Taburi primare

An Denumirea Entitatii
Zilele Judetului Harghita

În perioada 19.05.-29.05.2023 vor avea loc Zilele Județului Harghita.În cadrul acestor zile  vor fi organizate diferite proiecte  cu numeroase activități pentru vizitatori şi întreaga comunitate locală.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Program dedicat culturii ceangăi

Scopul programului este colaborarea cu ONG-urile  din comunităţile de ceangăieşti cu scopul promovării culturii ceangăilor. Sprijinirea păstrării tradițiilor în  comunitățile de ceangăi, inițiative care întăresc comunitatea.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc

În acest an ne pregătim de o ediție specială dedicată aniversării a celor 400 de ani de la construiriea Cetății Mikó. De la primele ediții din anii `80, locația principală a festivalului este curtea Cetatății Mikó cu atmosfera sa inedită și acustica ideală.

Având în vedere programul Mikó400 lansat de Muzeul Secuiesc al Ciucului, în acest an organizatorii Festivalulului de Muzică Veche Miercurea Ciuc au decis să se alăture programul festivalului având ca tematică principală muzica veche din secolele 16-17, cu accent pe muzica Transilvăneană.  

Și în acest an festivalul va avea un program divers pentru toate grupele de vârstă, cu invitaţi de anvergură internaţională, excursii muzicale și programe în aer liber.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Fazakas Gabriella

Zilele Judeţului Harghita, ediția XIX-a

În organizarea Consiliului Judeţean Harghita, în colaborare cu instituțiile şi organizaţiile civile, în perioada 19-29 mai 2023 va avea loc cea de-a XIX-a ediţie a Zilelor Judeţului Harghita.  Zilele Judeţului Harghita este coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, cu implicarea celor 12 instituții subordonate Consiliului Județean Harghita. Zilele Județului Harghita constituie ocazie excelentă pentru a atrage atenția asupra valorilor județului Harghita. Evenimentele Zilelor Județului Harghita se bazează pe comunitățile județului Harghita, pe patrimoniul cultural și natural și pe creativitatea contemporană.

Motoul șirului de evenimente: #ValorileNoastre.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale

Organizarea unor evenimente, care au ca scop promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale existente în județul Harghita.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Participare la târguri în anul 2023

În 2023, vom participa la mai multe târguri cu publicațiile instituției noastre. Scopul nostru este să popularizăm și să facem cât mai cunoscute publicațiile noastre, să le vindem, generând astfel venituri pentru instituția noastră.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Szőcs Klára

Schimbări valori culturale

Scopul principal al programului este realizarea schimbului de valori culturale în judeţ, în afara judeţului şi în străinătate.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Spațiul expozițional de la parterul Consiliului Județean Harghita 2023

Spațiul expozițional de la parterul Consiliului Județean Harghita este spațiul expozițional al Consiliul Județean Harghita și se dorește a fi un spațiu și o casă pentru arte, inclusiv literatură, teatru, muzică și arte vizuale.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Fülöp József

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita 2023

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita este spațiul expozițional al Consiliul Județean Harghita și se dorește a fi un spațiu și o casă pentru arte, inclusiv literatură, teatru, muzică și arte vizuale

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Fülöp József

Promovarea valorilor culturale, artistice, științifice, populare și spirituale în spații convenționale și virtuale

Conservarea valorilor tradiționale și Îmbogățirea arhivei digitale 
Înbogățirea Site-ului Instituției cu diferite conținuturi digitale foto- video, documente, informații
Promovarea culturii zonei în țară și străinătate
 

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Județului Harghita

Organizarea diferitelor programe culturale cu ocazia Zilelor Județului Harghita

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Judetului Harghita

 În perioada 19.05.-29.05.2023 vor avea loc Zilele Județului Harghita.În cadrul acestor zile  vor fi organizate diferite proiecte  cu numeroase activități pentru vizitatori şi întreaga comunitate locală.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Să cutreierim în Ținutul Secuiesc

În cadrul acestui program vom organiza 4 concursuri de orientare.

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Să salvăm vieți

Program pentru pregătirea salvatorilor montani

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Activități privind elaborarea valorilor Harghitene

Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. Elaborarea unei baze de date cu scopul colectării valorilor tradiționale. Programul contribuie totodată la întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradițioanale, culturale, patrimoniale și artistice, transmiterea și promovarea acestora.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Zilele județului

În cadrul programului Zilele Judeţului, organizăm din nou evenimentul Săptămâna Caselor Muzeale. Casele muzeale participante îşi deschid porţile pentru publicul larg. Responsabili caselor muzeale precum şi a colecţiilor de artă populară în mod organizat le prezintă vizitatorilor colecţiile adunate. Participă aproximativ 18 de case muzeale din judeţ. Instituţia noastră preia rolul de coordonator ajutând persoanele competente în organizarea acestui eveniment. Totodată organizăm conferință, expoziții, teatru de păpuși pentru copii, spectacol de dans popular, prezentări de meșteșuguri populare etc.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Realizarea si prezentarea unor spectacole si concerte

 Diferite localități din zona Gheorgheni, Județul Harghita, Covasna, Mureș și alte localități din țară și din străinătate  unor spectacole și concerte proprii sau în colaborare (coproducții) a căror tematică este decisă de instituție și propune satisfacerea unui public mai larg.Realizarea unor spectacole și concerte  anul, adresate familiilor și publicului larg. Aceste producții pot fi de teatru de păpuții, de teatru pentru copii și tineret, de teatru dans etc. Aceste producțiile realizate se prezintă în diferite localității din țară și din străinătate la care pot participa un număr de 2000 spectatori. 

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Programe de sărbători și aniversări

Program cultural cu ocazia Zilei Culturii Maghiare. Încondeiere de ouă cu ocazia Paștelui. Organizarea de concursuri pentru confecționat mască,desene pentru copii. Prezentarea interacțiunii dintre literatură și artă plastică. Organizarea unui concurs pentru prezentarea valorilor autentice românești. Prezentarea de concerteși spectacole în depresiunea Giurgeului.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Nu mai e cum a fost pe vremurile noaste

Căntăreți și dansatori adulți de muzică populară autentică sunt invitați din zona Odorheiu Secuiesc să participă la acest festival, unde au posibilitatea de a transmite valorile tradiționale prin cântece și dansuri populare. Acestea fiind documentate în formă de înregistrări video și audio cu scopul colectării și păstrării pentru mai multe generații în catasterul valorilor imateriale din județ. Realizarea unei film documentar, care documentează viața rurală din regiune.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Program Rolul culturii în combaterea sărăciei profunde

Scopul programelor este combaterea sărăciei profunde, susținerea cauzei prin evenimente și programe culturale,  ale căror scop este sensibilizarea societății referitor la acest aspect social.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Producţia şi prezentarea filmelor documentare cu profil etnografic

Realizarea filmelor cu caracter etnografic, temele fiind alese din județul Harghita

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Editarea materialelor de specialitate

În cursul anului calendaristic edităm cărți de specialitate, în general cu următoare teme: folclor, istorie, istoriografie locală. Aceste cărți pot fi cumpărate la sediul instituției, la prețuri favorabile.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Situația Caselor Muzeale în județul Harghita

Organizarea întâlnirii profesionale pentru cei care deţin o funcţie de administrator la case muzeale şi colecţii etnografice din judeţul Harghita. Cheltuielile de transport şi de masă, precum şi ale materialelor de specialitate vor fi suportate de organizator.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă

Organizarea anuală a întâlnirii profesionale cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă, cu participarea persoanelor, care reprezintă ONG-urile din zonă, ocupându-se de cultură generală (proiecte, evenimente)

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Festivaluri și concursuri pentru tineret

Acest program are scopul de a promova tineri talentaţi care participă la concursul de cântece populare, de a îmbunătăţii organizarea unui astfel de concurs care atrage interesul tuturor către tradiţia noastră populară şi de a populariza valorile populare care se păstresc în gama bogată a cântecelor populare.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Cultură pentru județul Harghita

Scopul programului este facilitarea mobilităţii spectacolelor profesionale de dans, spectacole folclorice, concerte de muzică clasică, jazz etc. spectacole de teatru realizate în judeţul Harghita. Misiunea programului este de a asigura accesibilitatea spectacolelor, valorilor culturale create în judeţ,  pentru un public cât mai larg.
În cadrul programului au prioritate localităţile defavorizate, greu accesibile, sau cu activitate culturală redusă. Prin program sprijinim  spectacole profesionale și dorim să contribuim la accesul unui public în număr cât mai mare la spectacolele culturale produse în judeţ.  Programul sprijină tinerii artiști.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Programe dedicate tineretului

Acest program presupune organizarea mai multor concursuri pentru copii precum: concurs de istorie, concurs foto-video ,întîlniri şi  concursuri de cântece și dansuri populare, de recitat poezii, prezentări lierar-artistice, de popularizare a diferite genuri de muzică, artă,etc.Concursurile presupun oferirea de premii care stimulează participarea elevilor  la diferitele concursuri (foto, video,concursuri de dansuri și cântece populare,concursuri de istorie) Se vor prezenta și spectacole literar - artistice, prezentări de popularizare a diferitelor genuri de muzică şi artă.Cei mai buni elevi sau grupuri de elevi vor fi  premiați

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Promovarea meșteșugurilor populare pentru elevi

Promovarea meșteșugurilor populare pentru elevi 

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Hajdó Katalin

Concurs memorial Mike Csaba

O să organizăm un concurs memorial în cinstea fostului salvator montan Mike Csaba. 

