Taburi primare

An Denumirea Entitatii
Expozițiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

Perioada: ianuarie - decembrie 2020.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2020.Număr beneficiari: 3000 persoane.
Pe data de 30 ianuarie 2020,vineri orele 18 , Centrul Cultural și de Arte Lăzarea va organiza o expoziție,, Hotare deschise,, la Casa de cultură din Odorheiul Secuiesc.

 

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Arte vizuale

Manifestările artistice recunoscute prin caracterul lor educațional, vor reuni pe simeze artişti plastici profesionişti din țară și de peste hotare, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România sau al altor uniuni de prestigiu dar şi tineri absolvenţi ai universităţilor de profil, care au posibilitatea de a prezenta iubitorilor de artă lucrări de pictură, grafică, sculptură, plastică mică, instalații, obiecte artistice, artă decorativă sau performanceuri.

Vom organiza un număr de 12 de expoziții și 2 workshopuri. Numărul activităților se mai poate lărgii pe parcursul anului în funcție de posibilități.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Botár László

Promovarea publicatiilor Editurii Harghita

osif eoritg sé

2020

Editura Harghita

Lázár László

Revista Székelyföld

Székelyföld Kulturális Folyóirat

2020

Editura Harghita

Lázár László

Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lăzarea

 

 

Perioada: ianuarie - decembrie 2019.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2019.Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

 

 

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Al XII-lea maraton internațional - József Attila

  Este o acțiune organizată pe plan internațional. Se așteaptă participarea la maraton  din toată țara cât și din Ungaria, Slovacia, Ucraina, Serbia, Austria, Germania, Anglia, Belgia, Africa de Sud, SUA, Canada, Mexico etc. 

Cu doisprezece ani în urmă, a fost lansată o lectură transfrontalieră, cu peste 33.000 de persoane din 12 țări din care 292  doar anul trecut. La 18 februarie anul acesta, după lucrările lui Elek Benedek, Balázs Orbán, Mór Jókai, János Arany, Géza Arany, Zsigmond Móricz, Sándor Kányádi, Tamási Áron, Magda Szabó, Sándor Petőfi și Miklós Radnóti, pe 18 februarie anul acesta vom lectura lucrările lui Attila József (1905-1937), cu ocazia celei de-a 12-a aniversări. Organizatorul principal al Maratonului Internațional de lectură este Biblioteca Județeană Kajoni János din Miercurea Ciuc, cu sprijinul Consiliului Județean Harghita.

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

Carnaval

 Organizarea unui program pentru copii şi tineri în cadrul carnavalului  din luna februarie.Programul cuprinde tradiţiile de carnaval din regiune incluzând atât copii mai mici cât şi pe tineri.Totodată asigură ocazia turiştilor să cunoască tradiţiile din zonă.Se organizează un concurs  de desen şi confecţionare de măşti cu premii, pentru copii clasele I-VI , va avea loc o reuniune pentru învăţarea dansului popular.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Susţinerea unor festivaluri de importanţă naţională şi internaţională

Scopul programului este sprijinirea  unor festivaluri organizate în regiune de importanţă naţională.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Program pentru proovarea și sprijinirea educației profesionale în județul Harghita-2020

Scopul programului este sprijinirea educației profesionale în județul Harghita, respectiv al tinerilor dornici să facă o întreprindere; astfel dorim să contribuim la creșterea numărului persoanelor tineri calificați în județul Harghita, și de pe altă parte ușurarea găsirii persoanelor potrivite   pentru antreprenori.

Este bine de știut, că lipsa de resurse umane, respectiv plecarea tinerilor în străinătate constituie o problemă gravă în sfera antreprenorială. În acest sens, este necesar susținerea tinerilor din județul Harghita ca ei să-și găsească un loc de muncă corespunzător meseriei învățate. Grupul țintă al programului sunt elevi care învață o meserie și în viitorul apropiat doresc să-și găsească un loc de muncă. Ca urmare este important ca în colaborare cu alte instituții/organizații să asigurarăm posibilități care le încurajează pentru a se angaja pe meleagurile natale, sau să-și înființeze o întreprindere.

2020

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Király Szabolcs

Serate de dans în Cristuru Secuiesc

Serate de dans în localitatea Cristuru secuiesc.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Székely Könyvtár

Editura Harghita incepand din anul 2012 si-a propus editarea unui serial de 100 de volume continind operele a o suta de scriitori si poeti secui. In anul 2020 continuam publicarea seriei cu volumele 81-90.

2020

Editura Harghita

Lázár László

Expozitii la Galeria de Arta a Consiliului Judetean Harghita

Perioada: ianuarie - decembrie 2020. Expoziţiile se organizează în 2 săli la Galeria Consiliului Judeţean pe tot parcursul anului 2020. Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Promovarea produselor locale tradiționale și secuiești

Scopul programului constă în cunoașterea și conștientizarea în rândul populației a valorilor tradiționale specifice din diferite zone ale județului, ocrotirea și perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone.

2019

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Bíró Márta

 

2020

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Bíró Márta

Programe culturale remarcabile

Scopul principal al programului este organizarea şi revitalizarea evenimentelor rurale. Dorim să sprijinim organizaţiile care realizează programe rurale privind păstrarea tradiţiilor populare, conştientizarea şi popularizarea valorilor tradiţionale locale, a comorilor turistice şi organizaţiile care asigură programe de calitate pentru copii, tineret şi adulţi în satele din județ. Prin acest program dorim să realizăm scopul unei bune colaborări între diferite grupuri folclorice din judeţ.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Fazakas Katalin

Concursul de cântec popular "Csak tiszta forrásból "

Concursul de cântec popular "Csak tiszta forrásból "

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Fazakas Katalin

Producţia şi prezentarea filmelor documentare cu profil etnografic

Realizarea filmelor cu caracter etnografic, temele fiind alese din județul Harghita

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Virtuózok

Descoperirea copiilor talentați din județul Harghita

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Schimb de experiență interjudețean

Elevii din clasele terminale ale liceelor din Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc și Gheorgheni au participat la Zilele deschise organizate de Facultatea de Medicină și Farmacologie din Târgu-Mureș. Această activitate a contribuit la sprijinirea luării unei decizii corecte și conștiente în ceea ce privește alegerea carierei.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare

Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Consiliul Județean Harghita împreună cu Asociația Culturală Udvarhelyszék, Casa de Cultură și Primăria orașului Odorheiu Secuiesc, Asociaţia Culturală „Fundaţia Bibliofil” organizează în Casa de Cultură din Odorheiu Secuiesc pe data de 19 ianuarie, duminică, orele 18 spectacolul de gală cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare. Evenimentul se începe în sala de teatru cu cuvinte de deschidere din partea organizatorilor, după care va avea loc înmânarea premiilor Pentru cultura zonei Odorhei. Despre munca laureaților vom vedea filme redactate de Studioul Regional din Odorhei. Urmează spectacolul de gală, prezentată de Teatrul Tomcsa Sándor  (Tomcsa Sándor: A mi kisvárosunk). Intrarea este liberă.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

"Consultanță, informare și asistență tehnică în domeniul silviculturii"

Programul constă în informarea persoanelor interesate, elaborare de propuneri pentru modificări de legi, identificarea problemelor legate de silvicultură și promovarea, protejarea, valorificarea pădurilor din Harghita. În primul rând foarte important calificarea statutului juridic ale composesoratelor și furnizarea accesului la materiile prime locale de prelucrare. În al doilea rând foarte important om-natura program. Scopul programului este de a convoca specialiști în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și în special urs precum și cercetători, reprezentanți ai unor instituții publice, a factorilor interesați pentru a împărta și cele mai noi rezultate în domeniul gestionării speciei urs, pentru a indetifica necesitățile actuale și a defini direcțiile de progres în domeniu.

2019

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Sipos Róbert

"Consultanță, informare și asistență tehnică în domeniul silviculturii"

Programul constă în informarea persoanelor interesate, elaborare de propuneri pentru modificări de legi, identificarea problemelor legate de silvicultură și promovarea, protejarea, valorificarea pădurilor din Harghita. În primul rând foarte important calificarea statutului juridic ale composesoratelor și furnizarea accesului la materiile prime locale de prelucrare. În al doilea rând foarte important om-natura program. Scopul programului este de a convoca specialiști în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și în special urs precum și cercetători, reprezentanți ai unor instituții publice, a factorilor interesați pentru a împărta și cele mai noi rezultate în domeniul gestionării speciei urs, pentru a indetifica necesitățile actuale și a defini direcțiile de progres în domeniu.

2020

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Sipos Róbert

Evenimente festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Crearea atmosferei de sărbătoare.

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Sprijinirea promovării culturii locale în țară și în străinătate

Se vor prezenta valorile culturale de toate genurile din depresiunea Giurgeului în diferite zone ale tării și în străinătate,Cultura zonei Giurgeului va fi promovată în alte locuri din țară și străinătate.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Programe culturale cu ocazia Zilele Ținutului Secuiesc

Promovarea valorilor Ținutului Secuiesc.

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, concerte

Organizare expoziţii, prezentări cărți, filme, spectacole, concerte la diferite localități ale județului și în afara județului.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Atragerea investițiilor în județul Harghita

Scopul programului este: sprijinirea sferei antreprenoriale și atragerea investițiilor prin adunarea  oportunităților de investiții județene, și promovarea acestora în țară și în străinătate. Este important adunarea tuturor oportunități de investiții (terenuri și imobile proprietate publică sau privată) care în momentul de față nu sunt în folosință și proprietarii vor să închirieze sau să vândă. Astfel noul investitor prin activitatea sa economică va contribui la dezvoltarea economiei județului, respectiv ar crea noilor locuri de muncă.

Totodată, scopul programului este adunarea acelor antreprenori din județul Harghita care caută parteneri în străinătate în vederea unui colaborări bazate de exemplu pe export. Promovarea acestor antreprenori în țară și în străinătate va contribui la crearea unor parteneriate, respectiv în găsirea investitorilor. Astfel, vom promova în rândul investitorilor din țară și din străinătate, investitorii din județul Harghita, și antreprenorii care caută parteneri, respectiv oportunitățile de investiții din sfera publică și privată.

2020

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Király Szabolcs

Lăsata Secului ediţia a XXVIII-a

Se va realiza Lăsata Secului la nivel judeţean în localitatea Lăzarea unde vor participa grupurile folclorice din: Remetea, Ocna de Jos, Ditrău, Sândominic,   Plăieşii de Jos,  Bârzava, Armăşeni, Cioboteni, Sâncrăieni, Vlăhița, Ciceu, Sinsimion.

Participă 800 persoane din grupurile tradiţionale, 1700 de participanţi interesaţi, turişti.

 

La cosfâtuire vor participa primarii și conducătorii grupurilor tradiționale din Ocna de Jos, Bârzava, Ciceu, Armăşeni, Sândominic, Sâncrăieni, Sânsimion, Cioboteni, Ditrău, Remetea, Lăzarea, Plăieşii de Jos și Vlăhiţa

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Limbii Române

 Ziua Culturii Române – se va marca la Miercurea-Ciuc, la împlinirea a zece ani de la promulgarea actului legislativ specific, prin trei acţiuni dedicate, şi anume:  Expoziţia retrosprectivă 2010-2020 „Sunt conectat la cultură”, concursul pentru public cu acelaşi titlu şi un eveniment final, dedicat prezentărilor şi acordării premiilor.  Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în luna august, prin concursuri şi jocuri lingvistice şi literare, la Miercurea-Ciuc şi alte două localităţi din judeţ. La evenimente vor fi invitaţi realizatorii proiectelor inovative de promovare a culturii scrise, de la Biblioteca Judeţeană George Bariţiu din Braşov.

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

Program de cooperare în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase pe anul 2019

Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural în viaţa societăţii. Astfel conform legislaţiei în vigoare autorităţile publice locale au posibilitatea de a coopera cu cultele religioase în domeniile de interes comun şi de a sprijini activitatea acestora.

În cadrul programului sunt sprijinite activități ale cultelor religioase legate de viața spirituală.

2019

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Ferencz Tünde

Program de muzică veche – festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc, concerte și evenimente

Pe parcursul anului organizăm evenimente primvind promovarea patrimoniului muzical al muzicii veche și imaterial legat de această regiune.

În cadrul acestui program pe parcursul anului organizăm Festivalul și Universitatea de Muzică Veche în perioada 11–19 iulie în colaborare cu numeroși parteneri și cu un număr mare de invitați din țară și din Europa. Acest an aniversăm 40 de ani de la primul festival organizat în Miercurea Ciuc. În onoarea acestei aniversări ediția din acest an al festivalului va avea un calibru mai mare.

