

250000
120 Sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță din Remetea 2022

Primăria Comuna Remetea

121 Reabilitarea clădirii Bazei Sportive Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

122 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita - proiectare / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

123 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

124 Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Lupeni,judetul Harghita cu satele aparţinătoare Lupeni, Bisericani, Morăreni, Bulgăreni,Păltiniş şi Satu Mic 2022

Primăria Comuna Lupeni

125 MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 134C DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

100000
126 MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

127 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

500000
128 Amenajare piata comunala 2022

Primăria Comuna Sândominic

129 Actualizare SF Construire variantă drum ocolire cu statut de stradă urbană Nord-Vest a Municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

1000000
130 Construire garaj pentru utilaje 2022

Primăria Comuna Joseni

900000
131 ”Construire centru PSI cu săli de funcţionare în Comuna Satu Mare, Judeţul Harghita” 2022

Primăria Comuna Satu Mare

132 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Praid, județul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos 2022

Primăria Comuna Praid

133 Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

134 Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec 2022

Primăria Oraș Borsec

135 Alimentare cu apă potabilă şi reţea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

550000
136 Amenajare spații publice în comuna Sândominic, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sândominic

250000
137 Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

138 Proiectare reabilitare energetica a cladirilor scolii Josika Miklos Atid 2022

Primăria Comuna Atid

130000
139 Proiectare Sala de sport scolara 2022

Primăria Comuna Atid

140 ,,Achiziționarea utilajului de utilitate publică, pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Satu Mare, județul Harghita,, 2022

Primăria Comuna Satu Mare

250000
141 Lucrari de reparatii pe DJ 132A 2022

Primăria Comuna Mereşti

60000
142 Proiectare casa de sănătate în satul Mihăileni - Csíkszentmihályi egészségház tervezete 2022

Primăria Comuna Mihăileni

143 REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE PE BAZA DE BIOMASA LA CLADIRILE PUBLICE DIN ORASUL BORSEC JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Oraș Borsec

144 “Mansardarea apartamentului primăriei ” din Comuna Porumbeni, satul Porumbenii Mari 2022

Primăria Comuna Porumbeni

145 Înființare Cantină socială în clădirea existentă din Comuna Porumbeni - Dotarea cantinei și a bucătăriei cu echipamente profesionale 2022

Primăria Comuna Porumbeni

250000
146 Panouri solare la baia comunală Borsaros/ Napelemek a Borsáros fürdőhöz 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

147 Reabilitarea strandului exterior al băii comunale Borsaros/ Borsaros fürdő külső medencéjének a felújítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

148 Reabilitarea exterioară și interioară a căminelor culturale și a școlii din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

149 Amenajări locuri de joacă pentru copii,comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

150 Proiectarea și cumpărarea cazanelor de gaz pentru Sala Polivalentă și Școala Generală Nagy István din Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

151 Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

152 Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

153 Construirea de trotuare și șanțuri lângă drumul județean comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

154 Proiectarea și modernizarea parcării aferent "Sala Polivalentă Misentea" din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

155 Amenajare teren de sport aferent Complexului Sportiv, sat Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

156 Restauraea Conacul Henter din Comuna Sântimbru 2022

Primăria Comuna Sântimbru

475000
157 Reabilitarea interioară a primăriei și proiectarea parcării primăriei, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

158 Reabilitare și modernizare case de cultura, comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

450000
159 Înființarea rețelelor inteligente de distribuție de gaze naturale și branșamente în comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

160 Kászonjakabfalvi "Dr. Pataki József" általános iskola javítása - Reabilitare Școala Generală ”Dr. Pataki József" Iacobeni 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

200000
161 Amenajare teren prin realizare pistă de alergare și teren de joacă la baza sportivă din Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

162 Dotare cu piscină prefabricată - Zonă de agrement și turistic în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

150000
163 Achiziționarea linii de fabricație pavaj, boltari, borduri - Útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlása 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

80000
164 Amenajare locuri de parcare la dispensarul medical din localitatea Sânsimion, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sânsimion

165 Înființare gazon și amenajare incintă teren de sport și gradenă, Comuna Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

450000
166 CONSTRUIRE TEREN SPORT SAT TÂRNOVIȚA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

150000
167 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasa acoperită și amenajare exterioară - Vacsárcsi kúltúrotthon fedett terasszal való bővítése és környezetének területrendezése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

168 Reamenjare subolului casei de culturală Mihăileni și extinderea cu terasa acoperită - A csíkszentmihályi kultúrotthon alagsorának áttervezése és az épület bővítése egy födött terasszal 2022

Primăria Comuna Mihăileni

169 Reabilitare acoperis la remiza PSI 2022

Primăria Comuna Ulieş

170 Amenajare exterioara Dispensar Medical Ulies 2022

Primăria Comuna Ulieş

240000
171 Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

500000
172 Reamenajare parc din comuna Lazarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

173 Amenajare locul de parcare - Parkoló kiépítése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

174 Finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectelor ADI Bogat / Önrész támogatási kérelem az ADI Bogát közös pályázathoz 2022

Primăria Comuna Mihăileni

175 Amenajare teren de sport si iluminat in comuna Atid, sat Criseni judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

220000
176 „ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Lueta

177 Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale 2022

Primăria Comuna Vărşag

290000
178 CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL VETERINAR DIN PANOURI MODULARE 2022

Primăria Comuna Brădeşti

100000
179 Reabilitare și modernizare DC 6 și DC 53 comuna Frumoasa, județul Harghita - rest de executat 2022

Primăria Comuna Frumoasa

1992000
180 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Cârţa

671000
181 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 2022

Primăria Comunei Tomeşti

671000
182 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Dănești

671000
183 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

184 Extindere sistem de securitate in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

185 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
186 Modernizarea drumului comunal DC6A in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

187 Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

188 Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu 2022

Primăria Comuna Racu

50000
189 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

190 Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

191 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2022

Primăria Comunei Subcetate

300000
192 Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

193 Realizare Proiect Tehnic pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

194 Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

195 ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

196 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

197 AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Tulgheş

250000
198 REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență) 2022

Primăria Comuna Tulgheş

199 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
200 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

201 Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru) 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

202 Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

203 Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

204 Amenajare parc strada Republicii 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

205 „Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022

Primăria Oraș Băile Tuşnad

206 Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Corbu

300000
207 EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

208 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

209 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

210 MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022

Primăria Comuna Sărmaş

211 Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

212 MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

213 Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
214 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+000 2022

Primăria Comuna Corund

350000
215 EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

216 „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC CORUND, CLĂDIREA CU CLASELE I-VIII” 2022

Primăria Comuna Corund

217 Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

75000
218 „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita" 2022

Primăria Comuna Corund

219 DOTAREA CABINETULUI MEDICAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

220 EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS 2022

Primăria Comuna Sărmaş