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Reamenajarea a 100 km trasee turistice

Reamenajarea a 100 km trasee turistice in judetul Harghita

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Digitalizarea a 100 km de trasee turistice

Digitalizarea a 100 km de trasee turistice

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Programe cu salvatori speologi din județul Harghita

Prin acest program dorim să atragem tineri și posibili salvatori speologi. Vom organiza mai multe excursii de explorare în peșterile din Ținutul Secuiesc

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Turism montan in siguranta - reabilitare-reparare intretinere refugii montane

Turism montan in siguranta - reabilitare-reparare intretinere refugii montane

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Consultanță, informare și asistență tehnică în domeniul silviculturii

Programul constă în informarea persoanelor interesate, elaborare de propuneri pentru modificări de legi, identificarea problemelor legate de silvicultură și promovarea unui management forestier sustenabil, protejarea, valorificarea pădurilor din Harghita. Reducerea discrepanței între viziunea societății civile respectiv profesioniștii din silvicultură, forestieri și industria lemnului.  Este foarte important calificarea statutului juridic ale composesoratelor, conceperea unei viziuni pe termen lung legat de sustenabilitatea financiară a proprietăților deținute implicit furnizarea regulată a materiei prime locale pentru industria de prelucrare a lemnului. În al doilea rând foarte important este conștientizarea în societatea civilă a necesității gospodăririi sustenabile a resurselor forestiere. Scopul programului este de a convoca specialiști în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și a oferi asistență în timp real pentru vasta societate a celor care dețin resurse forestiere.

2023

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Elekes Mozes

Concerte si spectacole

Programul are ca scop oferirea publicului cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor de seamă ori de sfârșit de an, spectacole și concerte cultural distractive de calitate.În cursul anului cu ocazia sărbătorilor de carnaval, pascale, rusalii, pelerinajele din comune, sărbători și evenimente de seamă, de advent si Crăciun vor fi organizate concerte și spectacole de teatru, teatru -dans, folclorice, etc.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale

Organizarea unor evenimente, care au ca scop promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale existente în județul Harghita.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Programe culturale cu ocazia Zilele Ținutului Secuiesc

Şcola Populară de Artă Vámszer Géza organizează concerte muzicale de calitate în județul Mures si Covasna.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Promovarea programelor de dans și muzică populară

Prin acest program Școala Populară de Artă și Meserii „Vámszer Géza” inițiază și sprijină proiecte de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare mai ales ceea ce privește dansurile și muzica populară. Școala prin acest program inițiază și aplică programe pentru protejarea și promovarea tradițiilor populare, a dansului și muzicii populare. Programul are ca scop inițierea unor proiecte privind sprijinire creatorilor și performerilor tradiției, a dansului și muzicii populare autentice prin elaborarea unor proiecte atractive.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Zilele Judeţului Harghita

În cadrul acestui program Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza va organiza Reuniunea Fanfarelor din județul Harghita, respectiv va organiza Ziua Școlii în Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc în cadrul căreia se vor înființa ateliere de creație: pictură, sculptură în lemn, ceramică, pictură pe mobilier, animație, dans, respective vor avea loc spectacole interactive, expoziții, concerte, jam session, jocuri musicale toate cu cooperarea profesorilor și cursanților școlii.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Preocupări interactive

Cu ocazia programelor școala organizează preocupări interactive ceea ce înseamnă, cu ocazia expozițiilor pe lângă prezentarea diferitelor meșteșuguri populare participanți pot să realizeze diferite obiecte artizanale cu diferite technici. Cu aceste programe promovăm atât meșteșugurile populare cât și activitatea școlii. Aceste programe vor fi prezentate în mai multe localități din judeţul Harghita, cu diferite ocazii cum ar fi: Ziua Copilului, Școala Altfel și altele.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Muzica clasica pentru judetul Harghita, acces la cultura pentru comunitate rurala

Participantii programului o sa aiba acces la concerte muzicale clasice , concerte educationale muzicale in diferite monumente istorice si culturale, unde accesul la cultura este limitat.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Compunere de melodii

Obiectivul programului este de a continua seria de workshopuri ”Átjárók” organizat în ultimii doi ani cu mare succes de Școala Populară de Arte Vámszer Géza, cu finanțarea Programului Național de Promovare a Talentelor, în așa fel încât programul să fie un pas înainte față de programele anterioare. Cele două programe anterioare au demonstrat care ar fi necesitățile și provocările cu care se confruntă persoanele talentate în educația și cariera lor muzicală, indiferent de vârstă. Pe baza acestora în programul nou ne vom axa pe următoarele trei teme importante: compunerea de melodii, poezii cântate, și compunerea de versuri pe melodii. În prezent, în cadrul Școlii Populare de Arte nu există posibilitatea de a oferii astfel de cursuri, astfel că programul vine să umple un gol în managementul talentelor. Prin urmare, scopul programului nu este doar de a oferi o pregătire muzicală suplimentară, ci și de a dobândi cunoștințe care vor contribui în mare măsură la succesul carierei participanților. Dorim ca participanții să aibă posibilitatea de a dobândi cunoștințe de la artiști de renume ai vieții culturale maghiare. Am avut și experiența pozitivă să vedem că mai mulți actori ai vieții culturale din Județul Harghita sunt deschiși către o colaborare cu programul nostru, și prin contribuția lor, pe lângă sarcinile asumate în program, am reușit să organizăm și spectacole în Miercurea Ciuc cu toți artiștii invitați, spectacole care au atras un public larg. Dat fiind faptul că partenerii noștri și-au exprimat dorința de a continua colaborarea noastră, dorim să continuăm organizarea spectacolelor asemănătoare și în carul programului următor.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Scoala Naturii

În cadrul acest program Şcoala Populară de Artă va organiza workshopuri pentru aprofundarea cunoștințelor în legătură cu educare în stil Școala Naturii, adică organizarea programelor ecologice la Vila nr.6 Băile Homorod, și la alte locații și se adreseaza copiilor din clasele I-XII și vine ca o completare a programei școlare și ca o șansă pentru copii să ințeleagă și să aprofundeze mai bine ceea ce învață la școală, din cărți. Obiectivele acestui program sunt dezvoltarea personalității și a încrederii în sine, testarea rezistenței la efort fizic si mental a organismului, cunoașterea zonelor pitorești din județ, precum și formarea unor deprinderi si tehnici de alpinism si supraviețuire în munți.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Cantate Domini - muzică bisericească

În cadrul acestui program sprijinim viaţa corală şi muzica bisericească şi oferim posibilitate de perfecţionare a corurilor bisericeşti.

2023

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Realizarea, prezentarea unor concerte și spectacole proprii și în colaborare

Scopul programului este diversificarea  ofertei  în domeniul artei spectacolului prin realizarea și prezentarea  de producţii artistice, prin care sprijinim și realizăm activităţile de bază ale instituţiei noastre care sunt prezente permanent. Scopul direct este oferirea de produse și servicii culturale diverse, spectacole, concerte, festivaluri, programe culturale, ateliere de creație- pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creșterii gradului de acces de participare a cetățenilor la viața culturală.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Expoziţii fotografice și de arte plastice

Scopul programului Expoziţii fotografice și de arte plastice este de a sprijini şi de a realiza expoziţii fotografice și de arte plastice în Ținutul Secuiesc și peste hotare. Prin organizarea unor astfel de evenimente dorim să realizăm dezvoltarea culturii generale, dorim să prezentăm şi să promovăm publicului larg ediţiile instituţiei.

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Balázs Ödön

ZIUA INTERNAȚONAL A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

BENEFICIARII CENTRULUI NOSTRU VO PARTICIPA LA EVENIMENTELE ORGANIZATE CU ACEASTĂ OCAZIE DAR ȘI LA NIVEL DE CENTRU VOR FI DERULATE ACTIVITĂȚI

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

DĂRUIND VEI DOBÂNDI

ÎN CADRUL PARTENERIAULUI CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN TULGHEȘ VOM PARTICIPA LA CAMPANIA DĂRUIND VEI DOBÂNDI, UNDE ȘI NOI VOM DĂRUI COPIILOR DIN MUNCA NOASTRĂ

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

NATURA, SURSA NOASTRĂ DE VIAȚĂ

BENEFICIARII CENTRULUI CARPAD TULGHEȘ ÎN CADRUL LUNII AUGUST AU ACTIVITĂȚI DIVERSE DE CUNOAȘTERE ȘI INTERACȚINE CU NATURA ȘI ÎN NATURĂ.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

ÎN LUNA IULIE VIAȚA BENEFICIARILOR DIN CENTRU VA FI CUNOSCUTĂ DE CEI INTERESAȚI ÎN CADRUL UNUI EVENIMENT PRIN CARE SUNT INVIȚAȚI  MEMBRII AI COMUNITĂȚII, INSTITUȚIILOR ,SĂ NE CUNOASCĂ AȘA CUM SUNTEM NOI ZI DE ZI

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

SUFLET DE COPIL

SE VOR DERULA PE PARCURSUL LUNII IUNIE ACTIVITĂȚI DIVERSE DE INTERACȚIUNE, AFIRMARE ȘI CUNOAȘTERE A COPILULUI DIN FIECARE. 

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

SĂRBĂTORILE PASCALE

ÎN DECURSUL LUNII APRILIE SE VOR DERULA ACTIVITĂȚI SPECIFICE PREGĂTIRII PENTRU SĂRBĂTORILE PASCALE ATÂT CELE CATOLICE CÂT ȘI CELE ORTODOXE

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

martie

În cadrul centrului CARPAD Tulgheș  se vor derula activități specifice lunii martie, confecționare mărțisoare și felicitări care vor fi oferite în data de 08.03.2023 în cadrul unei petreceri în sala clubului din incinta centrului. 