În acest an continuă anul comemorativ "Joannes Kajoni 390" pentru aniversarea celor 390 de ani de la nașterea lui Joannes Kájoni celebru polihistor care și-a desfășurat activitatea la Șumuleu Ciuc și care și-a pus amprenta pe cultura din regiune.  Expoziția itinerantă outdoor realizată în anul 2019 urmează să viziteze diferite localități din țară prin intermediul parteneriatelor instituției. Totodată vom continua să organizăm evenimente, și activități legate de anul comemorativ, totodată promovarea activității celebrului călugăr polihistor.

În cadrul acestui program ne propunem, să organizăm diverse concerte și evenimente care se leagă de tematica muzicii de epocă, participarea în Ziua Europeană a Muzicii Vechi în data de 21 martie, dezvoltarea de parteneriate internaționale în vederea promovării muzicii veche, valorilor și interperților din Transilvania.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Fazakas Gabriella

Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lazarea

Perioada: ianuarie - decembrie 2019.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2019.Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Ziua Culturii Maghiare

Are ca scop motivarea și socializarea modelului concursului de calitate și facilitatea cunoașterii culturii maghiare și creșterii interesului față de aceasta.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Prezentări de cărţi, întâlniri cu scriitori, prelegeri, expoziţii

Scopul programului: promovarea lucrărilor autorilor contemporani, cultivarea interesului pentru literatura şi arta contemporană. În anul 2020 programul cuprinde aproximativ 30 de prezentări de cărţi ale autorilor autohtoni, apariţii recente ale editurilor din ţară, în domeniul beletristicii sau al ştiinţei; şi aproximativ 10  întâlniri cu autori din străinătate.

În program sunt incluse expoziţii şi prelegeri, precum şi evenimentul de sărbătorire a Zilei Culturii Maghiare, a Zilei Limbii Maghiare. Printre autorii invitaţi din străinătate vor fi personalităţi de renume europeană, scriitorii Dragomán György şi Szabó T. Anna.          

 

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019

Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenție sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă. Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2019 este 800.000 RON. Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 28. iunie 2019, ora 12. Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 29. noiembrie 2019, ora 12, iar decontarea se va încheia până la 27. decembrie 2019, inclusiv.

2019

Arhitect Şef

Bodor Hajnalka

Ne pregătim de sărbători

Înainte de sărbătorile de iarnă în mai multe localități din județ se va organiza cu scop educativ programul decorarea turtei dulci cu ajutorul meșterilor de specialitate.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Cursului de „Formare și perfecționare, managmentul conflictelor, tehnici de comunicare, creativitate în echipă”,

Cursului de „Formare și perfecționare, managmentul conflictelor, tehnici de comunicare, creativitate în echipă”,

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Eveniment festiv de închidere de an

Eveniment festiv de închidere de an, în cadrul căruia se v-a desfășura evaluarea anuală a Spitalului Județean Harghita, înstituție subordonată Consiliului Județea Harghita.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

0rientare scolară și profesională 2019

Orientarea școlară a elevilor din clasele terminale, informarea părinților/popularizarea profesiilor noi propuse ]n planul de școlarizare pentru anul școlar 2019/2020:horticultor, tâmplar universal,cofetar-patiser,pădurar, turnător, strungar, sudor,fermier montan, lucrător în agroturism,brutar-patiser,dulgher-tâmplar-parchetar, comerciant/vânzător, recepționer-distribuitor, lăcătuș mecanic, confecționer produse-textile, creșterea numărului de înscrieri în învățământul profesional

REZUMATUL PROGRAMULUI: Servicii producție filme publicitare de promovare a învățământului profesional , publicații în ziare locale/promovarea învățământului profesional, interviuri cu muncitori, specialiști de succes din diferite domenii de profesii/tematica filmelor și a publicațiilor din ziare:cariere de succes, antreprenori renumiți, avantajele învățământului dual din Miercurea-Ciuc și Odorheiu-Secuiesc, latura pozitivă a școlilor profesionale, aprox.3000 cititori anual/Promovarea învățământului profesional în cadrul emisiunii tv ”Aktuális", care va putea fi vizionată pe mai multe canale tv regionale , de exp Erdely tv., 2 emisiuni cu durata de  25-25 de minute

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Forumul pedagogilor tineri 2019

Organizarea Forumului pedagogilor din zona Gheorgheni în vederea însușirii de noi metode de predare-învăţare,pe care pedagogii le vor aplica în organizarea activităţilor lor atât în cadrul orelor de predare, cât şi în activităţile extraşcolare .Vor putea sprijini orientarea carierei elevilor, deasemenea alegerea conștientă a traseului profesional.Tematica anului 2019: Profilul succesului școlar

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Evenimentului festiv cu ocazia închiderii anului și a sărbătorilor de Crăciun

Evenimentului festiv cu ocazia închiderii anului și a sărbătorilor de Crăciun

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Întâlnirea grupurilor de colindători din județul Harghita - Jocul de Betlehem, ediția VI.

Întălnirea grupurilor de colindători din județul Harghita, Obiceuri de iarnă – Jocul de Betlehem. Data și locul evenimentului 15 decembrie 2019, Ciuboteni și Miercurea Ciuc, cu începere de la ora 08,00.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Conferința și formarea actorilor culturali din județul Harghita

Conferința și formarea actorilor culturali din județul Harghita, schimb de experiență, startegii de colaborare.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Colinde de Crăciun

Concert festiv de colinde de Crăciun.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Concerte și spectacole de sfârșit de an și de sărbători

Pregătirea sărbătorilor de Crăciuni cu organizarea concertelor de sfărșit de an.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Crăciunul SIO IX.

Scopul acestui program este să sărbătorim venirea sfântei sărbătoare a crăciunului și în familia noastră mare, unde copii și tinerii de la centre prezinta spectacolele lor de crăciun. În acest an vor performa în jur de 150 de copii de la centre de plasament.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Programe de sărbători și aniversări

 În data de 18 decembrie,orele 12 la Liceul Teoretic Sfântu Nicolae din municipiul Gheorgheni va avea loc organizarea unui concurs de colinde cu ocazia sărbătorilor de crăciun. Intr-o atmosferă de sărbătoare, elevii claselor 0-XII, vor cânta colinde comform datinei și obiceiului popular.Cele mai bune grupe de elevi vor fi  premiati cu vouchere . Participanti : elevi , profesori și părinți. 

 

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Realizarea spectacolului de teatru de copii Legenda lacului Sfânta Ana

La Gheorgheni,,în sala mare a Casei de Cultură , în data de 7 decembrie ,sâmbătă începând cu orele 20 se va  realiza spectacolul ,,Legenda Lacului Sfânta Ana,,  unde se vor atinge 2 scopuri strategice deodată, adică popularizarea legendelor populare ale regiunii și crearea unei posibilități de afirmare a tinerelor talente

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Concerte pentru copii

Pregătirea sărbătorilor de Crăciun cu organizarea concertelor pentru copii.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Serate de dans

Activitatea continuă de creație artistică și coreografie în domeniul dansului popular în cadrul seratelor de dans popular pentru copii, tineret și adulți în județul Harghita.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Cutreierând Ținutul Secuiesc 2019

Îmbogățirea cunoștințelor de istorie.

Îmbogățirea cunoștințelor de geografie.

Îmbogățirea cunoștințelor despre natură și mediu.

Orientarea școlară profesională și a carierei elevilor

 Vizitarea obiectivelor culturale, istorice și turistice din Ținutul Secuiesc prin excursii de studii, organizate de unitățile de învățământ din județ cu autobuze școlare. Vizitarea fabricilor, respectiv a firmelor de succes.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Concerte și spectacole de sfărșit de an

Pregătirea sărbătorilor de Crăciuni cu organizarea concertelor de sfărșit de an.

 

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Tabără de instrumente cu corzi

pe lângă faptul că pot învăţa pe diferite instrumente este şi o preocupare  în timpul vacanţei de vară. Participanţi vor participa la ore de teorie şi la ore de instrument.   

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Școala Naturii

În cadrul acest program Şcoala Populară de Artă va organiza workshopuri pentru aprofundarea cunoștințelor în legătură cu educare în stil Școala Naturii, adică organizarea  tabără la Vila nr.6 Băile Homorod , se adreseaza copiilor din clasele I-VIII și vine ca o completare a programei școlare și ca o șansă pentru copii să ințeleagă și să aprofundeze mai bine ceea ce învață la școală, din cărți. Obiectivele acestui program sunt dezvoltarea personalității și a încrederii în sine, testarea rezistenței la efort fizic si mental a organismului, cunoașterea zonelor pitorești de la Homorod Băi, educare ecologică, precum și formarea unor deprinderi si tehnici de alpinism si supraviețuire în munți. 

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Zilele Județului Harghita

În cadrul acestui program a Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza a ieșit în aer liber cu corturi tematice: s-a construit o cameră obscură în care s-a putut intra și experimenta procesul cum ia ființă o fotografie (proiect realizat în colaborare cu Palatul Copiilor); s-a înființat ateliere de creație: pictură, sculptură în lemn, ceramică, pictură pe mobilier, animație, dans, lecții în aer liber, spectacole interactive, expoziții, concerte, jam session, jocuri muzicale.  S-au ținut concerte și expoziții artistice în mai multe localități din Județul Harghita.

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Spectacole de teatru pentru copii

În cadrul spectacolelor de teatru pentru copii ,Teatrul de păpuși din Cluj Napoca va prezenta în data de 5 decembrie 2019 ,la Lăzarea începând cu orele 10 , și Remetea de la orele 12 ,teatrul de păpuși,, Két pásztor karácsonya -Craciunul celor doi ciobani,,

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Nu mai e cum a fost pe vremurile noaste

Festival de cântece populare organizată pentru adulți din Ţinutul Odorheiu Secuiesc. Acest program are scopul de a promova documenta populariza cultura tradiției în domeniul muzicii și dansului popular. Organizarea unui astfel de festival care atrage interesul tuturor către tradiţia noastră populară are rolul de a îmbunătăţi şi de a populariza valorile populare care se păstresc în gama bogată a cântecelor și dansurilor populare. Programul  contribuie totodată la întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale, patrimoniale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. 

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncții caselor de cultură, a specialiștilor din domeniul culturii generale din zonă

Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncții caselor de cultură, a specialiștilor din domeniul culturii generale din zonă, organizat pem data de 27 noiembrie 2019 la Șoimoșu Mic

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Tabără şi workshop de creaţie litarară pentru liceeni

Timp de o săptămână, adolescenţii participanţi la tabăra de creaţie vor învăţa tehnici de scriere creativă în ateliere de creaţie, îndrumaţi de scriitori consacraţi. Atelierele de scriere creativă dezvoltă abilitățile de gândire creativă, comunicare şi persuasiune eficientă . Scrierea creativă este o deprindere valoroasă pentru profesioniștii din aproape orice sector al pieței, care este motivul pentru care biblioteca judeţeană organizează această tabără.  Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani. Promovarea lecturii, dezvoltarea abilităţilor de a scrie, sub îndrumarea unor scriitori, prin workshopuri şi ateliere de creaţie.

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kuna Ibolya

Comemorare 1 decembrie 1805

Asigurarea transportului la programul Comemorare 1 decembrie 1805 în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2019 la Slavcov U Brna, Cehia.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Concerte si spectacole de sfărsit de ani si de sărbători

Programul are ca scop oferirea publicului cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor de seamă de sfârșit de an ,spectacole și concerte culturale distractive de calitate.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Întîlnirea iubitorilor de teatru amatori

Întâlnirea „Az ekhós szekér nyomában” este cel mai cunoscut eveniment de teatru de amatori pentru adulţi din judeţ.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Programul pentru Ziua Limbii Maghiare

Organizarea unui proiect cultural de interacțiune literatură și de arte plastică.La proiect vor participa echipe formate din căte 3 elevi de clasa I-VII,din depresiunea Giurgeului,împreună cu profesori,învpțători însoțitori.

 

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Ținutului Secuiesc

S-au organizat activități pentru grupuri de elevi, părinți și cadre didactice din zonele Toplița, Miercurea-Ciuc, Cristuru-Secuiesc, Gheorgheni legate de proiectarea traseului profesional al tinerilor cuprinzând autocunoașterea interrelaționarea, întâlniri cu specialiștii diferitelor profesii.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Schimb de experiență interjudețean

Elevii din școlile harghitene care vorbesc limba maternă maghiară participă la schimb de experiență, excursii, activități interactive în școli și licee din  alte județe și își dezvoltă abilitățile de comunicare în limba română, întâlnind elevii de naționalitate română.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Concerte pentru copii

Organizarea de concerte pentru copii în localităţile din depresiunea Giurgeului. Acest program are scopul de a completa oferta culturală din zonă aceste concerte fiind rare sau lipsind din viaţa culturală a localităţilor.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Zambet de copil 2019

Decorarea sălilor de clasă și a coridoarelor din 26 de instituții de învățământ din județ cu figuri din basme populare, personaje din desene animate îndrăgite de copii.Totalul spațiilor decorate este de 452 mp.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Zilele Porților Deschise la Complexul de Servicii Miercurea Ciuc

Zilele Porților deschise, între 24-25 octombrie 2019, scopul programului fiind deschidere către comunitate.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Zilele Tinutului Secuiesc

In cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite programe, astfel:

1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf.

