Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
41
0
1 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Cârţa

2 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 2022

Primăria Comunei Tomeşti

3 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Dănești

4 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

5 Extindere sistem de securitate in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

6 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

7 Modernizarea drumului comunal DC6A in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

8 Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

9 Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu 2022

Primăria Comuna Racu

10 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

11 Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

12 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2022

Primăria Comunei Subcetate

13 Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

14 Realizare Proiect Tehnic pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

15 Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

16 ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

17 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

18 AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Tulgheş

19 REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență) 2022

Primăria Comuna Tulgheş

20 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

21 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

22 Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru) 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

23 Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

24 Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

25 Amenajare parc strada Republicii 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

26 „Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022

Primăria Oraș Băile Tuşnad

27 Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Corbu

28 EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

29 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

30 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

31 MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022

Primăria Comuna Sărmaş

32 Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

33 MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

34 Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

35 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+000 2022

Primăria Comuna Corund

36 EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

37 „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC CORUND, CLĂDIREA CU CLASELE I-VIII” 2022

Primăria Comuna Corund

38 Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

39 „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita" 2022

Primăria Comuna Corund

40 DOTAREA CABINETULUI MEDICAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

41 EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS 2022

Primăria Comuna Sărmaş