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

Carneval

Ca și în anii trecuți, și în acest an anunțăm concursul de desen și confecționare de măști „Distracție de carnaval”! Scopul principal al programului este de a arăta cum vedeți ceea ce se poate găsi în zona noastră obiceiuri de carnaval. Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din artiști plastici, care va numi câștigătorii premiului în trei grupe de vârstă, adică vor fi premiate primele trei locuri din fiecare grupă de vârstă. Locul 1: voucher de cumpărături 200 lei Locul II: voucher de cumpărături 150 lei III. loc: voucher de cumparaturi 100 lei Premiile vor fi prezentate la o expoziție cu cele mai bune lucrări, la Școala Primară Siklódi Lőrinc din Gyergyóditró, pe 17 februarie 2023, începând cu ora 12:00, unde toți solicitanții, membrii familiei și prietenii lor sunt bineveniți cu căldură. Se va acorda un premiu special unui solicitant a cărui lucrare primește cele mai multe voturi (Like) pe pagina de Facebook a instituției.Pe pagina de Facebook vor fi postate doar cele mai bune proiecte.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Momente de Crăciun

Asigurarea atmosferei familiale, întărirea importanței așteptării sărbătorilor.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Rusu Enikő

Zilele Talentelor

Dezvoltarea și cunoașterea copiilor/ tinerilor din sistem.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Rusu Enikő

Ziua copiilor

Întâlnirea copiilor/tinerilor din diferite case de tip familial din cadrul CPF nr.1

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Rusu Enikő

Campionatul "Szitás kispályás kupa"

Cunoașterea reciprocă a copiilor/tinerilor din diferite centre ale DGASPC HR, dezvoltarea pasiunii de sport.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Rusu Enikő

Sărbătorirea Crăciunului

În fiecare an Moşul Ajun, fratele Moşului Crăciun, vine în centrul nostru, deoarece copiii şi tinerii aștept  cu mare nerăbdare, veselie şi voie bună. Beneficiarii se pregătesc cu o serbare festivă.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Așteptarea lui Moș Nicolae

Aşteptarea se petrece cu voie bună, copiii sunt cuminţi şi bucuroşi. Moşul Nicolae în fiecare an a găsește drumul spre noi, copiii noștri se pregătesc cu un program festiv. Ca răsplată Moşul cel bătrân şi obosit aduce daruri, dulciuri etc. 

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Sărbătorirea zilei de naștere

În viaţa fiecărui copil este foarte important ziua specială în care s- a născut. Este la fel şi în cazul nostru, nu trebuie să facem nimic deosebit, decât să pronunţăm cuvântul „ziua de naştere” şi când realizăm cum reacţionează beneficiarii noştri, se desfăşură un sentiment ciudat şi plăcut în interiorul nostru.
Sărbătorirea începe din momentul decorării, facem tot posibilul pentru crearea  unei atmosferi impecabile, corespunzătoare. Aşternăm masa de sărbătoare, la care punem torturile gustoase. Masa este înconjurată de copii sărbătoriţi, fiecare dintre ei primeşte pălării colorate. După salutări începe petrecerea adevărată, unde copiii pot dansa cum şi cât vor.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Ziua Copilului

Scopul programului este că toţi beneficiarii să se simtă că această zi este numai a lor şi organizat numai pentru ei. De obicei petrecem această zi într-un spaţiu mai mare, la curtea vilei din Sóskut, unde putem organiza mai multe activităţi: jocuri sportive, lucru manual, etc. Cu siguranţă nu rămâne în urmă nici surprizele nici distracţia.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Ziua Porților Deschise

În această zi în centrul nostru sunt organizate diferite programe colorate care îi caracterizează viaţa copiilor noştri. Într-un interval specificat ne pot vizita toţi cei care sunt interesaţi de felul în care trăiesc copii cu handicap în fiecare zi. Scopul programului este socializarea şi întărirea relaţiilor interpersonale.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Programele Őrangyal

În fiecare lună organizăm activități cu diferite tematică (carnaval, Ziua femeilor, Ziua mamelor, balul strugurilor etc.) împreună cu Fundația Gondviselés Segélyszervezet și Fundația Három Galamb unde copiii/ tinerii au posibilitatea de a socializa, de a împrietenii cu alți tineri cu diferite dizabilități. Colaborarea funcționează bine și copiii/ tinerii au parte în succes. În urma programelor dezvoltăm deprinderile manuale, viața independentă și aceste activități au o influență pozitivă asupra deprinderilor cognitive, fizice, motorii etc.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Programe culturale cu ocazia comemorărilor

Sprijinirea și păstrarea memoriei istorice și culturale.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

#Skills for the future- Program de educație culturală

Scopul principal este crearea de programe  cultural - educaționale în diferite domenii ale culturii și educației, grupul țintă primordial fiind copii, elevii și tinerii din județul Harghita. Promovarea domeniilor culturale prin diferite mijloace și intrumente educaționale, în vederea atingerii a unui număr cât mai mare a persoanelor din grupul țintă. 

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

În urmele lui Eross Zsolt

Va fi organizat tura memorială în memoria alpinistului Eross Zsolt. Acest program a ajuns deja la ediția a 10-a.

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Cupa Călimani

Concurs national Cupa Călimani organizat în munții Călimani

2023

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

CPF2 Balul "Farsang" 2023

Evenimentul tradițional al Centrului de Plasament Familial nr 2, organizat la "Centrul pentru recreere și pregătire profesională Șumuleu" pentru 120 beneficiari al centrului.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Kopacz András

Harghita te așteaptă acasă

Din 2023, Biroul de Carieră - Harghita te așteaptă acasă, va primi tinerii la Consiliul Județean Harghita  într-un spațiu amenajat pentru tineri. Scopul nostru este de a oferi o mână de ajutor în procesul de planificare a carierei, chiar de la primul pas. Alegerea carierei, găsirea unui loc de muncă, schimbarea locului de muncă, dezvoltarea competențelor, progres, burse: dacă vă confruntați cu oricare dintre aceste procese sau sunteți deja blocat și în impas, nu ezitați să ne contactați. Vă putem ajuta cu consiliere personalizată și de grup, formare, prezentări și găsirea unui loc de muncă. Profitați la maximum de oportunitățile care vă stau la dispoziție, planificați-vă viitorul conștient

2023

Directia Management si Relatii internationale

Demeter Kamilla

Realizarea și prezentarea unor spectacole și concerte

Realizarea unor spectacole și concerte a căror tematică este decisă de instituție și propune satisfacerea unui publig mai larg.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

SERBARE DE CRACIUN

PASTRAREA TRADITIILOR

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

O ZI LA SPA

RECREERE, SOCIALIZARE

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

CARNAVAL DE TOAMNA

DEZVOLTAREA IMAGINATIEI SI INCURAJAREA CREATIVITATII

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

CONCURS DE GATIT

DEZVOLTAREA SPRIRITULUI DE COMPETITIE,PROMOVAREA UNUI STIL DE VIATA SANATOS

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

SCHIMB DE TABERE DGASPC HR-DGASPC CONSTANTA

RECREERE, SOCIALIZARE, VIZITARE OBIECTIVE TURISTICE

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

SCHIMB DE TABERE CP BILBOR-COMPLEXUL DE SERVICII MIERCUREA CIUC

RECREERE, SOCIALIZARE, VIZITARE OBIECTIVE TURISTICE

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

EXCURSIE TARGU MURES

CUNOASTEREA OBIECTIVELOR ISTORICE SI CULTURALE 

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

ZIUA PORTILOR DESCHISE

Deschiderea catre comunitate, informarea despre activitatile desfasurate cu beneficiarii centrului.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

SARBATORILE PASCALE

Pastrarea traditiilor dedicate sarbatorilor de Paste. Implicarea activa a beneficiarilor in viata comunitatii

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

SERBARE DE PRIMAVARA

DEZVOLTAREA IMAGINATIEI, STIMULAREA ATENTIEI, DEZVOLTAREA MEMORIEI, SOCIALIZARE

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

O ZI LA SANIAT, SCHI, BOB

Organizarea unei excursii la Toplita pentru copii cu urmatoarele obiective schi, saniat  la Partia Bradul Toplita si bob la Alpin Coaster Toplita.

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Trif Letiția

interacțiune

programul vizează creșterea interacțiunilor cu membrii comunității din centru și înafară, deprinderi de comunicare și interacțiune în diverse situații

2023

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Timariu Alina

Program pentru promovarea și sprijinirea educației profesionale în județul Harghita -2023

Scopul programului este: sprijinirea educației profesionale în județul Harghita, respectiv al tinerilor dornici să facă o întreprindere; astfel dorim să contribuim la creșterea numărului persoanelor calificați și ușurarea angajării persoanelor potrivite - privind specializarea, vechime în domeniul cerut - de către antreprenori.

2023

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Kelemen Beata

Cunoașterea locală - activități de bibliotecă cu tematică de cultură și istorie locală

În cadrul programului vor fi cuprinse o serie de activităţi interactive cu diferită teme/tematice, menite să întărească conştiinţa apartenenţei local-regionale, aducerea în atenția generațiilor tinere a valorilor culturale specifice regiunii noastre. În perioada martie-noiembrie 2023 biblioteca judeţeană va organiza o serie de activități tematice, workshop-uri, concursuri pentru elevii școlilor gimnaziale din județul Harghita. Elevii vor cunoaște valorile culturale și naturale ale județului, de asemenea vor face cunoștință cu viața, activitatea și opera marilor personalități ale județului. 
 

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Máthé Izabella

Colaborare cu instituţii de învăţâmănt în cadrul programului naţional „Şcoala altfel”

Programul Școala altfel cuprinde mai multe evenimente pentru tineri și copii cum ar fi: turul bibliotecii; preşcolari şi clasele I-II:Teatru de păpuşi în limba română și in limba maghiară, teatru de hârtie (Kamishibai), biblioterapie, concurs tematic-povești nemuritoare, tehnici de modelare și imprimare 3D.

  De ziua poeziei maghiare, organizăm un concurs de recitat poezii în trei categorii pe fondal muzical .