2 Organizarea concursului de desen pt copii ,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen.

3. Concert de muzică populară susținut deformația Tárogató Hungaricum concert Terék József din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ.

4. Spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni.

5. Teatru de păpuși organizat la Ciumani si Suseni.

6.Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din Gheorgheni.

7.Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la Gheorgheni.

8. Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.

9.Concurs de desen în aer liber Art Piknik.

10.Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului în povești populare maghiare.

11.Expoziția Foto Club la Toplița.

Site-ul www.zieletinutuluisecuiesc.ro prezintă pe larg evenimentele care se desfășoară în diferitele localități și reprezintă o călăuză excelentă turiștilor veniți în Ținutul Secuiesc, deoarece însumează toate manifestările destinate tuturor categoriilor de vârstă.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Parteneriate cu comunități locale - Conferința Digitális Székelyföld ed. 7

În cadrul conferinței  Digitális Székelyföld ed. 7, v-a avea loc spectacolul cultural Tech SLAM Poetry.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

Pe data de 11 octombrie organizăm întâlnirea specialiştilor care administrează casele muzeale în judeţul Harghita, a XIII-a ediţie a programului Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita. Printre organizatorii, în acest an, se numără Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Consiliul Judeţean Harghita și Consiliul Local al comunei Vârșag, proprietarii colecțiilor etnografice din Târnovița și Zetea, Nagy-Imecs Zsuzsánna și Sándor Olga, iar programul este finanţat de Fundaţia Communitas.

În acest an zona aleasă este zona Odorheiului. Cei care participă din zona Odorheiului, au posibilitatea de a călători împreună, autobuzul porneşte la orele 8.30 de la Lupeni, 9.00 de la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

La orele 9.30 toţi participanţi se întâlnesc la Târnovița în casa familiei Nagy-Imecs (nr. 141), unde vizitează colecția locală sub călăuza d-nei Nagy-Imecs Zsuzsánna, colecționară și proprietară, după care urmează vizitarea colecției etnografice din Zetea, călăuza fiind d-na Sándor Olga, proprietara. În Vârșag vizităm casa muzeală locală, în centrul localității, care va fi prezentată de d-l Pál Levente, director al Casei de Cultură din Vârșag.

În continuare: vizionarea filmului documentar Case muzee din județul Harghita (partea a 4-a, despre case muzee din Sâncrăieni, Nicolești, Ocland, colecții etnografice din Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni, Pensiunea Muzeu și Casa Fili din Vlăhița); 14.00: Concluzii, evaluare; masă.

Cu această ocazie, în casele muzeale și colecțiile etnografice intrarea este liberă, ca și participarea la program, dar organizatorii au rugămintea să ne anunțați în prealabil. Cei care se interesează, să ne contacteze pe telefonul 0745-381420 sau e-mail: buzoganyarpad@yahoo.com, până data de 1 octombrie, marți.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

Întâlnirea specialiștilor care conduc, dețin case muzeale în județul Harghita

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

XIII.Colocviul Teatrelor Minorităţilor  Naţionale

Colocviul Teatrelor Minorităţilor Naţionale – organizat din doi în doi ani de către Teatrul Figura Stúdió din Gheorgheni – este festivalul teatral multicultural al Ardealului ce se poate mândri cu o istorie de mai multe decenii. Prima ediție a fost organizată la Sfântu Gheorghe în anul 1978. Următoarele două, cea din 1980, respectiv 1992, au fost orgnizate tot aici, după care, s-a părut, că seria festivalului se încheie aici. Cea de-a patra ediție s-a lăsat așteptată aproape un deceniu. În anul 2001, Departamentul pentru Relațiile Interetnice al Guvernului României a inițiat reînnodarea evenimentului.

Colocviul Teatrelor Minorităților Naționale, ediția a 13-a, va avea loc în perioada 11-20 octombrie 2019.

PROGRAM

Vineri, 11 octombrie

19.30, foaier

Festivitate de deschidere

17.00, spectacol studio în sala mare a Teatrului Tomcsa Sándor (Odorheiu Secuiesc)

SPECTACOL | Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc
Hatházi András: Kovács János moare (1h 45’)
regia artistică: Zakariás Zalán
Se asigură transportul spectatorilor de la Gheorgheni la Odorheiu Secuiesc și retur.

18.00, Biblioteca Municipală Gheorgheni

DESCHIDERE EXPOZIȚIE | Do natural, cântat de trei sute de mii de ori – Simándy 100
Eveniment fără traducere în limba română.

20.00, foaier, sala studio, sala mare, curte

SPECTACOL | Teatrul Figura Studio, Gheorgheni
Cehov: Trei surori (3 h)
regia artistică: Albu István

24.00, YourLivingRoom

CONCERT | Dj Zeki

Sâmbătă, 12 octombrie

16.00, YourLivingRoom

DESCHIDERE EXPOZIȚIE | Afișe – expoziție cu afișele teatrale ale lui Hodgyai István

16.30, sala de expoziții Karancsi Sándor

DESCHIDERE EXPOZIȚIE | COLL[AGE] – expoziția lui Benedek Levente

17.00, sala studio

PROIECȚIE DE FILM | Versuri pocite (Ungaria, 2018, 1h 40’)
regia: Reisz Gábor

20.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania Tompa Miklós
Gerhart Hauptmann: Șobolanii (2h 30’)
regia artistică: Zsótér Sándor

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | Cântecele lui Jack Cole

Duminică, 13 octombrie

12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

Collage-workshop cu Benedek Levente

17.00, spectacol studio în sala mare

SPECTACOL | Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Jordan Tannahill: Concord Floral (1h)
regia artistică: Sinkó Ferenc

19.00, sala studio

SPECTACOL | M Studio, Sfântu Gheorghe
Lift (40’)
coregraf: Fehér Ferenc

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | Loose Neckties Society (Cluj Napoca)

Luni, 14 octombrie

12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

Collage-workshop cu Benedek Levente

15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
regia artistică: Dézsi Szilárd
Eveniment fără traducere în limba română.

17.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul Evreiesc de Stat, București
Peca Ștefan: Idiș? (1h 30’)
regia artistică: Andreea Vălean

19.00, sala studio

SPECTACOL | Studio Yorick, Târgu-Mureș
Elise Wilk: Dispariții (1h 40′)
regia artistică: Sebestyén Aba

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | Coolture Morjaques

Marți, 15 octombrie

12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

Collage-workshop cu Benedek Levente

17.00, sala studio

SPECTACOL | Teatrul Szigligeti, Oradea
A. P. Cehov: Platonov (4h)
regia artistică: Botos Bálint

21.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul Tamási Áron în colaborare cu Universitatea de Arte Târgu-Mureș
Maria Wojtyszko: Sam sau introducere în viața de familie (1h 45’)
regia artistică: Bocsárdi László

24.00, YourLivingGarden

CONCERT | küb_beat (Sfântu Gheorghe)

Miercuri, 16 octombrie

12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

Collage-workshop cu Benedek Levente

17.00, sala studio

SPECTACOL | Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Timișoara
Henrik Ibsen: Hedda Gabler (1h 50’)
regia artistică: Tom Dugdale

19.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul de Nord Satu Mare – Compania Harag György
Székely Csaba: Nu regret nimic (2h 15′)
regia artistică: Lendvai Zoltán

23.00, YourLivingGarden

CONCERT | Dj Popular

Joi, 17 octombrie

12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

Collage-workshop cu Benedek Levente

15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
regia artistică: Dézsi Szilárd
Eveniment fără traducere în limba română.

17.00, sala studio

SPECTACOL | Teatrul 3G, Târgu-Mureș
Székely Csaba: Bucurie și fericire (1h 30′)
regia artistică: Andi Gherghe

19.00, spectacol studio în sala mare

SPECTACOL | Compania Giuvlipen, București
Sexodrom (1h 10′)
regia artistică: Bogdan Georgescu

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | Pásztor Márk

Vineri, 18 octombrie

16.00, Biblioteca Municipală Gheorgheni

LANSARE DE CARTE | Kele Fodor Ákos: A szív vége [Sfârșitul inimii] Eveniment fără traducere în limba română.

17.00, sala mare a teatrului Csíki Játékszín (Miercurea Ciuc)

SPECTACOL | Compania de teatru Aradi Kamaraszínház, Arad – Teatrul Jókai din Békéscsaba (HU) – Asociația MASZK din Szeged (HU)
Theo Herghelegiu: Zelda was not from here (1h 10`)
regia artistică: Tapasztó Ernő
Se asigură transportul spectatorilor de la Gheorgheni la Miercurea Ciuc și retur.

18.00, sala studio

CONCERT | CT Project – Sculpting Sounds – concert Cári Tibor (1h)

20.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul German de Stat Timișoara
Jurnal de România. Timișoara (1h)
regia: Carmen Lidia Vidu

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | Salamon`s Jam Orchestra

Sâmbătă, 19 octombrie

15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
regia artistică: Dézsi Szilárd
Eveniment fără traducere în limba română.

17.00, sala studio

SPECTACOL | Teatrul din Novi Sad (RS)
Visători (1h 20′)
regia artistică: Lénárd Róbert
Spectacol interpretat în limba maghiară, se asigură supratitrare în limba engleză!

19.00, sala mare

SPECTACOL | Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, secția germană
Esteve Soler: Contra democrației (1h 10′)
regia artistică: Alexandru Dabija

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | sZempöl Offchestra (Sfântu Gheorghe)

Duminică, 20 octombrie

17.00, sala studio

SPECTACOL | Teatrul Orășenesc Târgu Secuiesc
Jordi Galceran: Metoda Grönholm (1h 20′)
regia artistică: Barabás Árpád

19.00, spectacol studio în sala mare

SPECTACOL | Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc
I. L. Caragiale: Năpasta (1h 20′)
regia artistică: Tóth Árpád

22.00, YourLivingGarden

CONCERT | 4S Street

După ultima reprezentație din ziua respectivă, vor avea loc discuții cu publicul în YourLivingRoom.

Programe permanente:
Târg de cărți în foaierul Teatrului Figura Studio – în colaborare cu Biblioteca Municipală Gheorgheni
(12-20 octombrie)
Expoziție în sala de expoziții Karancsi Sándor
(12-17 octombrie)
Expoziție în Bilblioteca Municipală Gheorgheni
Expoziție în YourLivingRoom
(12-20 octombrie)

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri - Conferința Internațională Ruta Maria, ediția a IX-a

Conferința Internațională Ruta Maria, ediția a IX-a

La eveniment vor participa reprezentanţi de la diverse drumuri pelerinaje și tematice
din Austria, Slovenia, Italia, Ungaria și România. Programul conferinţei poate fi accesat
la adresa www.mariaut.ro, precum şi pe site-ul www.zileletinutuluisecuiesc.ro.
Conferinţa se va desfăşura în trei limbi: română, maghiară, engleză.
Vă rugăm să ne semnalaţi intenția de participare prin intermediul următoarelor adrese
de contact: e-mail: info@mariaut.ro , număr de telefon: 0730-711.745.

