Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), judeţul Harghita (execuție)

Drumul județean DJ135 km 63+100 – 74+210 se desfășoară pe teritoriul comunelor Avrămești și Șimonești. Soluțiile pentru reabilitarea structurii rutiere existente a drumului sunt stabilite conform stării tehnice actuale a drumului și funcție de zestrea existentă. Astfel, se recomandă următoarele soluții de reabilitare: Pentru Tronson de drum pietruit km 65+080-71+030 stuctura rutieră suplă, după cum urmează: 4cm strat de uzură BA16; 6cm strat de legătură BAD20; 15cm strat de piatră spartă; min. 15cm fundație din ballast; 10cm strat de formă (împietruire existentă). Pentru Tronson de drum pietruit km 71+030 - 73+297 (tronson cu acces la cariera Tărcești): stuctura rutieră suplă, după cum urmează: 4cm strat de uzură BA16; 8cm strat de legătură BAD20; 20cm strat de piatră spartă; min. 15cm fundație din ballast; 10cm strat de formă (împietruire existent). Pe tronsonul km 73+000 – 73+297 îmbrăcămintea din piatră cubică existentă se va desface. Pentru Tronson îmbrăcăminte asfaltică existent km 63+957-65+080, ranforsare stuctură rutieră, după cum urmează: 4cm strat de uzură BA16; 6cm strat de legătură BAD20; geocompozit; structura rutieră existentă. În localități pentru asigurarea acceselor la proprietăți se aplică stuctura rutieră nouă, după cum urmează: 4cm strat de uzură BA16; 6cm strat de legătură BAD20; 15cm strat de piatră spartă; min. 15cm fundație din ballast; 10cm strat de formă; desfacere structura rutieră Scurgerea apelor se va realiza prin două tipuri de secțiuni: secțiuni trapezoidale (șanțuri) ori secțiuni dreptunghiulare (rigole carosabile). Acestea se vor prevedea în funcție de fiecare profil caracteristic. La podețe, se va stabili care pot fi menținute și care trebuie înlocuite sau reparate prin lucrări de refacere a radierelor, aripilor, coronamente și zone de racordare. Lucrări necesare la poduri: Din cele 4 poduri situate pe acest sector de drum la 3 poduri (km 63+992, km 71+242, km 72+856) vor fi efectuate reparații, iar în locul podului aflat la poziția km 65+790 va fi construit un nou pod.