 

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Haţegan Corina

Zilele Judeţului Harghita, ediţia a XIX-lea – promovarea varietăţii culturale a regiunii

În cadrul programului vor fi cuprinse lansări de cărţi ale autorilor locali, regionali, cât şi o expoziţie de artă locală cu diferite teme/tematice, menite să întărească conştiinţa apartenenţei local-regionale, aducerea în atenție a valorile culturale specifice regiunii noastre. Programul are ca scop promovarea valorilor local regionale deosebite şi a performanţelor remarcabile care se leagă de judeţul nostru. Bibliotecile publice din județ vor contribui la promovarea evenimentului. Se va organiza un joc quiz online de literatură pentru tineret, care va fi promovat şi în bibliotecile comunale din judeţ.
În cadrul zilelor județului Harghita, biblioteca județeană va organiza o serie de activități interactive pentru copii de ziua copiilor: teatru (de hârtie) Kamishibai și teatru de păpuși în înterpretarea trupei Fakalinka. Copii participanți vor primii dulcuri.

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nagy Erika

Zilele Ţinutului Secuiesc – programe de bibliotecă în sprijinul constituirii destinațiilor local-regionale

Programele organizate cu ocazia Zilelor Ținutului Secuiesc au ca scop promovarea valorilor culturale și naturale regional-locale, întărirea identităţii local-regionale.  Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” organizează mai multe evenimente, prezentări cărți, teatru de păpuși, expozitii, cunoaşterea valorilor locale cu ajutorul bazelor de date a bibliotecii, etc. în cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc, prin implicarea bibliotecilor locale participante în program.

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kuna Ibolya

Anul Comemorativ Petőfi- Petőfi 200

Biblioteca Judeţeană ”Kájoni János”acordă o atenţie deosebită activităţii şi personalităţii marelui poet şi revoluţionar Petőfi Sándor. În anul 2023 vor fi organizate diverse programe şi activităţi dedicate cunoaşterii vieţii şi activităţii lui. Vor avea loc prelegeri susţinute de specialişti în domeniul cercetării vieţii şi operei lui Petőfi Sándor. Vor avea loc activităţi tematice, seri de lectură, concurs de reicitat poezii din opera poetului, pentru tineri, având ca scop aducerea în atenția tinerilor personalitatea  și opera poetică deosebită a lui Petőfi Sándor, personalitate simbol al revoluției din 1848-1849. Preșcolarii și copii din clasele I-IV și vor viziona  desenul animat "János Vitéz". Atelierul de creaţie Képpoézis va fi dedicat operei lui Petőfi Sándor

 

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Péter Katalin

Ziua basmului popular maghiar

Pe 28 septembrie 2023 sărbătorim ziua basmului popular maghiar, pentru a promova valorile culturale populare, atragerea generației tinere la lectura de povești. Totodată acest eveniment este şi aniversarea a 17 ani a Ziua basmului în bibliotecă.

 Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” organizează : Maraton de citit povești și basme populare maghiare cu ajutorul Kamishibai ( teatru de hartie japonez) la care pot participa elevi,studenti, bibliotecari, utilizatorii bibliotecii și oricine este interesat. Biblioteca anunţă un concurs de desen tematic Basmul Popular pentru clasele I-IV cu expoziţie şi premiere. În cadrul premierii va avea loc un spectacol de teatru de păpuşi interpretat de grupul  Fakalinka . Servicii de protocol puse la dispoziția participanților.

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Zsók Éva

Realizarea si prezentarea unor spectacole și concerte

Realizarea unor spectacole și concerte a căror tematică este decisă de instituție și propune satisfacerea unui public mai larg.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Concerte si spectacole de sarbatori si de sfarsit si de an

Programul are ca scop oferirea publicului cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor de seamă de sfârșit de an, spectacole și concerte cultural distractive de calitat.În  cursul anului cu ocazia sărbătorilor de carnaval, pascale, rusalii ,pelerinajele din comune, de advent si Crăciun  vor fi organizate concerte și spectacole de teatru,teatru -dans, folclorice.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Al XV-lea Maraton Internațional al lecturii - Babits Mihály

Iubitorii de lectură vor avea posibilitatea de a citi din opera lui Babits Mihály.   Este o acțiune organizată pe plan internațional. Se așteaptă participarea la maraton  din toată țara cât și din Ungaria, Slovacia, Ucraina,   Germania, Anglia,  Olanda, Belgia,  SUA, Canada,  etc. 

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

Participare la aniversări, comemorări

Participare la aniversări, comemorări

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Hajdó Katalin

Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lazarea pe parcursul anului 2023

Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lazarea pe parcursul anului 2023

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Anul comemorativ Petőfi

Evenimente culturale comemorative, piese de teatru.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Expoziții fotografice

Organizarea de expoziții foto din materialele taberelor fotografice și a unor artiști fotograf valoroși. Scopul programului este popularizarea artei fotografice și promovarea valorilor din punct de vedere cultural și turistic în țară și în strâinătate.

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Ziua Culturii Maghiara

Are ca scop motivarea și socializarea modelului concursului cultural de calitate și facilitarea cunoașterii culturii  maghiare și creșterii  interesului față de aceasta.

 

2023

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Promovarea produselor locale, tradiționale și secuiești

SCOPUL PROGRAMULUI : Constă în cunoașterea și conștientizarea în rândul populației a valorilor tradiționale specifice din diferite zone ale județului, ocrotirea și perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone.

Sprijinirea mediului rural din județ în perpetuarea tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, prin punerea în contact a producătorilor autohtoni cu consumatorii,

conștientizarea în rândul populației a rolului agriculturii în dezvoltarea economică a mediului rural și prin aceasta a întregului județ

 

2023

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Bíró Márta

Promovarea publicatiilor Editurii Harghita

Promovarea publicațiilor Editurii Harghita în județ și în afara județului, prin organizarea de prezentari de carte, reviste, respectiv participarea la diferite tartguri de carti, tabere literare etc.

2023

Editura Harghita

Mihály Gergő

Program centru metodologic cultural 2023

Scopul programului este sprijinirea activităților culturale și științifice din județul Harghita cu metode, tehnici, informații, practici buni, promovarea științei prin conferințe tematice, editarea materialelor cu conținut cultural.

 • 2 conferințe tematice (comemorare și conferință în cinstea episcopului Márton Áron – ediția XII., conferința Via Mariae, ediția a XIII.) organizate în parteneriate cu organizații non-guvernamentale ce activează în domeniile tematici conferințelor
 • editare de cărți de specialitate (de ex. Katalin Daczó: Jeles alcsíkiak –III/ Personalitățile a regiunii Ciucul de Jos partea III, bază de date biografice – sprijin financiar parțial în redactare sau în tipărire)
 • cooperare în editarea revistei Művelődés - revistă de sociologia culturii - revistă cu o tematică bogată cu apariție lunară: 100 buc/lună.
 • alte activități privind promovarea activităților culturale și științifice

Detalii:

Conferința Via Mariae , ediția a XIII-a – în luna octombrie 2023 se va organiza a XIII. Conferința Via Mariae la Șumuleu Ciuc la casa Jakab Antal.

Organizator: Mănăstirea Franciscanilor de la Șumuleu Ciuc, Asociația "Via Mariae" din Transilvania, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

Parteneri: Centrul Cultural Județean Harghita, Consiliul Județean Harghita, Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, Primăria Municipiului Târgu Mureș

 

Conferința Márton Áron, ediția a XII-a – comemorare și conferință despre viața Episcopului Márton Áron, episcop al Transilvaniei.

Locul de desfășurare a evenimentului:  Sândominic, șfârșitul lunii august 2023

Organizatori: Asociația Umanitară Márton Áron Pro Sândominic, Consiliul Local Sândominic

Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia

Coorganizatori: Consiliul Județean Harghita-Centrul Cultural Județean Harghita, Consulatul Ungariei din Miercurea Ciuc

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Zilele Ţinutului Secuiesc ediția a XIV-a 2023

În perioada 6-15 octombrie 2023, Consiliile Judeţene Harghita, Covasna și Mureș organizează, prin instituțiile culturale care le aparțin, ediţia 14 a Zilelor Ţinutului Secuiesc.

Zilele Ţinutului Secuiesc, un şir de programe culturale. CCJHR coordonează evenimentele din zona Ciuc. Ținutul Secuiesc reprezintă mai mult decât o regiune, mai mult decât un peisaj.

Ținutul Secuiesc reprezintă pământul nostru natal, căminul nostru, este timpul să ne oprim să

admirăm frumusețile lui.

Șirul de eveniment va fi coordonat de Centrul Cultural și Arte Lăzarea, CCJHR coordonează evenimentele din zona Ciuc.

 

Printre programele Zilele Ţinutului Secuiesc găsim următoarele evenimente organizate de Centrul Cultural Județean Harghita: concerte (de ex. concertul Orchestrei de Cameră Ciuc, Concertul formației Role), programe pentru copii (teatru de păpuși), diferite expoziții, Recoltarea tradițională a verzei din Frumoasa

Centrul Cultural Județean este partenerul și Conferinței Via Mariae, ediția a XIII-a, care va fi organizat tot în acesată perioadă.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Zilele Judeţului Harghita, ediția XIX-a

În organizarea Consiliului Judeţean Harghita, în colaborare cu instituțiile şi organizaţiile civile, în perioada 19-29 mai 2023 va avea loc cea de-a XIX-a ediţie a Zilelor Judeţului Harghita.  Zilele Judeţului Harghita este coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, cu implicarea celor 12 instituții subordonate Consiliului Județean Harghita. Zilele Județului Harghita constituie ocazie excelentă pentru a atrage atenția asupra valorilor județului Harghita. Evenimentele Zilelor Județului Harghita se bazează pe comunitățile județului Harghita, pe patrimoniul cultural și natural și pe creativitatea contemporană.

Motoul șirului de evenimente: #ValorileNoastre.

 

În total vor fi organizate peste 120 evenimente, din care aproximativ 20 evenimente vor fi orgnizate de Centrul Cultural Județean Harghita.

 

Centrul Cultural Județean Harghita este coordonatorul Zilelor Județean Harghita.