Program

Vineri, 11 octombrie 2019
Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
17.00–18.00: Înregistrarea participanţilor
18.00–18.30: Deschiderea oficială a conferinţei, Casa Jakab Antal, sala A.
Cuvânt de deschidere:
Molnár Sándor, preşedintele Asociaţiei Via Mariae din Transilvania
Exc. şi PS.Tamás József, episcop auxiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia
pr. P. Urbán Erik OFM - OFM, superior provincial din Șumuleu Ciuc
Tóth László, Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, consul general
Borboly Csaba, Consiliului Judeţean Harghita, preşedinte
Ráduly Róbert Kálmán, Primăria municipiului Miercurea Ciuc, primar
18.30–18.40: Expozeu „Să mergem împreună!”: Arsene Octavian, Șef Serviciu, Serviciul Investiții,
Forme și Destinații Turistice, Ministerul Turismului, București
18.40–19.45: Prezentare interactivă:
Prezentare proiect Ruritage, Coordonator proiect Italia
Drum pelerinaj Hemma, Mag. Antonia Weissenbacher, Austria/Kärnten
Geoparcul Karawanken, Dr. Darja Komar, Slovenia
Asociația Pro Educatione, Nagy Ugrai Orsolya, Péter Boglárka, Şumuleu Ciuc
Proiect Ruritage - Consiliului Judeţean Harghita, Imre Krisztina, Miercurea Ciuc
Green Pilgrimage - Direcția pentru Dezvoltarea Turismului, București
Drumurile Via Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamț
Asociația Ecouri Verzi, Popa Horațiu, Cluj Napoca
Via Transilvanica, Alin Uhlmann Ușeriu, Bistrița
Asociația Prietenilor Camino de Santiago din România, Ion Nicolae, Bucuresti
Ferbit (pelerinaj franciscană cu bicicletă) fr. Főcze I. Bonaventura și Ferencz Laura Kinga,
Deva, Lunca de Sus
1Úton (Pe 1 Drum) Pelerinaj Internațional: Péterfi Attila, Ferencz Attila, Miercurea Ciuc
Maraton Sacru, Bogya Zoltán, Moldován László, Orbán József Románia/ Cluj Napoca,
Praid, Miercurea Ciuc
Ultimii 100 de km: Barabás Csaba, Gheorgheni
Pelerinaj ecvestru, Triff Ramona, Petres Kálmán, Miercurea Ciuc
20.00–22.00: Masă festivă, interacţiune între participanţi, discuţii libere şi schimb de păreri
Invitaţi : Grupul de dansuri populare „Zergék”

Sâmbătă, 12 octombrie 2019
Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
7.30 –8.00: Slujbă religioasă
8.00–9.00: Mic dejun
9.00–9.40: Masă rotundă internațională: „Să mergem împreună!”în Europa
Moderator: Koszta Csaba
Participanți: Arsene Octavian, Antonia Weissenbacher, Popa Horațiu, Darja Komar, Ion Nicolae, Alin
Uhlmann Ușeriu, Imre Krisztina, Nagy Ugrai Orsolya, Pşter Boglárka, Green Pilgrimage -București ,
Drumurile Via Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamti
9.40–10.00: Pauză
10.00–10.40: Pelerinii vorbesc despre experienţa lor sufletească
10.40–11.00: Pauză
11.00–11.40: Masă rotundă națională: „Să mergem împreună!”în România
Moderator: Arsene Octavian
Participanți: Bogya Zoltán, Peterfi Attila, Popa Horațiu, Ion Nicolae, Alin Uhlmann Ușeriu, Drumurile Via
Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamti
11.40 –12.00: Pauză
12.00–12.45: Role Model Via Mariae
1Úton (Pe 1 Drum) Pelerinaj Internațional: Péterfi Attila, Ferencz Attila, Miercurea Ciuc
Maraton Sacru Bogya Zoltán, Moldován László, Orbán József, Cluj Napoca, Praid, Miercurea Ciuc
Ultimii 100 de km pe jos: Barabás Csaba, Gheorgheni
Pelerinaj ecvestru, Triff Ramona, Petres Kálmán, Miercurea Ciuc
Pelerinaje tematice, Györgypál Enikő, Miercurea Ciuc
Pelerinaje pe bicicletă: Leitner István, Solti Imre és Vas József, Miercurea Ciuc, Carei
13.00–14.30: Pauză de prânz
14.30–18.00: Pelerinaj internațional pe Via Mariae la Muntele Șumuleu Mare: 6, 4 km, 3 ore
18.30–22.00: Masă, interacţiune liberă între participanţi
Dumunică, 13 octombrie 2019
Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
7.30–8.00: Mic dejun
8.00–9,00: Slujbă religioasă
9.00–13.00: Asociația Via Mariae, Evaluări din judeţele: Harghita, Covasna, Mureş, Satu Mare, Sălaj,
Cluj, Brasov, Alba şi Hunedoara
13.00: Prânz
14.00: Plecarea participanților
Conferinţa Via Mariae – ediţia a IX-a
SUSŢINĂTORII PRINCIPALI ȘI COORGANIZATORII EVENIMENTULUI
Mănăstirea Franciscană Şumuleu Ciuc, Miercurea Ciuc, România
Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, România
Asociaţia Via Mariae din Transilvania, România
Consiliul Judeţean Harghita, România
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, România
Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, România
Centrul Cultural Județean Harghita, România
Asociația Pro Educatione, Miercurea Ciuc, România
PARTENERI
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, România
Societatea Carpatină Ardeleană, România
Caritas Alba Iulia, Miercurea Ciuc, România
Hotel Salvator, Miercurea Ciuc, România
Asociaţia Cercetaşilor Maghiari din România

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Zilele Tinutului Secuiesc

Zilele Ținutului Secuiesc reprezintă un șir de evenimente culturale și artistice organizate în mod tradițional în luna octombrie. Aceste programe se susțin în diferite localități ale județelor Mureș, Harghita și Covasna, având ca scop îngrijirea valorilor culturale ale regiunii și prezentarea acestora localnicilor și turiștilor.

Zilele Ținutului Secuiesc sunt organizate concomitent de către instituțiile, organizațiile nonguvernamentale și comunitățile locale din cele trei județe, cu scopul de a oferi locuitorilor, turiștilor veniți în această regiune, posibilitatea de a petrece timpul într-un mod plăcut și variat, să arate valorile locale și rezultatele activităților organizațiilor active din Secuime.

Prin diverse manifestări, expoziții, târguri locale, concerte, programe pentru copii și festivaluri, sunt popularizați artiștii, meșteșugarii și micii producători recunoscuți din regiune.

Site-ul www.zieletinutuluisecuiesc.ro prezintă pe larg evenimentele care se desfășoară în diferitele localități și reprezintă o călăuză excelentă turiștilor veniți în Ținutul Secuiesc, deoarece însumează toate manifestările destinate tuturor categoriilor de vârstă.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Györgypál Enikő

Parteneriate cu comunităţi locale

Conferința Anuală a Economișitilor - organizat de Asociația Economiștilor Maghiari din Romania organizat la Miercurea Ciuc, în perioada 4-6 octombrie 2019.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Zilele Ţinutului Secuiesc – „Periplu virtual în localităţile judeţului Harghita”

Proiectul intitulat Periplu virtual în localităţile judeţului” a fost iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” în anul 2019, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Harghita. Obiectivul programului fiind implicarea comunităților locale în activităţi de studii şi cercetări locale, prin crearea unei platforme de colaborare, sistematizare şi publicare a datelor. Acest program este coordonat de biblioteca județeană, prin implicarea bibliotecilor şi comunităţilor locale. În primul an al programului, pe lângă Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”, au fost implicate nouă localităţi ale judeţului Harghita: Sânmartin, Sânsimion, Păuleni-Ciuc, Remetea, Lăzarea, Lunca de Jos, Lueta, Şimoneşti, Vlăhiţa, prin colaborarea bibliotecilor locale.

Rezultatele programului din primul an al implementării vor fi aduse în atenția publicului local prin evenimente organizate în localităţile participante în cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc. Evenimentele locale vor fi organizate prin implicarea bibliotecilor locale participante în program și biblioteca județeană. În cadrul evenimentelor va fi prezentată în localităţile participante în program o expoziţie virtuală, legată de activitatea etnografului Domokos Pál Péter. Expoziţia virtuală a bibliotecii judeţene este accesibilă online, cu ajutorul unei aplicaţii de realitate augmentată.

Scopul programului este aducerea în atenţia comunităților locale a valorilor specifice localităţilor din regiunea noastră, precum şi cunoaşterea reciprocă a valorilor din alte localităţi ale regiunii.

Astfel, cu coordonarea bibliotecii judeţene vor avea loc în cele 10 localităţi participante în program prelegeri şi prezentări însoţite de imagini, cu scopul promovării valorilor culturale și naturale regional-locale, aprofundarea cunoștințelor despre regiune în rândul comunităților locale

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Zilele Tinutului Secuiesc

In cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite
programe, astfel:
1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf 2 Organizarea concursului de desen pt copii
,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei
expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen .
3. concert de muzică populară susținut deformația Tárogató Hungaricum koncert
Terék József din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ
4. spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni 5.teatru de păpuși organizat la
Ciumani si Suseni ,6 Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din
Gheorgheni 7 Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la
Gheorgheni 8,Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.9 Concurs de desen în aer liber
Art Piknik,10 Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului în povești populare maghiare.11.Expoziția Foto Club la Toplița.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Intalnirea ziaristilor maghiari din Romania

Organizarea programului se desfășoară în colaborare cu conducerea MURE.Programul are loc în perioada 4-6 octombrie 2019 la sediul CCA .În cadrul programului se vor discuta teme legate de activitatea  ziariștilor, publicații și diverse teme  si probleme actuale ale breslei.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Zilele Tinutului Secuiesc

În cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite programe, astfel:             

1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf 2 Organizarea concursului de desen pt copii ,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen .
3. concert de muzică populară susținut deformația  Tárogató Hungaricum  koncert Terék József din  Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ
4. spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni 5.teatru de păpuși organizat la Ciumani si Suseni ,6 Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din Gheorgheni 7 Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la Gheorgheni 8,Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.9 Concurs de desen în aer liber Art Piknik,10 Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului  în povești populare maghiare.11Expoziția Foto Club la Toplița.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Zilele Ţinutului Secuiesc

 Se vor organiza diferite programe, astfel:   

1. organizare concursului de desen pt copii din județul Harghita clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.
2. concert de muzică populară susținut de o formație din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte.
3. spectacol de teatru dans.
Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 4.1/programe tematice anuale care promovează consumul conştient de cultură.   4.Concert  Terék József                                                                                                                                                                                    5.Promovarea unui basm pentru copii cu implicarea părinților, părinții făcând  parte din experiența de basm și teatru de păpuși. Un program comun pentru copii, părinți, educatori.                                                                                                                                                  6.Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului  în povești populare maghiare.

 

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Zilele Ținutului Secuiesc ed. X.

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc, popularizarea şi prezentarea valorilor spirituale, intelectuale din provincie (prezentări, spectacole artistice, tradiţia populară etc.), satisfacerea nevoilor tuturor generaţiilor din zona prin organizarea unui program vast, prezentarea valorilor judeţului, crearea posibilităţii pentru organizaţii de succes de a se prezenta în faţa publicului, prezentarea, popularizarea valorilor şi a organizaţiilor care le reprezintă, trecerea în revistă a tinerilor talente din judeţ, asigurarea unor programe distractive de calitate pentru copii, tineret şi adulţi.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Fazakas Katalin

Tradiții Contemporane

Pe data de 21 septembrie , la Visegrad,în sala de expozție a Casei de cultură ,,Mátyás Király,,  Centrul Cultural și de Arte Lăzarea organizează o expoziție,,Tradiții Contemporane,,expoziție realizată din materialul creat în taberele de creație.Expoziția poate fi vizitată până pe 10 noiembrie.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Festivalul dansului popular din Transilvania

Evenimentul se desfășura pe 13-15 septembrie 2019 în mai multe locații din Odorheiu Secuiesc. În cadrul evenimentului vor fii: flashmoburi, prezentări de muzicieni în diferite puncte ale orașului, spectacoli de dans popular, curs de dans popular, spectacol de gală, serată de dans popular ect.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Ars Sacra 2019

Program realizat intre 14-22 septembrie cu scopul de a cunoaste valorile sacrale si a pune in focus turismul sacral in judetul Harghita. 

Pentru mai multe informatii visitati pagina: https://www.facebook.com/ArsSacraErdely/

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Györgypál Enikő

Program comemorativ Valea Uzului, ediția 25.