 1. Activăți de coordonare
 2. Activități de organizare a programelor culturale

 

 1. Activăți de coordonare
 • Coordonarea programelor – peste 100 programe / județ (aproximativ 30 de programe în fiecare în regiunea – Ciuc, Gheorgheni, Odorhei)
 • Invitarea instituțiilor subordonate la cofenrința de presă
 • Elaborarea diferitelor materiale despre programele Zilelor Județului Harghita
 • Organizarea diferitelor discuțiilor (online folosind platforma ZoomMeeting și offline – cu participarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita și instituții subordonate)
 • Elaborarea elementelor de identitate vizuală a programului
 • Realizarea ghidurilor: (ghid despre folosirea elementelor de design, realizarea elementelor de design, ghid despre folosirea facebook-ului: încărcare evenimente și folosirea platformei Visit harghita

 

 1. Activități de organizare a programelor culturale
 1. 2 concert:  durata 1 ore, nr. participanți aprox. 100-300 / concert persoane
 2. 1 forum cultural cu participarea județelor înfrățite din Ungaria, nr. participanți aprox. 100 persoane
 3. Diferite expoziții  foto în Miercurea Ciuc (de ex. Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita (8 zile, 20 persoane / zi)
 4. Tururi ghidate la expoziții
 5. Difuzare filme documentate min. 6 filme
 6. Programe pentru copiii (cca. 100 copiii / locație):
  • Teatre de păpuși – min. două locație
  • Ziuă deschisă și expoziție - Cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare locale pentru elevii școlilor din Ghimeș
  • producție teatrală: Cine sunt eu? – în interpretarea actorilor Némethy Zsuzsa și Bilibók Attila. Producția este inclusă în cadrul Anului Comemorativ Petőfi.
 7. Programe în  colaborare cu diferite institiții:

 

 

Activități de organizare a programelor culturale

Din care cele mai importante fiind următoarele:

 1. Programe proprii:
 1. Expoziţie de fotografii de presă “Brassaï Press Photo” 2022 - prezentare cu ghid

Miercurea Ciuc, Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita

22 mai 2023, ora 14 - prezentare cu ghid cu Sarány István - jurnalist, editor, redactor șef

 1. Teatru de păpuși: Cei trei iezi și lupul

Dramaturg: Majoros Erika

Interpretat de Majoros Erika, Majoros Ádám

Durata: 35-40 minute

2023 mai 22, ora 11, Toplița

 1. Teatru de păpuși: Cei trei iezi și lupul

Dramaturg: Majoros Erika

Interpretat de Majoros Erika, Majoros Ádám

Durata: 35-40 minute

2023 mai 23, ora 11, Borzont

 

 1. Teatru de păpuși: Frumoasa adormită

Dramaturg: Majoros Erika

Interpretat de Majoros Erika, Majoros Ádám

Durata: 35-40 minute

2023 mai 19, ora 11, Frumoasa

 1. Șumuleu - muntele în lumină / Minunile Muntelui Șumuleu expoziție foto

25 mai 2023, joi, ora 18

Miercurea Ciuc, Sala de conferință a Consiliului Județean Harghita

 1. Concert de clavecin: Monologuri și dialoguri la clavecin

26 mai 2023, ora 19, Biserica Sfânta Cruce

 1. Concertul Ansamblului Codex Régizene cu ocazia comemorării 200 ani de la nașterea lui Sándor Petőfi - Poeme pe muzică din surse contemporane

19 mai 2023, ora 18, Biserica reformată din Miercurea Ciuc

 1. Difuzare filme documentare – 7 filme documentare

În cadrul Zilelor Județului Harghita ediția a XIX-a, pe datele 24-25 mai 2023 din materialul  STUP - Retrospectiva filmului documentar 2022 vor fi difuzate următoarele filme documentare la Miercurea Ciuc, în sală de conferințe în subsolul Centrului Cultural Județean Harghita

24 mai 2023

Ora 16: Keserédes (90’)

Regizor/ Autor: Vargyasi Levente, T. Bányai Péter

Ora 18: A változó vidék, Nagymedesér (55’)

Regizor/ Autor: Szabó Károly

Ora 19: Napló, Sepsikőröspatak - Egy lólopás története (’30),

Regizor/ Autor: Kató Zsolt

25 mai 2023

Ora 16: Menni? Maradni? - Csíkszentsimoni portrék (43’), Regizor/ Autor: Surányi András

Ora 17: Otthon, otthon (54’), Regizor/ Autor: Nagy Anikó Mária, Szabó Attila

Ora 18: „Orczád verítékével...” Kovács Piroska, a székelykapuk őrzője (‘59), Regizor/ Autor:: Bocskor-Salló Lilla

Ora 19:  Consumatum Est: Moștenirea Urmánczy,    Regizor/ Autor: Püsök Botond Csaba, Demeter Zsuzsa (47’)

 

Filmul lui  Szabó Károly și a lui  Bocskor-Salló Lilla au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Harghita și al  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

 

 1. Program muzical la Mădăraș-Ciuc
 2. Forum cultural al reprezentanților autorităților publice

28 mai 2023, între orele 15-20, Șumuleu Ciuc

 

 

 1. Programe pentru copii, tineri – 3 program (alt deviz, nu devizul programului 2)
  1. Ziuă deschisă și expoziție - Cunoașterea și păstrarea tradițiilor populare locale pentru elevii școlilor din Ghimeș

24 mai 2023, ora 14, Lunca de Jos, Casa de păstrarea tradițiilor

 1. Întâlnirea de dans popular pentru tineri şi copii din judeţul Harghita „CSŰRDÖNGÖLŐ, ed. 35,

25 mai 2023., ora 11, Miercurea Ciuc, Piața Libertății

 1. Cine sunt eu? – producție teatrală

26 mai 2023, ora 20, Păuleni Ciuc, Casa de cultură

 1. Întâlnirea Tarafurilor Populare din Transilvania, ediţia a XVIII-a,

Valea Boros, 18-21 mai 2023

Datorită acestei interpretări avem ocazia de a-l cunoaște pe actorul Petőfi în interpretarea actorilor Némethy Zsuzsa și Bilibók Attila. Producția este inclusă în cadrul Anului Comemorativ Petőfi.

 

 

 1. Programe în parteneriat cu instituții subordonate:
  1. cu Centrul Cultural și de Arte - Lăzarea:

Program de schimb: Teatru de păpuși: Regele Csihán –coproducție a Centrului Cultural și de Artă Lăzarea și a Teatrului de Păpuși HalVirág din Gheorgheni vine la comuna Mihăileni și comuna Ciucsângiorgiu iar  Centru Cultural Județean Harghita trimite teatru de păpuși în zona Gheorgheni (teatrul Rózsaszínház (Majoros Hajlék S.R.L) va susține două spectacole, teatru de păpuși intitulat: Cei trei iezi și lupul – în Borzont și în Toplița).

2. Cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita: - expoziție

Cheltuieli: În total 23.000 lei, contribuție proprie 1.000 lei.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Program de păstrarea obiceiului Fărșangului

În acest program se organizează un concert de muzică și dansuri populare cu ocazia fărșangului.

Programul include o vizită profesională la Panyola (Ungaria), unde are loc, de asemenea, lăsata secului în fiecare an. 
Lăsata Secului în județul Harghita, ediția a XXXI-a ste o manifestare cu un număr mare de participanți interesați. În afara celor 13 grupuri tradiționale, a localnicilor, participă și turiști din țară și din străinătate.
În acest an sărbătoarea Lăsata Secului în județul Harghita, ediția a XXXI-a va fi organizată în localitățile Cioboteni, Miercurea Ciuc, Șumuleu Ciuc, Toplița Ciuc, Jigodin. 
Cele 13 grupuri tradiționale participante sunt din Ocna de Jos, Bârzava, Ciceu, Armăşeni, Sândominic, Sâncrăieni, Sânsimion, Cioboteni, Ditrău, Remetea, Lăzarea, Plăieşii de Jos și Vlăhiţa.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Silló Dalma Orsolya

Programe culturale cu ocazia comemorărilor

În cadrul manifestărilor culturale vor fi organizate evenimente, legate cu comemorări culturale.

Evenimentele și activitățile programului vor contribui la atingerea scopului propus de acesta, sprijinirea și păstrarea memoriei istorice cu ajutorul programelor culturale.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Silló Dalma Orsolya

Festivaluri și turism

Cel mai important mesaj al festivalurilor este popularizarea dialogului dintre culturi, realizarea unei bune colaborări între echipele de dans, între artist și public, şi nu în ultimul rând munca în echipă. Seratele de dans organizate în timpul festivalurilor vor reprezenta ocazii excelente atât pentru participanţi cât şi pentru spectatori, pentru ca să-şi cunoască reciproc dansurile şi cântecele populare.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Silló Dalma Orsolya

Festivaluri și turism

Scopul programului este sprijinirea  unor festivaluri organizate în regiune de importanţă naţională.

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Participare la aniversări, comemorări

Participare la aniversări, comemorări

2023

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Hajdó Katalin

Prezentări de cărţi, întâlniri cu scriitori, prelegeri, expoziţii

Scopul programului: promovarea lucrărilor autorilor contemporani, cultivarea interesului pentru literatura şi arta contemporană. În anul 2023 programul cuprinde aproximativ 20-25 de prezentări de cărţi ale autorilor autohtoni, apariţii recente ale editurilor din ţară, în domeniul beletristicii sau al ştiinţei; şi aproximativ 5-8  întâlniri cu autori din străinătate.

În program sunt incluse expoziţii şi prelegeri, precum şi evenimentul de sărbătorire a Zilei Culturii Maghiare, sau alte aniversări culturale, etc. Printre autorii invitaţi din străinătate vor fi personalităţi remarcabile ale literaturii maghiare contemporane.

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Limbii Române 2023

În fiecare an, în data de 15 ianuarie (ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu) se sărbătoreşte Ziua Culturii Naţionale şi în ziua de 31 august se sărbătoreşte Ziua Limbii Române. Biblioteca Judeţeană "Kájoni János" marchează aceste zile prin programe şi evenimente pentru publicul şcolar şi publicul adult.

2023

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

CAPactivities 2022 - 2023 information measures to make CAP more accessible and popular

Scopul programului informațiile privind politica agricolă comună mai accesibile și mai ușor de înțeles pentru publicul larg să crească gradul de conștientizare a contribuției PAC la sectorul agricol, pentru a sprijini agricultorii și consumatorii și importanța trasabilității alimentelor să crească cunoștințele generale cu privire la prioritățile și măsurile PAC să combată pseudo-știrile, opțiunile post-reformă pentru PAC și calea de urmat să sublinieze faptul că durabilitatea și creșterea nu sunt cuvinte contradictorii, precum și să evidențieze inițiativele luate la nivel european, cum ar fi strategia "De la fermă la furculiță", Strategia privind biodiversitatea 2030 sau Pactul verde european încurajarea tinerilor să se lanseze în agricultură ca model de afaceri prin prezentarea oportunităților agricole locale încurajarea tinerilor să rămână acasă crearea unei aplicații mobile reutilizabile pentru a promova produsele cu marca de produse secuiești, prin stimularea economiei locale și a competitivității acesteia în ceea ce privește produsele locale de înaltă calitate, evenimentele și activitățile vor prezenta bunele practici locale, identificând oportunități, pe baza valorilor locale, subliniind importanța alimentelor de calitate și a practicilor agricole durabile.
 

2023

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Elekes Mozes

Spațiul expozițional de la parterul Consiliului Județean Harghita

Spațiul expozițional de la parterul Consiliului Județean Harghita

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Botár László

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita

Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita

2023

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Botár László

Crăciun SIO- ediția a 10-a

A Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság elhelyező központjainak közös karácsonyi ünneplése.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Dászkel Ildikó

Program de muzică veche – Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc 2022

Program de muzică veche

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Tabără de artă populară pentru adulți și elevi

Se va organiza o tabără pentru elevi și adulți cu scopul dobândirii unor cunoștiințe legate de meșteșugurile și tradițiile populare.Programul are ca scop organizarea unei tabere meșteșugărești pentru elevi și adulți prin invitarea unor specialiști în domeniu.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Arte Vizuale

Arte Vizuale

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Organizarea unor evenimente care au ca scop promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Schimbarea mentalităților și atitudinilor față de persoanele cu dizabilități. Sensibilizarea societății privind persoanlele cu dizabilități. 

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Intâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă

Organizarea anuală a întâlnirii profesionale cu conducătorii, directorii, adjuncţii caselor de cultură, a specialiştilor din domeniul culturii generale din zonă, cu participarea persoanelor, care reprezintă ONG-urile din zonă, ocupându-se de cultură generală *proiecte, evenimente)

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Situația Caselor Muzeale în județul Harghita

Szakmai találkozót szervezünk a Hargita megyében működő tájházak, néprajzi gyűjtemények (összesen 28) felelősei, működtetői, tulajdonosai (civil szervezetek, magánszemélyek) és az érdeklődők számára a következő céllal: a működtetés, fenntartás, fejlesztés, illetve új tájházak létrehozásának szakmai támogatása, a szakmai együttműködés elősegítése, adatbázis kiegészítése, illetve szakmai tanulmányutat szervezünk az érdeklődőknek Udvarhelyszéken ingyenes látogatással, szakmai vezetéssel.

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Realizarea unor spectacole și concerte

Realizarea unor spectacole și concerte  însumează anual un număr de 4-5 spectacole sau concerte adresate familiilor și publicului larg. La aceste concerte participă un număr de 800-1000 beneficiari. 

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Program foto

Programul Foto a Centrului Cultural Judeţean Harghita este alcătuit din program alumni, workshopuri pentru fotografi profesionişti şi amatori şi  organizarea de expoziţii foto.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Zilele Ținutului Secuiesc

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc

 

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Ținutul Secuiesc

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Cupa de fotbal SIO - editia X

Scopul campionatului "Cupa de fotbal SIO" este concurarea în spiritul fair play-ului a copiilor și tinerilor, fie sănătoși sau cu deficiențe, crescuți în sistemul de protecție a copilului, și oferirea posibilității de a se manifesta, de a se autorealiza, de a se bucura de succese, contribuind astfel la dezvoltarea imaginii lor de sine sănătoasă.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Dászkel Ildikó

Program de muzică veche - 2022

Programe de muzică veche în anul 2022 (cursul lunii octombrie):

 1. 3 octombrie va avea loc un concert Hungaricus, la Miercurea Ciuc.
 2. La data de 7-8 octombrie Corul „Schola Gregoriana” din Siculeni vor participa la diferite programe culturale la Bonyhad, Ungaria.

Aceste programe sunt incluse în programul Zilelor Ținutului Secuiesc.

 1. La data de 9 octombrie, dumincă, ora 17.00 pentru Expoziția în aer liber Joannes Kájoni 390, va avea loc un tur ghidat cu istoricul de artă Hegedűs Enikő și Ansamblul Codex. Și acest program îmbogățește programul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a XIII-a.
2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

Organizarea unor evenimente care au ca scop promovarea drepturilor persoanelor vârstnice, a unei imagini pozitive a îmbătrânirii, combaterea fenomenului de izolare socială și de singurătate.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Zilele Ținutul Secuiesc

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Realizarea unor spectacole și concerte

Realizarea unor spectacole și concerte  însumează anual un număr de 4-5 spectacole sau concerte adresate familiilor și publicului larg. La aceste concerte participă un număr de 800-1000 beneficiari.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Sprijinirea promovării culturii locale în țară și în străinătate

Se vor prezenta valorile culturale de toate genurile din depresiunea Giurgeului în diferite zone ale tării și în străinătate, motivând prin aceasta toți actorii din domeniul culturii și a artelor din zonă la continuarea procesului creativ.Cultura zonei Giurgeului va fi promovată în alte locuri din țară și străinătate

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Festival de cultură EgyFeszt

Prezentarea culturii şi tradiţiilor secuieşti în cadrul unui festivalul pentru turiştii vizitatori ai zonei, cu antrenarea comunităţilor locale.
În cadrul programului vor avea loc spectacole de teatru, de dansuri populare şi concerte de muzică pop și populară,spectacole și concerte pentru copii, spectacol de operetă , activități de  artă manuală pentru copii, prezentarea valorilor zonei prin imagini.Programele vor avea loc în mai multe localităţi din depresiunea Giurgeului

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Realizarea unor spectacole și concerte

Realizarea unor spectacole și concerte  însumează anual un număr de 4-5 spectacole sau concerte adresate familiilor și publicului larg. La aceste concerte participă un număr de 800-1000 beneficiari. 

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Program centru metodologic cultural

Scopul programului este sprijinirea activităților culurale și științifice din județul Harghita cu metode, technici, informații, practici buni. 
Conținutul programului: promovarea științei, transferul de cunoştiinţe,  workshopuri, prelegeri, ateliere și conferințe tematice, contribuirea editării materialelor cu conținut cultural, trezauri cu valori etc.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Program cultural general

Stimularea activităților culturale în județul Harghita inițiate de persoanele fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii, care depun ofertă culturală.

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Ianovits István-Zsolt

Programul anual de finanțare a ctivităților de tineret din județul Harghita pe anul 2022

Scopul programului este sprijinirea tinerilor, prin acțiunile și activitățile derulate cu crearea cadrului necesar desfășurării unor programe și activități desfășurate în folosul și beneficiul acestora. Prin participarea lor la diferitele tabere și concursuri, precum și la activități științifice, tinerii au posibilitatea de a dobândi experiență în domenii precum: știință, gastronomie, cultură, istorie, etnografie, educație. Cu activitățile organizate pentru sprijinirea finalizării cu succes a examenelor de absolvire și bacalaureat vor avea drept rezultat creșterea capacității tinerilor de a aborda și această provocare a vieții.

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Ferencz Judit

Program anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita

Scopul programului este sprijinirea și stimularea activităților asociațiilor și cluburilor sportive din județul Harghita, care desfășoară activități și acțiuni de interes sau caracter județean conform Strategiei de sport a județului Harghita pe perioada 2010-2020, cu aplicare în anul 2022

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Salamon Andrea

Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2022

Scopul programului este sprijinirea şi stimularea activităţii asociaţiilor care execută acţiuni de prevenire, intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi ocrotirea populației şi a bunurilor periclitate în situaţii de urgenţă.

Acest scop este inclus în Strategia de Dezvoltare Economică – Harghita 2030, punctul 1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din mediul urban şi rural, ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului, 4. Dezvoltarea zonelor rurale pentru reducerea decalajelor economice şi sociale majore faţă de mediul urban - care își propune să consolideze structura de servicii care asigură siguranța locuitorilor și, mai mult decât atât, să adapteze aceste servicii la nevoile specifice ale beneficiarilor de servicii de siguranță civilă.

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Salamon Endre

Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale” pe anul 2022 în județul Harghita

În cadrul programului se vor finanța proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea porturilor populare/elementelor de port popular și a costumelor tradiţionale, depuse de persoanele fizice și juridice menționate ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.

Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile populare și costumele tradiționale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, organizate în perioada derulării proiectului.

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Salamon Endre

Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2022

Scopul acestui program este ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale prin sprijinirea şi stimularea asociaţiilor şi fundaţiilor privind organizarea unor acţiuni, evenimente şi programe destinate sprijinirii familiilor din judeţul Harghita.

2022

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Salamon Endre

Festival de arte populare "Mives Emberek Sokadalma", ed. XIX.

Festival de arte populare "Mives Emberek Sokadalma", ed. XIX. 