Comemorarea eroilor luptelor din Valea Uzului, prin programe cultural, dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

II. Erdélyi Történész Tábor Gyergyóremete, 2019. augusztus 22-25 - Tabăra de istorie din Transilvania, ediția II.

Tabăra are ca scop prezentarea cercetărilor actuale în domeniul istoriei Transilvaniei pentru studenți, doctoranți, profesori, cercetători, precum și pentru cei interesați în domeniul istoriei. Totodată vor avea loc prezentări de cărți și publicații, discuții pe teme istorice.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Managementul cunoaşterii

Validarea paradigmei de economie de cunoaştere prin:
1. Creşterea exigenţei grupului de ţintă vis a vis de formare profesională
2. Formarea profesională al actoriilor culturali

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Motive populare în uz modern

În zilele noastre creşte popularitatea programelor de educatie a adulţilor. Aceste cursuri se vor realiza în diferite domenii, dar din păcate în regiunea noastră nu sunt prea multe proiecte culturale pentru educarea adulţilor. În 2019 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din judeţul Harghita va iniţia un curs de opt săptămâni în care se vor valida principii ale lui Life Long Learning. Instituţia anunţă programul pentru artizani cu experienţă, care participă la un curs direcţionat de un profesor (designer). În timpul cursului lângă creaţie artizanii vor primi sfaturi în legătură cu folosirea actuală a motivelor populare. Dorim să realizăm accesul la motive populare în parteneriat cu alte intituţii culturale, cei care au colecţie muzeală. Parteneri vor fi muzee şi case muzeale din judeţul Harghita. Rezultatul programului va fi o creaţie cu motive populare de la fiecare participant. Din aceste obiecte coordonatorii programului vor organiza o expoziţie în judeţul Harghita. Această expoziţie va atrage atenţia asupra activității artizanilor şi creşte şansele lor pe piaţă

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Activități privind elaborarea valorilor Harghitene

Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. Elaborarea unei baze de date cu scopul colectării valorilor tradiționale. Programul contribuie totodată la întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradițioanale, culturale, patrimoniale și artistice, transmiterea și promovarea acestora.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Expoziția de artă plastică din materialul taberelor de la Lăzarea,

 În cadrul festivalului Palóc Párnafesztivál Mátraderecske în perioada 2019 ,august 22-27se va organiza o expoziție reprezentativă din materialul creat în taberele de creație de la Lăzarea 

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Tabăra de creaţie

Tabăra de creație de la Mărtiniș este o tabără  renumită unde participă  artiști de valoare care iau parte la procesul de creație.Tabăra va avea loc în perioada 19.08-06.09.2019 la Mărtiniș.În urma taberei se va organiza o expoziție cu lucrările create.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Tabăra de Creaţie de la Lăzarea din august

Scopul programului este de-a organiza întâlnirea artiştilor plastici contemporani din Europa Est -Centrală.Această tabără este o continuare a taberelor ,, Prietenia '' şi ,, Clasicii".

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Întărirea rolului de managment prin sprijinirea culturii specifice zonei

Sprijinirea organizării programelor din diferite localităţi din Topliţa,Borsec, Gălăuţaş, Tulgheş şi din depresiunea Giurgeului ,satele mici din zonă.Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 2.1/programe reînnoirea metodelor şi tehnicilor managementului cultural.     

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Parteneriate cu comunităţi locale

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

XIX. CSÍKKOZMÁSI FALUNAPOK

XIX. ZILELE COZMENI

Locul de desfășurare:   Nyergestető - Csíkkozmás

Data: 1 - 4 august 2019

Organizatori:

Primăria Comunei Cozmeni

UDMR – Organizația Teritorială Ciuc

Consiliul Județean Harghita – Centrul Cultural Județean Harghita

Asociația pentru Cozmeni - Csíkkozmásért Egyesület

 

Obiectivele principale ale programului: organizarea unui program cultural comemorativ. Organizatorii îi așteaptă pe localnici dar și pe vizitatori cu programe variate pentru toate vârstele. Un moment important al programelor, îl constituie comemorarea a 170 de ani de la Bătălia de la Pasul Nyerges. Cu această ocazia v-a fi susținut un concert de trupa Historica Zenekar din Budapesta, în data de 2 august 2019, concert ce v-a avea loc între orele 21.00-22.30 pe terenul de sport al Comunei Cozmeni.

Persoană de contact, număr telefon:

Triff Ramona Gabriela:  0740-530344

 

Participanți: locuitorii comunei Cozmeni, invitați, turisti, vizitatori

Valoarea finanțării: 5000,00 lej

Finanțator: Centrul Cultural Județean Harghita

Popularizarea evenimentului : pagina de facebook și siteul oficial al Centrului Cultural Județean Harghita

https://www.facebook.com/kkozpont/?fref=ts

http://ccenter.ro/

 

Program organizat de  Centrului Cultural Județean Harghita

Vineri, 2 august 2019

Orele 21.00 – 21.30 Concert Historica Zenekar - Budapesta

Locația: Comuna Cozmeni, terenul de sport

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Pentru turismul montan din zona Gheorgheni

Concurs de alergare montană pentru copii și adulți

Concurs de ciclism montan pentru copii și adulți

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Școala de pădure

Program pentru tineret în cadrul căruia prin edituri, pliante, hărți , programe dedicate copiilor încercăm să prezentăm salvarea montană și alte meserii

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Să cunoaștem munți noștri

Program pentru tineret în cadrul căruia prin edituri, hărți, pliant încercăm să prezentăm munți din județul nostru.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Forumul salvatorului montan

În cadrul acestui program o să organizăm o întrunire a salvatorilor montani din Ținutul Secuiesc

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

În urmele lui Eross Zsolt

În anul 2018 organizăm pentru a 6 oară concursul de tură în memoria alpinistului Eross Zsolt

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Salvator montan voluntar

In cadrul acestui program o sa organizam mai multe vizite la tabere organizate pentru copii si mai multe prezentari al activitatii a salvatorilor montani.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Concurs de schi de tură Cupa Călimani

Concurs de schi de tură Cupa Călimani

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Programe cu salvatori speologi

În cadrul acestui program vom organiza mai multe zile deschise pentru copii la peșterile din Județul Harghita.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Concurs memorial Mike Csaba

O să organizăm un concurs memorial în cinstea fostului salvator montan Mike Csaba. 

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Programe cu scafandri din Ținutul Secuiesc

În cadrul acestui program vom organiza mai multe zile deschise pentru copii la Septimia din Odorheiu Secuiesc și Csiki Csobbano din Miercurea Ciuc.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Luna salvatorului montan

In cadrul acestui program o sa organizam mai multe evenimente pentru rrecrutarea a unor noi salvatori montani voluntari.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Tabără de escaladă a Ținutului Secuiesc

În cadrul acestui program o să organizăm zile de escaladă pentru copii

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Festival de escaladă și highline de la Piatra Singuratică

În cadrul acestui program vom organiza o tabără la Piatra Singuratică.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Festival de escaladă la Stânca Kossuth

Vă așteptăm cu drag pe 26 Mai la Stânca Kossuth, unde ORICINE poate încerca escalada, chiar dacă nu a mai practicat niciodată acest sport. Echipamentul necesar este asigurat de echipa Serviciului PublicSalvamont Harghita. Așadar trebuie să aduceți cu voi doar voia bună și prietenii.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Tabără de escaladă din Csiba

Festivalul de escaladă din Csiba a ajuns deja la ediția a VIII-a. Evenimentul va fi ținut la falezele de escaladă din Csiba.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Să cutreierim în Ținutul Secuiesc - Concurs de orientare pentru copiii

În cadrul acestui program vom organiza mai multe concursuri de orientare.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Turism montan în siguranță - Digitalizare și punere pe server propriu a hărților și traseelor turistice

Digitalizare și punere pe server propriu a hărților și traseelor turistice

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Turism montan în siguranță - reabilitare refugii montane

Prin acest program vom rreabilita 5 refugii montane in zona Ciuc și Odorhei

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Turism montan în siguranță - reabilitare trasee turistice

Din cauza vremi ploioase mai multe trasee turistice din judetul Harghita au fost avariate. Este necesar reabilitarea acestor trasee.

2019

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Ziua basmului popular maghiar

Cu această ocazie Biblioteca Județeană "Kájoni János" va anunța un proiect cu titlul ”Mici artiști în lumea basmului popular maghiar” în care vor participa  nu numai  bibliotecile și școlile din oraș ci și bibliotecile și școlile comunale din diferite localități.   Astfel acțiunea va avea caracter județean. Vom trimite informații și afișe la școli, biblioteci, presă despe acest program. Vor participa copii între 9-13 ani.  Participanții vor crea o poveste  dintr-un basm popular maghiar ales de ei în stil de teatru Kamishibai, teatru japonez, care a devenit foarte popular.  Cele mai reușite creații  vor fi premiate și prezentate cu ocazia  Zilei basmului popular maghiar, dar vor fi povestite și  în cadrul diferitelor activități cu copii (ex. Școala altfel).

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

Tabăra de creație de la Lăzarea MAMU

 În perioada 20 .07-31.07.2019 va avea loc la Lăzarea Tabăra de creație MAMU.Participanții la această tabără  iau parte la un proces de creație zilnică, în cadrul căreia se nasc lucrări de artă valoroase.Vor avea loc întalniri şi schimburi  de experienţă ,păreri între diferitele şcoli de artă din această parte a Europei.Tabăra se termină oficial cu o expoziţie  din lucrările realizate

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri

Validarea paradigmei de economie de cunoaştere prin: 
1. Creşterea exigenţei grupului de ţintă vis a vis de formare profesională
2. Formarea profesională al actoriilor culturali 

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Györgypál Enikő

Programe culturale regionale remarcabile

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului si programe intitulate familiilor din zona Ciucului. 

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Györgypál Enikő

Tabăra de creație de la Lăzarea

În perioada 01.07-13.07.2019 la Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, se desfăsoară Tabăra de creație de la Lăzarea din luna Iulie.Sunt invitați artiști din România, Germania,Ungaria 

Scopul programului este de-a organiza întâlnirea artiştilor plastici contemporani din Europa Est -Centrală.Această tabără este o continuare a  taberei "Korkép".

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Tabăra Program de practică de vară pentru elevii liceelor de arte

In perioada 17.06-27.06.2019 are loc la Lăzarea Tabăra ,,Program de practică de vară pentru elevii liceelor de arte,În cursul celor 10 zile se organizează activităţi comune în baza practicii de vară sub îndrumarea profesorilor de grup, ocazie cu care elevii au posibilitate de autoevaluare şi perfecţionarea lor în diferite domenii ale artei.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Scoala de vară 2019

Scopul programului este: participarea cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar inferior, la o școală de vară structurată pe cursuri și seminarii cu conținut psihopedagogic, al didacticii, pe domeniul învățământului integrat pentru creșterea calității procesului instructiv/educativ în școlile harghitene.

 

REZUMATUL PROGRAMULUI:                 
Activităţi de formare a competenţelor didactice de tratare a diversităţii şi diferenţiere în procesul instructiv educativ. Activităţi de tip training de îmbunătăţire a competenţelor de comunicare.                

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Program anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice

Scopul programului este antrenarea responsabilităţii şi participării organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea şi diversificarea programelor alternative, care să aibă ca rezultat recuperarea şi antrenarea la viaţa de zi cu zi în scopul menţinerii în familie şi prevenirea instituţionalizării vârstnicilor pe de o parte şi, pe de altă parte, a da posibilitate persoanelor în vârstă să aibă acces la resursele educaţionale, culturale, spirituale, recreative, de recuperare și reabilitare.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Program anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap

Scopul programului este sprijinirea, stimularea și susținerea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea organizării unor acţiuni şi activităţi pentru persoanele cu handicap, contribuind prin aceasta la recuperarea, integrarea şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi şi nu în ultimul rând petrecerea timpului liber într-o  ambianță plăcută.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Programul judeţean de îngrijire socio-medicală la domiciliu

Scopul programului este asigurarea accesului cetăţenilor judeţului la serviciile de îngrijire social-medicală, care reprezintă un complex de activităţi ce se acordă în cadrul unui sistem social şi medical integrat, în vederea menţinerii autonomiei persoanei, precum şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă.