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Hajdó Katalin

Festivaluri și turism

Scopul programului este sprijinirea  unor festivaluri organizate în regiune de importanţă naţională.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Program de artă manuală , arte vizuale, de muzică și dansuri pentru copii

Se organizează un program de artă manuală și artă vizuale pentru copii în cursul lunii iunie în 2 etape. Popularizarea şi educarea diferitelor tehnici de artă manuală copiilor din clasele I-VIII.din şcolile depresiunii Giurgeului de două ori căte 5 zile, la începutul vacanţei de vară.Programul va fi realizat ca sprijinul unor asociaţii de specialitate

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Valori culturale harghitene

Valorificarea valorilor culturale harghitene în țară și în străinătate.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Zilele Tinutului Secuiesc

De Zilele Județului Harghita se vor organiza activități pentru grupuri de elevi, părinți și cadre didactice din zonele Toplița, Gheorgheni, Odorhei, Ciuc, Cristur legate de proiectarea traseului profesional al tinerilor cuprinzând autocunoașterea, interrelaționarea, întâlniri cu specialiștii diferitelor profesii

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Schimb de experiență interjudețean

Dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor de la școlile cu predare în limba maghiară din județul Harghita, dezvoltarea competențelor interculturale pentru elevii din județul Dolj. Orientare școlară și profesională pentru elevii din clasele terminae ale liceelor și grupurilor școlare ân cadrul Zilelor Porților deschise organizat de Uniunea Studenților Maghiari din Târgu-Mureș

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Metode și strategii utile pentru dezvoltarea abilităților/competențelor elevilor cu CES

 Conceperea și editarea unui ghid pentru cadre didactice cu scopul familiarizării elevilor cu noi metode, strategii și exemple de bune practici privind dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor cu CES

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Forumul pedagogilor din județul Harghita

Familiarizarea cadrelor didactice cu problematica predării și educării la elevii cu cerințe educaționale speciale(CES)/Învățarea unor strategii și metode moderne utilizate pentru educația diferențiată a elevilor cu CES

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Forumul pedagogilor din judetul Harghita

Familiarizarea cadrelor didactice cu noi metode și strategii privind prevenirea violenței în rândul elevilor, tratarea conflictelor și dezvoltarea unei comunicări eficiente

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Bursa Profesiilor

Orientarea profesională a elevilor din clasele VII-VIII, respectiv XI- XII, creșterea numărului de elevi înscriși în învățământul profesional(mai mare de 1000 de elevi),follow-up al situației actuale

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Program pentru promovarea și sprijinirea educației profesionale în județul Harghita -2022

Scopul programului este: sprijinirea educației profesionale în județul Harghita, respectiv al tinerilor dornici să facă o întreprindere; astfel dorim să contribuim la creșterea numărului persoanelor calificați și ușurarea angajării persoanelor potrivite - privind specializarea, vechime în domeniul cerut - de către antreprenori.

2022

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Kelemen Beata

Cutreierând Ținutul Secuiesc

Dezvoltarea cunoştinţelor culturale şi istorice ale elevilor, dezvoltarea culturii generale a copiilor. Sprijinirea orientării școlare și profesionale ale elevilor

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Zâmbet de copil

Realizarea de lucrări de restaurare vizuală a sălilor și coridoarelor din spitale, a săliilor de clase sau  a coridoarelor din unitățile de învățământ, a cabinetelor logopedice si a cabinetelor de asistentă psihopedagogică din unitățile de învățământ

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Școala de vară

 participarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar inferior, la o școală de vară structurată pe cursuri și seminarii cu conținut psihopedagogic, al didacticii, pe domeniul învățământului integrat pentru creșterea calității procesului instructiv/educativ în școlile harghitene

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Forumul Pedagogilor din judetul Harghita

Necesitatea colaborării cadrelor didactice în cadrul colectivelor din unitățile de învățământ privind prevenirea fenomenului de bullying, a fenomenului de burn out în rândul elevilor și cadrelor didactice

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Promovarea valorilor ecvestre

Obiectivul principal al programului este promovarea valorilor sporturilor ecvestre în rândul participanţilor şi a cetăţenilor, cu crearea premiselor necesare deschiderii unor noi perspective în alinierea  la sporturile de performanţă din acest domeniu, păstrarea tradiţiilor hipice şi prezentarea lor pentru publicul larg. Cu organizarea concursurilor dorim să atragem atenţia unui public cât mai larg asupra frumuseţea acestui sport nobil şi adâncirea respectului faţă de acest animal.

2022

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Kelemen Beata

Forumul pedagogilor din judetul Harghita

Curs de perfecționare pentru consilieri școlari și psihopedagogi în domeniul intervențiilor în situații conflictuale, de criză, prevenirea agresivității și a comportamentelor antisociale

2022

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Harghita

Szabo Iren Ottilia

Programe dedicate culturii ceangăi

Colaborarea cu ONG-urile  din comunităţile de ceangăieşti cu scopul promovării culturii ceangăilor. Sprijinirea păstrării tradițiilor în  comunitățile de ceangăi, inițiative care întăresc comunitatea.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Festivaluri şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii 2022

Organizarea evenimentelor culturale pentru tineret: festivaluri de teatru amator, concursuri de recital poezii și povești, respectiv cântece populare în județul Harghita

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Festivaluri şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, recital poezii 2022

Organizarea evenimentelor culturale pentru tineret: festivaluri de teatru amator, concursuri de recital poezii și povești, respectiv cântece populare în județul Harghita

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

„Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita” pe perioada 2022–2024

Distincția de Excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 109/2009, cu modificările și completările ulterioare, se acordă cu diferite ocazii și la diferite manifestări unor persoane sau grupuri de persoane şi instituţii publice, care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea și promovarea valorilor județului.

2022

Directia Resurse umane si comunicare

Imre Krisztina

Organizarea unor evenimente, care au ca scop promovarea importanței familiei

Organizarea unor evenimente care au ca scop sensibilizarea opiniei publice și a comunității locale asupra importanței familiei.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Zilele Județului Harghita

În organizarea Consiliului Judeţean Harghita, în colaborare cu instituțiile şi organizaţiile civile, în perioada 28 mai- 6 iunie 2022 va avea loc cea de-a XVIII-a ediţie a Zilelor Judeţului Harghita.  Zilele Judeţului Harghita este coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, cu implicarea celor 12 instituții subordonate Consiliului Județean Harghita. Zilele Județului Harghita constituie ocazie excelentă pentru a atrage atenția asupra valorilor județului Harghita. Evenimentele Zilelor Județului Harghita se bazează pe comunitățile județului Harghita, pe patrimoniul cultural și natural și pe creativitatea contemporană. Cultura ne conectează! Oferim comunitățiilor experiență.

Mottoul evenimentului este: Tineri /Implicarea tineretului!

În vor fi organizate peste 100 evenimente, din care aproximativ 21 evenimente vor fi orgnizate de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea

Activitățiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea:

-Concerte pentru copii 5 ocazii

-Concert pentru adulți 1 ocazie

-Expoziții 2 ocazii

-Ocupații meșteșugărești 6 ocazii

-Program de Ziua Copilului 3 ocazii

-Conferință culturală 1 ocazie

-Cocurs de poezie 1 ocazie

-Prezentare carte 1 ocazie

 

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Ziua International a Copiilor, anul 2022

Ziua Internatională a Copiilor organizat pentru copii și tineri al Centrului de Plasament de tip Familial nr. 2 , anul 2022

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Kopacz András

Cultură pentru județul Harghita

Misiunea programului este de a asigura accesibilitatea spectacolelor, valorilor culturale create în judeţ,  pentru un public cât mai larg şi srijinirea tinerelor valori.

În cadrul programului au prioritate localităţile defavorizate, greu accesibile, sau cu activitate culturală redusă. Prin program sprijinim  spectacole profesionale, astfel dorim să contribuim la accesul unui public în număr cât mai mare la spectacolele culturale produse în judeţ. 

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Protecția sănătății la locul de muncă

 Prin derularea acestui program se preconizează îmbunătățirea relațiilor funcționale în realizarea sarcinilor de către angajații Consiliului Județean Harghita, cu scopul de a atinge obiectivele comune ale acestora, luând în considerare factorii implicați prin psihologia muncii. Prin intermediul programului vor fi dezvoltate componentele psihologice ale diferitelor activități și de factori psihologici care contribuie la sporirea productivității și a satisfacției la locul de muncă. Pentru atingerea stabilității emoționale și a unui echilibru psihologic în cadrul angajaților, precum și aplicarea teoriilor referitoare la psihologia muncii, vor fi organizate 6 prezentării la sediul Consiliului Județean Harghita cu tematică diversificată din cadrul seminariilor privind „Protecția sănătății la locul de muncă”

2022

Direcția Generală Tehnică

Szakáli Tünde

Zilele Județului Harghita

În organizarea Consiliului Judeţean Harghita, în colaborare cu instituțiile şi organizaţiile civile, în perioada 28 mai- 6 iunie 2022 va avea loc cea de-a XVIII-a ediţie a Zilelor Judeţului Harghita.  Zilele Judeţului Harghita este coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, cu implicarea celor 12 instituții subordonate Consiliului Județean Harghita. Zilele Județului Harghita constituie ocazie excelentă pentru a atrage atenția asupra valorilor județului Harghita. Evenimentele Zilelor Județului Harghita se bazează pe comunitățile județului Harghita, pe patrimoniul cultural și natural și pe creativitatea contemporană. Cultura ne conectează! Oferim comunitățiilor experiență.

Mottoul evenimentului este: Tineri /Implicarea tineretului!

În vor fi organizate peste 100 evenimente, din care aproximativ 21 evenimente vor fi orgnizate de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea

Activitățiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea:

-Concerte pentru copii 5 ocazii

-Concert pentru adulți 1 ocazie

-Expoziții 2 ocazii

-Ocupații meșteșugărești 6 ocazii

-Program de Ziua Copilului 3 ocazii

-Conferință culturală 1 ocazie

-Cocurs de poezie 1 ocazie

-Prezentare carte 1 ocazie

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Realizarea si prezentarea unor spectacole si concerte

Strîngerea relațiilor dintre teatrele naționalităților din România și străinătate Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc.Realizarea unor spectacole și concerte  însumează anual un număr de 4-5 spectacole sau concerte adresate familiilor și publicului larg. La aceste concerte participă un număr de 800-1000 beneficiari. 