Asigurarea accesului membrilor de familie a asistaţilor la informaţii şi suport în participarea activă la procesul de asistenţă. Antrenarea responsabilităţii şi participării comunităţilor locale în procesul de asistenţă.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Programului anual de finanţare a activităţii asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita

Scopul programului este soluţionarea cazurilor sociale în mod organizat şi cu mijloace de acces, prin ajutorarea familiilor din comunitate care, din cauza unui handicap al unui membru de familie, din neputinţă, sau datorită izolării, se află în stare de disperare lipsindu-le sprijinul uman şi social. Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor din comunităţile izolate prin eficientizarea serviciilor sociale; sensibilizarea percepţiei civice a comunităţii faţă de persoanele care se află în situaţia de izolare, necesitând o deosebită atenţie şi sprijin uman.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Program anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita

Sprijinirea şi stimularea asociaţiilor sau fundaţiilor constituite conform legii, privind organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru copiii supuşi unor situaţii de risc de separare de familia naturală, copii şi tineri separaţi temporar de părinţi, aflaţi în înstituţiile de protecţie specială din judeţ, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, contribuind prin aceasta la prevenirea separării copilului de părinţii săi şi instituţionalizarea acestuia, la dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale primare la nivel comunitar, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor instituţionalizaţi, prevenirea marginalizării sociale, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de reabilitare și recuperare pentru copii cu deficiență, precum şi la formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă necesare integrării socioprofesionale sau familiale.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Székely Vágta

Pe data de 29 iunie la evenimentul Székely Vágta desfăşurată în perioada 28-30 iunie la Pivniţele Mari (Moacșa), lângă Sfântu Gheorghe, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita va oferii un program cultural tradiţional din zona Gheorgheni. Instituţia subordonată al Consiliului Judeţean Harghita îmbogăţeşte programele culturale al evenimentului cu programe culturale de tradiţii populare.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Festival de dans popular interetnic

Festivalul de dans popular interetnic la Băile Szejke, lângă Odorheiu Secuiesc organizat anual, promovând dansurile străvechi și sprijinind trupele tradiționale de diferinte etnii ca să se poată să manifeste în fața publicului. Acest festival totodată oferă un for pentru schimb de experiență și pentru ca participanții să poată să-și învețe dansurile diferitelor etnii participante.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Zilele Talentului DGASPC Harghita

Zilele Talentului DGASPC Harghita, Ediția IX-a, va fi organizat pe data de 19-21 Iunie, la Tabăra "Cari", Jigodin

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Kopacz András

Program de arta manuala pentru copii

Se organizează un program de artă manuală și artă vizuale pentru copii în cursul lunii iunie în 2 etape. Popularizarea şi educarea diferitelor tehnici de artă manuală copiilor din clasele I-VIII.din şcolile depresiunii Giurgeului de două ori căte 5 zile, la începutul vacanţei de vară.Programul va fi realizat ca sprijinul unor asociaţii de specialitate

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Festivalul SICULUS

Festival cu un istoric renumit în orașul Odorheiu Secuiesc, organizat între 6-8 septembrie, 2019 - ediția a 7-a.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Buli a léleknek

Sprijinirea elevilor în luarea unei decizii conștiente cu privire la alegerea carierei profesională/însușirea unor
strategii de managementul stresului și dezvoltarea cunoașterii de sine/feedback prin testimoniale redactate de elevi cu tema:Ce am realizat în urma activității?/vor beneficia 30 de elevi din cadrul programului "Buli a leleknek"

 

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Ziua Internaţională a Familiei - Aniversarea căsniciei 50+

 Serviciul pentru îngrijire de tip rezidenţial, de tip familial şi comunitar adulţi.Management de caz din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, la data de 15 mai 2019, cu ocazia Zilei Internaţionale a  Familiei, a sărbătorit în mod festiv ,cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie, sau care, au căsnicii de peste 50 de ani.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Bălan Ingri

Zilele Judetului Hargita 2019

Scopul principal al zilelor județului Harghita constă în prezentarea valorilor culturale a comunităților locale în perioada de pregătire înainte de Rusalii. Pentru a participa la pelerinajul de Rusalii la Șumuleu-Ciuc se mobilizează un număr mare de turiști și vizitatori din care mulți petrec mai multe zile în această regiune. În așteptarea sărbătorii se organizează o serie de evenimente culturale în diferite localități ale județului, ele sunt centralizate sub egida Zilelor Județului Harghita, coordonatorul șirului de evenimente fiind Centrul Cultural Județean Harghita și Consiliul Județean Harghita.

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Györgypál Enikő

Producţia filmelor documentare cu profil etnografic în judeţul Harghita

Scopul programului este de a realiza producţii, filme documentare care să prezinte meşteri şi meşteşuguri populare, obiceiuri, portul popular, personalităţi eminente, zone geografice etc. ale judeţului Harghita, precum şi prezentări filme documentare din Serbia şi Slovacia.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Zilele Județului Harghita

Zilele județului Harghita a ajuns la cea de a cincisprezecea ediție. Șirul de evenimente ale Zilelor Județului Harghita se intercalează între două evenimente majore:vizita de o însemnătate istorică a suveranului pontif,papa Francisc și pelerinajul votiv din sâmbăta rusaliilor de la Șumuleu,diversificând întâmplările dintre cele două evenimente majore,contribuind la pregătirea sufletească pentru cele două evenimente de importanță istorică,pentru experiența adâncă trâită în comunitate.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Județului Harghita

În perioada 31.05-10.06.2019 vor avea loc Zilele Județului Harghita.În cadrul acestor zile  vor fi organizate diferite proiecte  cu numeroase activități pentru întreaga comunitate locală :
-Expoziție  din materialul taberei internaționale ,,Pulzus,, 
-Concert de muzică clasică cu participarea tinerelor talente din depresiunea Giurgeului și a profesorilor îndrumători la Gheorgheni
-Concert Bisericesc
- Teatrul de Păpuși la Lăzarea și Ditrău cu prezentarea confecționării păpușilor.
 -Concurs de cântece și dansuri populare pentru copii și adolescenți din depresiunea Giurgeului cu spectacol de gală pentru decernarea premiilor.Proiectul va avea loc la Remetea.În urma concursului juriul compus din specialiști în domeniu vor decerna premii pe diferite categorii de vârstă.
-Expoziția foto în aer liber al fotoclubului din Gheorgheni la aniversarea a zece ani de existență.
-Expoziția  fotografiilor vechi din istoria pelerinajului de la Sumuleu a Dr Molnar Attila organizată în aer liber .
 Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 5.1/programe local de creare a destinaţiei.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Zilele Județului Harghita XV

În cadrul programului  Zilele Judeţului Harghita XV vor fi cuprinse o serie de activităţi interactive cu diferită teme/tematice, menite să întărească conştiinţa apartenenţei local-regionale, aducerea în atenția generațiilor tinere a valorilor culturale specifice regiunii noastre.  
Anul 2019 fiind anul memorial Joannes Kajoni în județul Harghita, biblioteca va focusa în special pe viața și activitatea acestui erudit însemnat. Programul lansarea cărții autorului Sántha Attila,  intitulat Fodor úr, a boldog óriás  va avea caracter județean, bibliotecile publice vor contribui la promovarea evenimentului, cartea fiind prezentată în cinci localități - Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Cristuru-Secuiesc, Băile-Tușnad, Mugeni -  din județul Harghita. De asemenea în cadrul zilelor județului Harghita, biblioteca județeană va organiza o serie de activități interactive pentru copii ( ziua copiilor): atelier de lucru manual, teatru (de hârtie) Kamishibai, ora de povești, pictură pe față, teatru de păpuși în înterpretarea trupei Fakalinka.

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Máthé Izabella

Participare la târguri

Pe parcursul anului 2019 instituţia noastră participă la târguri de carte şi meşteşugăreşti în diferite localităţi, cu scopul promovării şi valorificării ediţiile instituţiei.  

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Szőcs Klára

Dezvoltarea și deținerea unei pagini de web pentru promovarea oportunităților de cazare pentru vizita Papei Francisc

Dorim dezvoltarea unui website unde să punem oportunitățile de cazare și informații utile privind vizita Papei Francisc. Indicatori de rezultat: o pagină de web pentru promovarea oportunităților de cazare pentru vizita Papei Francisc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Zilele Județului Harghita

În perioada 31.05-10.06.2019 vor avea loc Zilele Județului Harghita.În cadrul acestor zile  vor fi organizate diferite proiecte  cu numeroase activități pentru întreaga comunitate locală :
-Expoziție  din materialul taberei internaționale ,,Pulzus,, 
-Concert de muzică clasică cu participarea tinerelor talente din depresiunea Giurgeului și a profesorilor îndrumători la Gheorgheni
-Concert Bisericesc
- Teatrul de Păpuși la Lăzarea și Ditrău cu prezentarea confecționării păpușilor.
 -Concurs de cântece și dansuri populare pentru copii și adolescenți din depresiunea Giurgeului cu spectacol de gală pentru decernarea premiilor.Proiectul va avea loc la Remetea.În urma concursului juriul compus din specialiști în domeniu vor decerna premii pe diferite categorii de vârstă.
-Expoziția foto în aer liber al fotoclubului din Gheorgheni la aniversarea a zece ani de existență.
-Expoziția  fotografiilor vechi din istoria pelerinajului de la Sumuleu a Dr Molnar Attila organizată în aer liber

-Expoziția fundației Sövér Elek din Joseni din operele realizate în Taberele de creație  pe teme sacrale  Vadárvácska ,,

-Concert Amabile Trio la Ditrău și Toplița.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Zilele Judeţului Harghita

În perioada 31.05-10.06.2019 vor avea loc Zilele Județului Harghita.În cadrul acestor zile  vor fi organizate diferite proiecte  cu numeroase activități pentru întreaga comunitate locală :
-Expoziție  din materialul taberei internaționale ,,Pulzus,, 
-Concert de muzică clasică cu participarea tinerelor talente din depresiunea Giurgeului și a profesorilor îndrumători la Gheorgheni
-Concert Bisericesc
- Teatrul de Păpuși la Lăzarea și Ditrău cu prezentarea confecționării păpușilor.
 -Concurs de cântece și dansuri populare pentru copii și adolescenți din depresiunea Giurgeului cu spectacol de gală pentru decernarea premiilor.Proiectul va avea loc la Remetea.În urma concursului juriul compus din specialiști în domeniu vor decerna premii pe diferite categorii de vârstă.
-Expoziția foto în aer liber al fotoclubului din Gheorgheni la aniversarea a zece ani de existență.
-Expoziția  fotografiilor vechi din istoria pelerinajului de la Sumuleu a Dr Molnar Attila organizată în aer liber .
 Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 5.1/programe local de creare a destinaţiei.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, concerte

Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, concerte la diferite localități ale județului și în afara județului.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Promovarea jocurilor tradiționale cu ocazia zilei copiilor

Pe data de 30 mai 2019 va fi organizat un program distractiv cu scop didactic pentru copii.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Festivaluri si concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru și povești, recital poezii

Pe parcursul anului se organizează în localităţile judeţului concursuri de cântece populare, de limbă maternă, concursuri de poezie şi proză pentru elevi la care să participe elevi din şcolile din regiune, din ţară şi invitaţi din străinătate. Prin acest program dorim să sprijinim organizarea acestori concursuri.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Colaborare cu instituţii de învăţâmânt în cadrul programului naţional „Şcoala altfel”

Programul presupune colaborarea cu instituții de învățământ din județ și promovarea lecturii și a culturii scrise în rândul copiilor și al tinerilor,  precum și activități de învățare inovativă. Programul constă în organizarea unor activități felurite cum ar fi teatrul de păpuși, turul bibliotecii, celebrarea "Anului cărții" prin momente dedicate lui Kajoni Janos, prin dezbateri referitoare la cunoașterea valorilor locale cu ajutorul bazelor de date a bibliotecii.

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Haţegan Corina

Parteneriate cu comunităţi locale

Programul are ca scop să ofere sprijin profesional şi de organizare pentru iniţiativele cu impact la nivel regional local. În  cadrul programului vor fi implicaţi cel puţin două comunităţi.  

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Participare la Festivalul Székely

Organizare în parteneriat cu casa Tradițiilor din Ungaria și cu Fundația Filarmonia de Copii din Vlăhița a unui eveniment de mare anvengură pentru promovarea tradițiilor secuiești

Prin acest program avem scopul de a promova tradițiile existente în Zona Odorhei cît și îmrejurimi.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Hai acasă!

Având în vedere importanța Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă incluse în Agenda 2030 al ONU, semnat de guvernul României, se poate trage concluzia cât de importantă este atragerea atenției și conștientizarea asupra importanței locuinței, a condițiilor de trai și al familiei mai ales acum în anul dedicat copiilor.Multe persoane și familii se confruntă cu probleme economice sau sociale grave, trăiesc în condiții precare, neadecvate. Programul nostru de atragerea atenției cu privire la condițiile de viață și de locuit, cu privire la accesul la educație și cultură și la celelalte Obiective de Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate, are ca scop sensibilizarea comunității asupra acestor probleme.. Biblioteca Judeţeană, cu voluntarii, cu cercetașii și cu partenerii săi, bibliotecile județene din orașele Brăila și Galați  va participa activ, în calitate de instituţie subordonată CJ Harghita, la programele de conștientizare, informare a comunității cu privire la obiectivele incluse în Agenda 2030  a ONU. Valorile promovate prin acest program sunt următoarele:

  • importanța atragerii atenției asupra obiectivelor Agendei 2030 al ONU
  • sensibilizarea comunităților asupra problemelor sociale, și de locuit
  • atragerea atenției  asupra situației familiilor și a copiilor din categoriile defavorizate
  • importanța voluntarilor și a voluntariatului
2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Péter Katalin

Turneul premiaților concursului "Fölszállott a páva"

Organizarea unui turneu în județul harghita cu premiații concursului "Fölszálott a páva",prin prezentarea a 10 spectacole în Miercurea Ciuc,Odorheiu Secuiesc,Gheorgheni,Joseni,Ciumani,Lăzarea ,Ditrău și Remetea din care 4 spectacole pentru copii și tineri.      În afara spectacolelor se vor organiza întălniri cu tinerii din zonă prin casa dansului,vizită la un muzeu și peșteră din zonă.Programul se încadrează la 4.1/sprijinirea consumului cultural conștient.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele județului

În cadrul programului Zilele Judeţului, organizăm evenimentul Săptămâna Caselor Muzeale. Muzeele şi casele muzeale participante îşi deschid porţile pentru publicul larg. Programul asigură pentru cei interesaţi vizitarea acestor locuri printr-o excursie documentară. Responsabili caselor muzeale precum şi a colecţiilor de artă populară în mod organizat le prezintă vizitatorilor colecţiile adunate. Participă 17 de case muzeale din judeţ. Instituţia noastră preia rolul de coordonator ajutând persoanele competente în organizarea acestui eveniment. Totodată organizăm spectacole de dansuri populare şi un turneu de teatru de păpuși pentru copii.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Promovarea activității Școlii Populară de Artă în cadrul participării la diferite programe culturale și festivaluri

Promovarea valorilor Ținutului Secuiesc cu ocazia expoziției organizat la Budapesta

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Programe culturale remarcabile

Scopul principal al programului este organizarea şi revitalizarea evenimentelor rurale. Dorim să sprijinim organizaţiile care realizează programe rurale privind păstrarea tradiţiilor populare, conştientizarea şi popularizarea valorilor tradiţionale locale, a comorilor turistice şi organizaţiile care asigură programe de calitate pentru copii, tineret şi adulţi în satele din județ. Prin acest program dorim să realizăm scopul unei bune colaborări între diferite grupuri folclorice din judeţ.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Fazakas Katalin

Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice

Fotodocumentarea vieţii cotidiene la începutul anilor 2000 în localităţi din regiunea secuiască, culegerea fotografiilor şi documentelor vechi din zona respectivă, prelucrarea digitală acestora. Cu aceste selecţii de fotografii avem scopul de a le mări, a le expune într-o expoziţie în cât mai multe locaţii atât în ţară cât şi peste hotare, popularizând și prin aceasta zona rurală locală, organizarea de expoziţii fotografice peste hotare şi pe teritoriul ţinutului secuiesc, valorificarea arhivei fotografice prin publicarea calendarelor anuale

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Balázs Ödön

Programe culturale regionale remarcabile

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului.

1. Programul "Csűrdöngölő"
2. Tabăra de Tradiţii Populare pentru copii în Ciucul de Sus  "Felcsíki Hagyományőrző Tábor",
  ediţia a XV-a
3. Cseperedők

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Programe dedicate culturii ceangăi

Scopul principal este promovarea culturii ceangăieşti în colaborare cu NGO-urile  din comunităţile ceangăilor.
Se vor organiza programe dedicate promovării culturii ceangăi:
   1. Festivalul Ceangăilor „La izvoarele Trotuşului” – ediţia a 43-lea 
   2. Tabără de dans popular din Lunca de Jos, ediţia a XXIII-a.
   3. Ziua Ceangăilor ediţia a XVIII-a
   4. Programe culturale organizate la Coşnea-
   5.Serate de dans

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Promovarea meșteșugurilor populare pentru elevi

În luna mai 2019 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita va organiza prezentări de meşteşuguri populare pentru elevi, în patru regiuni ale judeţului Harghita.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

Programul Őrangyal în luna aprilie

În data de 11.04.2019 am organizat programul nostru lunar Őrangyal în colaborare cu Gondviselés Segélyszervezet, la sediul lor.

De data aceasta ne- am pregătit pentru sărbătorirea Paștelui.

            Copiii și tinerii noștri aștept întotdeauna cu mare nerăbdare activitățile comune. În cadrul terapiilor ocupaționale organizate în centrul nostru am atins de multe ori temele legate de Paști și cu ajutorul activităților am pregătit decorațiuni cu ajutorul căreia este decorat centrul.

La evenimentul cu Gondviselés Segélyszervezet am făcut iepurași din hârtii colorate.

            Copiii și tinerii s- au simțit bine și s- au bucurat de fiecare moment.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Bursa Școlilor 2019

Bursa Şcolilor este destinată elevilor din clasa a VII- a şi a VIII- a, deci celor care termină ciclul gimnazial şi urmează să frecventeze ciclul liceal. Ajută în alegerea şcolii şi/sau a clasei corespunzătoare capacităţilor şi intereselor elevilor.

S-a realizat informarea largă a elevilor despre liceele teoretice şi technologice, elevii reuşind să primească răspunsuri la diversele întrebări legate de şcoala  preferată

Elevii organizați, formați și pregătiți de consilierii școlari și-au prezentat în echipă școala prin imagini, simboluri, muzică, afișe, prezentări PPT, reclame, etc.Au prezentat oferta educațională a școlii, activitățile practice, modul lor de derulare, activitățile extrașcolare, proiectele educaționale ale școlii.

La bursă s- au prezentat Liceele şi Grupurile Şcolare din zona Odorhei. Elevii au primit informaţii despre profilul claselor a IX- a, despre cerinţele de admitere, infrastructura şcolii, activităţile extraşcolare, posibilităţile de cazare, eventuale burse şcolare, etc.

Activitatea elevilor care au reprezentat liceul lor a fost coordonată de profesorul consilier.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Bursa Profesiilor 2019

Mai mulți specialişti din diferite  domenii de activitate şi -au prezentat profesia. Domeniile prezentate: sănătate, jandarmerie-poliţie, dom.economic, mass media, inginerie, educaţie, justiţie, arte, etc.

Specialiştii invitaţi au prezentat domeniul de activitate, capacităţile necesare practizării profesiei, au dat informaţii despre cerinţele actuale ale pieţii muncii, au relatat latura pozitivă şi negativă ale profesiei respective. Prezentările au fost urmate de  conversaţii interactive, unde elevii au primit răspunsuri, informaţii utile referitoare la profesia aleasă.

2019

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Atragerea investițiilor în județul Harghita

Scopul programului este: sprijinirea sferei antreprenoriale și atragerea investițiilor prin adunarea  oportunităților de investiții județene, și promovarea acestora în țară și în străinătate. Este important adunarea tuturor oportunități de investiții (terenuri și imobile proprietate publică sau privată) care în momentul de față nu sunt în folosință și proprietarii vor să închirieze sau să vândă. Astfel noul investitor prin activitatea sa economică va contribui la dezvoltarea economiei județului, respectiv ar crea noilor locuri de muncă.

 

Totodată, scopul programului este adunarea acelor antreprenori din județul Harghita care caută parteneri în străinătate în vederea unui colaborări bazate de exemplu pe export. Promovarea acestor antreprenori în țară și în străinătate va contribui la crearea unor parteneriate, respectiv în găsirea investitorilor. Astfel, vom promova în rândul investitorilor din țară și din străinătate, investitorii din județul Harghita, și antreprenorii care caută parteneri, respectiv oportunitățile de investiții din sfera publică și privată.

2019

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Király Szabolcs

Colaborare cu instituții culturale

Biblioteca Judeţeană participă activ, în calitate de instituţie subordonată CJ Harghita, la programele din ţară şi de peste hotare, considerate necesare pentru succesul realizării strategiilor locale. De asemenea, biblioteca contribuie la organizarea sau participă la programe profesionale (conferinţe naţionale) ale organizaţiilor de profil. Biblioteca, în calitate de instituţie publică modernă în serviciul comunităţii, îşi construieşte stategia de imagine şi promovare, pentru care solicităm susţinere financiară. De ziua poeziei maghiare organizăm un eveniment pentru copii și tineri. Pentru organizarea și derularea evenimentului apelăm la serviciile culturale furnizate de formația ROLE. Va avea loc un concurs de recitat  poezii pe fondal muzical și un spectacol pentru public.      Biblioteca Judeţeană va găzdui şi va organiza în parteneriat cu ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România) conferinţa naţională de toamnă a Asociaţiei. În acest scop solicităm Consiliului Judeţean susţinere financiară pentru cazarea a doi invitaţi de onoare, birotice pentru participanţi şi materiale pentru promovare la conferinţă.      "Noaptea cărților deschise" organizat la Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc în perioada august septembrie 2019 .  Ca coorganizator, grupul de păpuşari al bibliotecii judeţene "Fakalinka'' va prezenta Teatru de păpuși (Plüm-Plüm és a sárkány).
Reprezentanți biblioteci județene contribuie la realizarea efectivă a programelor profesionale, de exemplu: Teatrul de hârtie, pictură pe față, concursuri, qviz, pentru copii și adolescenți. Biblioteca va asigura cheltuielile de masa și cazare pentru 10 participanți ai Bibliotecii Județene

                                                                                                                                                     

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

Dezvoltarea strategiei turistică a județului Harghita

Este esențial refacerea strategiei de turism al județului Harghita, cel existent a fost realizat în urmă cu zece ani. În ordine ca acest material să fie cât mai real și bazat pe nevoile și posibilitățile existente ADI Harghita va organiza cel puțin 15 de întâlniri cu antreprenori în domeniul turismului și cel puțin 40 de întâlniri cu primarii localităților cu potențial turistic. În cadrul acestor întâlniri vom discuta despre teme turistice, situația actuală și despre posibilități de investiții în turism, etc. La fiecare întâlnire vom lua note iar în final acestea vor fi predate echipei care va realiza strategia turistică a județului.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Crearea unei hărți turistice

Crearea unei hărți turistice despre județul Harghita, care conține trasee și obiective turistice importante. În ultimii ani astfel de material nu a fost editat, totodată este a cerință de la turiștii care vizitează județul.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Managementul proiectelor de finanțare în parteneriat

Managementul proiectelor căștigătoare în parteneriat, în cadrul programelor Erasmus+, Interreg, Horizon2020, BGA etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Elaborarea proiectelor de finanțare în parteneriat

Depunerea proiectelor de finanțare ca partener în cadrul programelor Erasmus+, Interreg, Horizon2020, BGA etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Crearea parteneriatelor pentru elaborarea proiectelor

Crearea parteneriatelor pentru elaborarea proiectelor de finanțare nerambursabilă, comunicare cu parteneri prin email/Skype. Elaborarea materialelor necesare pentru proiectele de parteneriat în etapa pregătirii.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Urmărirea posibilităților de finanțare europeană

Urmărirea posibilităților de finanțare din domeniul turismului necesită întotdeauna o muncă dedicată. Vom urmări posibilități atât pe plan european cât și național, vom informa membrii asociației respectiv firmele active în domeniul turismului.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Spoturi video

Realizarea spoturilor de video este o modalitate foarte bună pentru creșterea vizibilității regiunilor. Dorim realizarea de cinci spoturi video cu o calitate mai ridicată. Pentru asta vom contracta specialiști în domeniu care dispun de cunoștințe aprofundate și tehnică de ultimă generație.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Infotrip cu bloggeri și personal propriu

Invitarea jurnaliștilor și a diferitelor personaje cu capacitate de a influența oameni este un trend puternic în marketingul destinațiilor turistice. În anul 2019 dorim să finaliză astfel de infotrip-uri.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Promoție online

Promovarea online a valorilor turistice este foarte importantă pentru a influența deciziile potențialilor turiști pentru alegerea județului Harghita ca destinație. Canalele de Facebook și Instagram pe cursul anului 2018 au devenit populare, numărul următorilor fiind în creștere continuă.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Tradiții pascale

În săptămăna postului cel mare în cadrul unei prezentări se va prezenta modul tradițional de încondeiere a ouălor de paști,ocazia cu care elevii vor putea vopsi ouăle aduse de acasă în mod tradițional.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Promovarea aplicației "Visit Harghita"

Aplicația Visit Harghita a fost un pas foarte important în creșterea vizibilității potențialului turistic al județului. Anul 2019 trebuie să aibă un caracter puternic privind promovarea acestui sistem atât în jurul turiștilor cât și la proprietarii de pensiuni, hoteluri, restaurante, asociații turistice, etc. Promovarea se va face atât online cât și offline, cu editarea și printarea stickerelor cu mesaje pentru turiști, închirierea spațiilor publicitare pe panouri lângă drumurile principale, închirierea spațiului publicitar pe diferite publicații care au relevanță turistică, etc. Promovarea online cuprinde articole scrise și publicate pe bloguri turistice cu renume.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Dezvoltare pagină web

Site-ul Asociației este neexistent la momentul de față, comunicarea principală întreținut prin pagina de Facebook și comunicare prin mail. Dorim dezvoltarea unui website unde să punem evenimentele organizate de Asociație, informații utile pentru cei aflați în turism, etc. 2019 va fi un an important cu un eveniment unic în viața județului (vizita papală), dorim să profităm cât mai puternic de acest eveniment.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Evenimente și activități turistice co-organizate

În județul Harghita sunt multe evenimente care au potențialul de a deveni branduri puternice pe piața turistică. Dezavantajul acestora este că de foarte multe ori organizatorii acestor evenimente nu au capacitatea și experiența profesională pentru demararea acestor programe. ADI Harghita dorește să intervină cu competențe profesionale și asigurarea unui buget minim la aceste evenimente pentru diferite cheltuieli de marketing. Vom pune un accent mai mare pe evenimentele care se vor organiza cu prilejul anul copiilor.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Coordonarea echipei de lucru (național și internațional) pentru drumul Via Mariae