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Spectacole de teatru pentru copii

Organizarea de serate literare, de spectacole de teatru , teatru de păpuşi, spectacole de teatru dans pentru copii și tineret în localitățile din depresiunea Giurgeului și în alte zone ale județului Harghita.Prin aceste program se crează posibilitatea vizionării de spectacole copiilor cu precădere din mediul rural.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Realizarea si prezentarea unor spectacole si concerte

Strîngerea relațiilor dintre teatrele naționalităților din România și străinătate Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Județul Harghita: mediu atrăgător pentru afaceri

Programul vizează dezvoltarea și întărirea relației de parteneriat între sfera antreprenorială, administraţia publică judeţeană și ceilalți actori ai vieții socio-economice prin organizarea forumurilor economice și a dezbaterilor în grupuri de lucru pentru antreprenori, pentru reprezentanții comunităților locale, pentru instituțiile publice, pentru reprezentanții composesoratelor și pentru actori ai vieții socio-economice din județ în vederea diseminării practicilor eficiente folosite în alte regiuni, și alte țări.

Scopul principal al programului este crearea unui climat favorabil afacerilor prin întărirea relațiilor dintre sectorul public și cel privat, crearea posibilitățiilor de informare reciprocă pentru o mai bună gestionare a problemelor cu care se confruntă antreprenorii, creșterea eficienței în administrația publică prin reducerea birocrației și transparentizarea sistemului.
Totodată, Agenția vizează facilitarea găsirii soluțiilor la problemele care împiedică colaborarea eficientă între sfera publică și privată, evaluează problemele identificate, elaborează propuneri către instituțiile în a căror atribuție intră rezolvarea  problemelor respective, și în funcție de posibilitățile sale, ajută și la rezolvare.

Astfel județul Harghita are șanse să devină un mediu atrăgător pentru investitori.

2022

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Peter Sandor

Ne pregătim de sărbători

Agyagfalván, Felsőboldogfalván, Újszékelyen és Szentábrahámon tojásírást szervezünk kisiskolások részére, Péter Ildikó vezetésével.

2022

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Tradiții pascale

În săptămăna postului cel mare în cadrul unei prezentări se va prezenta modul tradițional de încondeiere a ouălor de paști,ocazia cu care elevii vor putea vopsi ouăle aduse de acasă în mod tradițional.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Program dedicat culturii rromilor

Scopul programelor este promovarea culturii rrome, a tradițiilor, meșteșugurile tradiționale, a muzicii, dansului și cântecelor tradiționale rrome.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Anul comemorativ Petőfi

Comemorarea poetului Petőfi Sándor

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Arte vizuale

Promovarea artei plastice și artei vizuale contemporane din județ, mai ales din Ținutul Secuiesc prin intermediul de expoziții, workshopuri, colaborări cu grupuri de artiști și cu artiști individuali din țară și din străinătate. Programul este menit să creeze o ambianţă prielnică propagării ideilor contemporane prin asigurarea spaţiilor unde momentul artistic poate fi surpins şi care poate oferi trăiri intense artistice. Implicarea locuitorilor ţinuturilor noastre în ambianţa creativităţii vizual, artistic. Pentru consumatorii, iubitorii de artă contemporană, scopul declarat al expozițiilor este de conștientizare și promovare a artei în folosul publicului prin livrarea unui conținut artistic diversificat și de calitate.

2022

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Botár László

CD cu muzica pe versurile poetului Petőfi

Crearea unui CD cu muzica compusa pe versurile poetului Petőfi impreauna cu o brosura tiparita.

2022

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Expoziții fotografice Valorile culturale ale depresiunii Giurgeului

Expoziții în aer liber Valorile culturale ale depresiunii Giurgeului în imagini,organizate în diferite localități a județului,și în străinătate,inclusiv județele înfrățite(Pesta, Tolna,Csongrad).

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Întărirea rolului de managment prin sprijinirea culturii specifice zonei

Sprijinirea organizării programelor din diferite localităţi din Topliţa,Borsec, Gălăuţaş, Tulgheş şi din depresiunea Giurgeului ,satele mici din zonă.
Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 2.1/programe reînnoirea metodelor şi tehnicilor managementului cultural.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Reuniuni metodice pentru bibliotecarii din judeţul Harghita 2022

Programul cuprinde aproximativ patru reuniuni metodice în perioada martie-noiembrie, organizate în colaborare cu bibliotecile municipale din judeţ.

2022

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

Colaborare cu instituții culturale

Biblioteca Judeţeană participă activ, în calitate de instituţie subordonată CJ Harghita, la programele din ţară şi de peste hotare, considerate necesare pentru succesul realizării strategiilor locale. De ziua poeziei maghiare,  organizăm un eveniment pentru copii, tineri și adulți. Pentru organizarea și derularea evenimentului apelăm la serviciile culturale furnizate de formația ROLE. Va avea loc un concurs de recitat  poezii în trei categorii pe fondal muzical și un spectacol de gală pentru public.                                    

2022

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

INTĂRIREA ROLULUI DE MANAGEMENT PRIN SPRIJINIREA CULTURII SPECIFICE ZONEI

Dintre legendele din jurul Gheorgheni, legenda lui Jerika Kö este prezentarea acesteia, în cadrul unei producții de teatru dans, cu ajutorul căreia se poate sublinia legenda actuală astfel încât dansul popular și comoara muzicii populare să apară în evidențele coregrafice ale performanta.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Expoziții de fotografii vechi

 

Expozițiile in aer liber din fotografile  vechi din arhiva asociației " Erdélyi Fotográfia Múzeumért " se poate vizualiza in localitatile depresiunii Giurgeului,cu organizarea Centrului Cultural și de Arte Lăzarea.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Servicii de bibliotecă pentru comunităţi 2022

Program finanţat de Consiliul Judeţean Harghita începând cu anul 2015.

2022

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

Promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale

Organizarea unor evenimente, care au ca scop promovarea asistenței sociale și a serviciilor sociale existente în județul Harghita.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Pancescu Matild

Martie- primavara

Indemânare, bucuria primăverii, dăruire

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Antal Adela

Program dedicat tineretului

În cadrul programului vor avea loc spectacole de teatru de dansuri populare,prezentarea culturii și tradițiilor secuiești  și antrenarea comunităților locale.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Balul "Farsang" 2022

Balul "Farsang" pentru copii și tineri al Centrului de Plasament de tip Familial nr. 2

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Kopacz András

Ziua basmului popular maghiar

Sărbătorirea zilei basmului popular maghiar, pentru a promova valorile culturale populare, atragerea generației tinere la lectura de povești. Totodată acest eveniment este şi aniversarea a 16 ani a Ziua basmului în bibliotecă. Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” organizează : Maraton de citit povești și basme populare maghiare cu ajutorul Kamishibai ( teatru de hartie japonez) la care pot participa elevi,studenti, bibliotecari, utilizatorii bibliotecii și oricine este interesat. Biblioteca invită interpreţi cu un spectacol specific evenimentului. Servicii de protocol puse la dispoziția participanților.

2022

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Zsók Éva

Ziua basmului popular maghiar

Sărbătorirea zilei basmului popular maghiar, pentru a promova valorile culturale populare, atragerea generației tinere la lectura de povești. Totodată  acest eveniment este şi aniversarea a 16 ani de  Ziua basmului în bibliotecă.  Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” organizează : Maraton de citit povești și basme populare maghiare cu ajutorul  Kamishibai ( teatru de hartie japonez) la care pot participa elevi,studenti, bibliotecari, utilizatorii bibliotecii și oricine este interesat. Biblioteca invită interpreţi cu un spectacol specific evenimentului  . Servicii de protocol puse la dispoziția participanților.

2022

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Zsók Éva

Program dedicat tineretului

Seara solo a lui Csaba Marosán a actorului Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca intitulată Umorul în literatură va avea loc pe 25 februarie, de la ora 18, la Győrgyószárhegy, în Sala Cika a Casei de Cultură.

2022

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Ziua Internațională a Femeii

Serbarea festivă a zilei internațională a femeilor din localitate

2022

Arhitect Şef

Miklosi Ildiko

Gustare vinuri

Prezentarea și gustarea vinurilor din Gyöngyöstarján, Ungaria

2022

Arhitect Şef

Miklosi Ildiko

Ziua Mondială a Igienei Mâinilor

5 Mai

Eveniment de informare pentru angajații spitalului

2022

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Csíkszeredai kórház

Sesiune științifică

Sesiune științifică pentru prezentarea activității medicilor doctoranzi

Locație: Universitatea Sapientia

2022

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Csíkszeredai kórház

Team Building pentru angajații spitalului cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății din 7 aprilie

9 aprilie

2022

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Csíkszeredai kórház

Purple day

26 Martie

Ziua Internațională a Luptei Împotriva Epilepsiei și îndeplinirea unui an de la înființarea Centrului de Epilepsie și Monitorizare EEG

Cros de binefacere Epilepsy Challenge  (sumele donate for fi folosite pentru dotarea Centrului de Epilepsie și Monitorizare EEG)

Iluminarea clădirii spitalului în culoare mov

Pista de patinaj viteză – Miercurea Ciuc

2022

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Csíkszeredai kórház

Carnaval

Organizarea carnavalului pentru copii/ tinerii de la casele de tip familial, locuința protejată și Centrul Social cu destinație multifuncțională Sînmartin din structura Compelxului de servicii Miercurea Ciuc.

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Dászkel Ildikó

Ziua poeziei

Locul evenimentului: Bălan, Casa de cultură

Data: 11.04.2022, 

Ora: 12:00-14:00

2022

Arhitect Şef

Timár Timea

Jocuri in zapada

La saniat

2022

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Antal Adela

ADI Harghita Business Center – Evenimente planificate 2022

Evenimentele care urmează să fie realizate în anul 2022 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita Business Center” din Odorheiu Secuiesc.

2022

Harghita Business Center

Szakács-Paál István