Coordonarea echipei de lucru (național și internațional) pentru drumul Via Maria. În vederea dezvoltării rețelei de drumuri pentru pelerini este necesar sincronizarea a diferitelor regiuni din județ. În acest sens se vor organiza diferite evenimente, de ex.: conferințe, maraton sacral, pelerinaj de Rusalii, evenimente legate de vizita papei, etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Conferință turistică Gheorgheni

La conferință vor participa invitați din domeniul turismului, în special reprezentați ai firmelor din zona respectivă. Programul conferinței va fi de la ora 10:00, până la ora 17:00, cu o masă și pauză de cafea inclusă. În anul copiilor vom pune un accent pe posibilitățile de turism cu familia din zona respectivă, pe temele legendelor harghitene.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Conferință turistică Odorheiu Secuiesc

La conferință vor participa invitați din domeniul turismului, în special reprezentați ai firmelor din zona respectivă. Programul conferinței va fi de la ora 10:00, până la ora 17:00, cu o masă și pauză de cafea inclusă. În anul copiilor vom pune un accent pe posibilitățile de turism cu familia din zona respectivă, pe temele legendelor harghitene.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Conferință turistică Miercurea Ciuc

La conferință vor participa invitați din domeniul turismului, în special reprezentați ai firmelor din zona respectivă. Programul conferinței va fi de la ora 10:00, până la ora 17:00, cu o masă și pauză de cafea inclusă. În anul copiilor vom pune un accent pe posibilitățile de turism cu familia din zona respectivă, pe temele legendelor harghitene.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Vizita papei Francisc

Crearea evenimentelor în aplicația și pe pagina de web "Visit Harghita" cu notificări push. Promovarea vizitei și a programelor organizate în această perioadă pe pagina de Facebook și Instagram, și cu materiale promoționale tipărite. Crearea și promovarea listelor de topuri (ce poți face, ce să vizitezi). Împărtășirea și promovarea informațiilor utile cu aplicația Visit Harghita (locuri de parcare, transmisiune în direct a canalelor de televiziune în diferite limbi). Vom promova fluxul informațiilor în vederea promovării aplicației turistice și de a spori numărul descărcărilor.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Târg renascentist și programe pentru copii în cadrul Festivalului de Muzică Veche

De-a lungul zilei, copiii și părinții lor sunt invitați să participe la târgul renascentist, jocuri populare de îndemânare, atmosferă din epoca medievală, demonstrație de luptă, jocuri renascentiste în cadrul Festivalul de Muzică Veche de la Miercurea Ciuc. În cadrul programului participanții pot servi diferite beri și înghețate artizanale, ciolan, cozonac secuiesc, etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Festivalul Gastronomic "Székely Ízek"

În perioada 2-4 august 2019 va fi organizat Festivalul Gastronomic "Székely Ízek". Dorim că evenimentul să fie organizat pe termen lung cu caracter anual, fiind o oportunitate unică de a promova valorile gastronomice a județului Harghita.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Olimpiada Nebunilor

În data de 9 martie 2019 va fi organizată Olimpiada Nebunilor. Dorim că evenimentul să fie organizat pe termen lung cu caracter anual, fiind oportunitate unice de a promova județul Harghita.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Participare la expoziții naționale

Pentru anul 2019 am planificat participarea la expoziții turistice aflate în România, cu stand propriu. Valoarea estimată acoperă costul de închiriere a spațiului, cazare și transport respectiv diurnă pentru personalul standului.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Participare la 4 expoziții internaționale cu standul României

Pentru anul 2019 am planificat participarea la alte patru expoziții internaționale cu standul României. Valoarea estimată acoperă costul de cazare și transport respectiv diurnă pentru personalul standului.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Participare la Festivalul Secuilor la Budapesta

Pentru anul 2019 am planificat participarea la Festivalul Secuilor la Budapesta, în perioada 10-12 mai 2019. Valoarea estimată acoperă costuri de transport, cazare, diurnă, etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Participare la Târgul de Turism al României - Romexpo 2019

Pentru anul 2019 am planificat participarea la Romexpo, București în perioada 21-24 februarie 2019. Valoarea estimată acoperă costul de închiriere al spațiului, închirierea și construirea standului, cazare pentru personalul aflat la stand, etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Participare la târgul de turism "Utazás 2019" la Budapesta

Pentru anul 2019 am planificat participarea la Târgul de Turism, Budapesta în perioada 21-24 februarie 2019. Valoarea estimată acoperă costul de închiriere al spațiului, închirierea și construirea standului, cazare pentru personalul aflat la stand, etc.

2019

ADI Harghita

Szabó Károly

Alte activități

Alte activițăți în anul 2018

2018

ADI Harghita

Szabó Károly

Botez

În data de 27.03.2019 am avut onoarea de a participa la ceremonia de botez a tinerei Gyerkó Gyöngyvér, care a avut loc în Biserica Reformată din Bodogaia.  La acest eveniment au mai participat și ceilalți tineri din LP Bodogaia și angajații centrului nostru.

            Gyöngyike este o tânără  al Locuinței Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Bodogaia. Este vorba despre o fată îndrăgită de ceilalți, amabilă, prietenoasă și foarte harnică. Nu- i place de oameni leneși, întotdeauna îndrumă și pe cei care nu vor să lucreze.

După liturghia Domnului preot, fata a devenit creștină.

            După ceremonia de botez a urmat petrecerea unde toată lumea s- a simțit bine.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Anul cărții

În cadrul programului Anul cărții, biblioteca județeană organizează o serie de activități pentru elevi, cuprinzând concursuri tematice de creație, arte plastice și literatură.  Scopul programului este  promovarea lecturii, atragerea interesului pentru lectură și carte, formare ca cititor, promovarea valorilor literare. În parteneriat cu Fundația ”Pro Terra” vom organiza un concurs de creație literar-artistică pentru elevi, lucrările premiate vor fi expuse în cadrul unei expoziții prin programul "Képpoézis".  Cu ocazia Anului comemorativ Joannes Kajoni 390, biblioteca judeţeană organizează o prelegere legată de tematica istoriei cărţii şi tipografiei. Invitatul nostru special este Róth András Lajos, istoric şi bibliotecar al Bibliotecii Documentare a Muzeului Haáz Rezső. Deasemenea, biblioteca județeană aduce un omagiu personalităţii lui Joannes Kájoni (1629/30), eponimul bibliotecii cu proiectul Ex Libris lansat pentru elevi din învățământul liceal. Concurenții poate să realizeze potrete cu Kajoni, diferite motive sau locuri legate de viața, personalitatea și opera marelui erudit. Cele mai reușite creații de artă plastică vor fi premiate și expuse în bibliotecă.  În luna decembrie la Biblioteca Județeană va avea loc premierea a 33 de biblioteci publice din judeţ.

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Máthé Izabella

Ne pregătim de sărbători

Înainte de paști va fi organizată încondeiatul de ouă un program educativ-distractiv pentru copiii cu scop didactic. Programul se va desfășura în mai multe localități din județ. La fel, înainte de sărbătorile de iarnă în mai multe localități din județ se va organiza cu scop educativ pentru formarea talentului, a îndemânei și a bunului simț, programul decorarea turtei dulci cu ajutorul meșterilor de specialitate.

2019

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

În așteptarea primăverii

În data de 21.03.2019 am participat la programul lunar Őrangyal. Tema programului a fost: ”În așteptarea primăverii”.

Activitatea noastră a fost organizată în colaborare cu Gondviseles Segelyszervezet, de data aceasta la sediul lor. Evenimentul a început la ora 10.

            Bună dispoziția  noastră a fost intensificată și de către vremea bună. Copiii și tinerii  noștri au fost foarte entuziasmați, l- au așteptat foarte mult activitatea comună. N- am avut timp de a plictisi, deoarece după activitatea de abilitate practică a urmat un program de muzică și mișcare.

            Copiii s- au simţit bine şi s- au bucurat de fiecare moment.

2019

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Simó Ágnes Noémi

Servicii de bibliotecă pentru comunităţi

În anii 2015-2016-2017 s-a constituit un fond de publicaţii noi, de actualitate, destinat împrumutului interbibliotecar, administrat de Biblioteca Judeţeană în parteneriat cu autorităţile locale şi reprezentanţii comunităţilor locale vizate. Cărţile vor fi puse la dispoziţia publicului local timp de cel puţin trei luni. Pe baza fondului constituit şi a contribuţiei voluntare din partea localităţilor, programul va continua în anii următori vizând localităţile din judeţ. Se vor organiza evenimente pentru public şi concursuri dotate cu premii. Proiectele propuse de Biblioteca Judeteana în beneficiul comunitatilor locale: 1) Ora să STIM (Ştiinţă Tehnică Informatică Matematică) – copii între 3-10 ani, 2) CODE KIDS – copiii fac coding în bibliotecile publice 3) Periplu virtual – colectarea, digitizarea, prelucrarea biblioteconomică, publicarea materialelor fotografice relevante pentru memoria locală în Miercurea-Ciuc şi 9 localităţi din judeţ 4) Donează bibliotecii ... kilograme – program educaţional pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adulţilor. Proiectele din cadrul programului vizează aproximativ 25 de localităţi din mediul rural şi mic urban. Serviciile de lectură (împrumut pe termen lung) se oferă în limita stocului de carte disponibil.
 

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

Programe de arte vizuale 2019

Promovarea artelor vizuale contemporane prin intermediul artelor plastice din județ și din țară prin organizare de expoziții, workshopuri, tabere de creație. Lărgirea continuă a relațiilor de specialitate din țară și peste hotare. 

2019

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Botár László

Reuniuni metodice pentru bibliotecarii din judeţul Harghita

Programul cuprinde aproximativ patru reuniuni metodice în perioada martie-noiembrie, organizate în colaborare cu bibliotecile municipale din judeţ. În cadrul reuniunilor metodice vor fi incluse module de 6 ore din cursuri de perfecţionare profesională,  şi o vizită la Biblioteca Naţională a României.

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Bedő Melinda

Program dedicat copilului

Organizarea unui concurs de istorie legat de  importanţa şi influenţa asupra evoluţiei  perioadei de domnie a regelui.Participă echipe de elevi din şcolile gimnaziale din depresiunea Giurgeului clasele V-VIII.

2019

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Anul comemorativ Kájoni János

La iniţiativa Centrului Cultural Judeţean Harghita,  în perioada anilor 2019-2020 în judeţul Harghita sărbătorim 390 de ani de la naşterea lui Kájoni János /Joannes Kajoni/ (decembrie 1629 sau 1630 – 25 aprilie 1687) erudit umanist, călugăr franciscan din secolul al 17-lea. Cu această ocazie vor fi dedicate diverse programe comemorării vieţii şi activităţii lui.  În realizarea programelor Anului Comemorativ  Kájoni János participă mai multe instituţii culturale şi de învăţământ din judeţ. 

Biblioteca județeană poartă numele lui Kájoni János din anul 2008, instituţia va dedica diverse programe şi activităţi sărbătoririi Anului comemorativ Kájoni János, cunoaşterii vieţii şi activităţii eruditului franciscan, personalitate simbol al culturii din Transilvania. 

Biblioteca  Judeţeană va deschide şirul evenimentelor dedicate anului comemorativ în perioada 24-25 aprilie 2019. Programul vizează promovarea valorilor culturale deosebite care se leagă de judeţul Harghita, cunoaşterea operei deosebit de valoroase a lui Kájoni János în rândul tuturor generaţiilor.   

Biblioteca va publica o serie de semne de carte cu scopul promovării valorilor deosebite reprezente de opera multivalentă a lui Kájoni. Cu titlul “Am vrut să slujesc patriei mele dragi ...” - 390 de ani de la naşterea lui Kájoni János vor avea loc diverse evenimente cu tematica legată de cunoaşterea vieţii şi operei lui Kájoni,: activităţi interactive tematice pentru grupuri elevi (în perioada anului școlar), având ca scop aducerea în atenția tinerilor a valorilor culturale specifice regiunii noastre, cunoașterea vieții şi operei lui Kájoni János. Biblioteca iniţiază si un concurs de creație artistică pentru elevi legată de tematica anului. Premierea concursului va avea loc în sala de evenimente a bibliotecii judeţene.

 

2019

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Preocupări interactive

Promovarea diferite meşteşuguri populare şi activitatea şcolii

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Cantate Domini - program de muzică bisericească

În cadrul acestui program sprijinim viaţa corală şi muzica bisericească şi oferim posibilitate de perfecţionare a corurilor bisericeşti.

2019

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi