Taburi primare

An Denumirea Entitatii
Întărirea rolului de managment prin sprijinirea culturii specifice zonei - Ziua Internatională a elevelilor

Ziua Internatională a elevelilor în Județul Harghita.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Ziua Limbii Maghiare

Organizarea unui proiect cultural(on-line) de interacțiune literatură și de arte plastică.La proiect vor participa echipe formate din căte 2 elevi de clasa I-VII,din depresiunea Giurgeului împreună cu profesori,învățători însoțitori.Elevii vor fi pregătiți de învățători,profesori de limba și literatura maghiară și desen. participanții trebuie să ilustreze una dintre poeziile poetului Csoóri Sándor,după acesta va trebui să completeze poezia cu idei proprii,și în final trebuie să ilustreze poezia nouă(fiecare echipă trebuie să facă două ilustrații și un text). Primele trei echipe vor fi premiate în următoarele categorii: clasa I-III,clasa IV-V și clasa VI-VII.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Programe culturale din judeţul Harghita

Misiunea programului este de a asigura accesibilitatea spectacolelor, valorilor culturale create în judeţ,  pentru un public cât mai larg

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Întîlnirea iubitorilor de teatru amatori

Az ekhós szekér nyomában amatőr színjátszó találkozó (online) 

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Participare la aniversări, comemorări

Programe legate de aniversări, comemorări

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Programe culturale pentru judeţul Harghita

Scopul programului este dezvoltarea activităţii căminelor culturale, facilitarea mobilităţii spectacolelor profesionale de dans a judeţului, spectacole folclorice, concerte de muzică clasică, spectacole de teatru realizate în judeţul Harghita.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Colaborare cu instituţii culturale

 Biblioteca Judeţeană participă activ, în calitate de instituţie subordonată CJ Harghita, la programele din ţară şi de peste hotare, considerate necesare pentru succesul realizării strategiilor locale. De asemenea, biblioteca contribuie la organizarea sau participă la programe profesionale (conferinţe naţionale) ale organizaţiilor de profil. Biblioteca, în calitate de instituţie publică modernă în serviciul comunităţii, îşi construieşte stategia de imagine şi promovare, pentru care solicităm susţinere financiară. De ziua poeziei maghiare organizăm un eveniment pentru copii și tineri. Pentru organizarea și derularea evenimentului apelăm la serviciile culturale furnizate de formația ROLE. Va avea loc un concurs de recitat  poezii pe fondal muzical și un spectacol pentru public. Participare la Conferinta "Prosperitate digitala" (4 persoane).       

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Török Edit

Programe privind realizarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor etnografice

Fotodocumentarea vieţii cotidiene la începutul anilor 2000 în localităţi din regiunea secuiască, culegerea fotografiilor şi documentelor vechi din zona respectivă, prelucrarea digitală acestora. Cu aceste selecţii de fotografii avem scopul de a le mări, a le expune într-o expoziţie în cât mai multe locaţii atât în ţară cât şi peste hotare, popularizând și prin aceasta zona rurală locală, organizarea de expoziţii fotografice peste hotare şi pe teritoriul ţinutului secuiesc, valorificarea arhivei fotografice prin publicarea calendarelor anuale

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Balázs Ödön

„Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene” pe anul 2020

Scopul programului este reprezentarea şi promovarea eficientă a intereselor şi valorilor judeţului Harghita pe plan european pe lângă instituţiile Uniunii Europene și Adunarea Regiunilor Europene. Importanţa acestui program se bazează pe faptul că reprezentarea eficientă şi benefică a judeţului Harghita pe pe plan european și internațional determină necesitatea stabilirii contactelor utile cu instituţiile sus menţionate, a schimbului de experienţe în diferite domenii de colaborare pe plan european în vederea facilitării participării active a Consiliului Județean Harghita la programe și proiecte ale Uniunii Europene, instituțiile aferente acesteia și ARE.

2020

Direcția Generală Management

Zonda Éva

Zâmbet de copil 2020

Sălile de clasă din 27 de instituții de învățământ din județ au fost decorate cu personaje din basme populare, totalul pereților decorați însumând 450 mp.

2020

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Zilele Ţinutului Secuiesc ediţia a XI-a 2020

Promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor Ținutului Secuiesc.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Zilele Ținutului Secuiesc ed. XI.

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc, popularizarea şi prezentarea valorilor spirituale, intelectuale din provincie (prezentări, spectacole artistice, tradiţia populară etc.), satisfacerea nevoilor tuturor generaţiilor din zona prin organizarea unui program vast, prezentarea valorilor judeţului, crearea posibilităţii pentru organizaţii de succes de a se prezenta în faţa publicului, prezentarea, popularizarea valorilor şi a organizaţiilor care le reprezintă, trecerea în revistă a tinerilor talente din judeţ, asigurarea unor programe distractive de calitate pentru copii, tineret şi adulţi.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri

Validarea paradigmei de economie de cunoaştere prin: 
1. Creşterea exigenţei grupului de ţintă vis a vis de formare profesională
2. Formarea profesională al actoriilor culturali 

3. Dezbateri, conferințe, forumuri

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Zilele Ținutului Secuiesc 2020

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Zilele Ținutului Secuiesc ed. XI.

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc, popularizarea şi prezentarea valorilor spirituale, intelectuale din provincie (prezentări, spectacole artistice, tradiţia populară etc.), satisfacerea nevoilor tuturor generaţiilor din zona prin organizarea unui program vast, prezentarea valorilor judeţului, crearea posibilităţii pentru organizaţii de succes de a se prezenta în faţa publicului, prezentarea, popularizarea valorilor şi a organizaţiilor care le reprezintă, trecerea în revistă a tinerilor talente din judeţ, asigurarea unor programe distractive de calitate pentru copii, tineret şi adulţi.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

László Velin Orsolya

Teatru de papusi

 Teatru de papusi -Diofacska  

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Zilele Tinutului Secuiesc

Prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea Se vor organiza diferite programe, astfel:     

1. organizarea  concursului de desen,,Székelyföld a legendák földje ,,  pt copii din județul Harghita clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.

2.concert de muzică simfonică Amabile Trio la Cristurul Secuiesc  

3.spectacol de muzică populară la Toplița,, Barátos zenekar,, 

4. două spectacole  de teatru de păpuși pentru copii la Toplița și Borsec 

5.prezentarea a 2 expoziții  la Târgu Mureș

6.prezentare de carte Dr Márton László la Gheorgheni 

7.prezentarea spectacolului ,, Szent Anna tó Legendaja,, 2 locații Tg Secuiesc și Remetea 

8.realizarea de filme scurt metraj (8 filme în spațiul virtual)

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Program anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita

Scopul programului este sprijinirea şi stimularea asociaţiilor sau fundaţiilor constituite conform legii, privind organizarea unor acţiuni şi activităţi pentru copiii supuşi unor situaţii de risc  de separare de familia naturală, copii şi tineri  separaţi temporar de părinţi, aflaţi în înstituţiile de protecţie specială din judeţ, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, contribuind prin aceasta la prevenirea separării copilului de părinţii săi şi instituţionalizarea acestuia, la dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale primare la nivel comunitar, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a copiilor instituţionalizaţi, prevenirea marginalizării sociale, dezvoltarea și diversificarea serviciilor de reabilitare și recuperare pentru copii cu deficiență, precum şi la  formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă necesare integrării socio-profesionale sau familiale. 

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Program anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice

Scopul programului este antrenarea responsabilităţii şi participării comunităţilor locale la dezvoltarea şi diversificarea programelor alternative, care să aibă ca rezultat recuperarea şi antrenarea la viaţa de zi cu zi în scopul menţinerii în familie şi prevenirea instituţionalizării vârstnicilor pe de o parte şi, pe de altă parte, a da posibilitate persoanelor în vârstă să aibă acces la resursele educaţionale, culturale, spirituale şi recreaţionale.

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Program anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap

Scopul programului este sprijinirea, stimularea și susținerea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea organizării unor acţiuni şi activităţi pentru persoanele cu handicap, contribuind prin aceasta la recuperarea, integrarea şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi şi nu în ultimul rând petrecerea timpului liber într-o  ambianță plăcută.

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Program judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Scopul programului este asigurarea accesului cetăţenilor judeţului la serviciile de îngrijire social-medicală, care reprezintă un complex de activităţi ce se acordă în cadrul unui sistem social şi medical integrat, în vederea menţinerii autonomiei persoanei, precum şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă; Asigurarea accesului membrilor de familie a asistaţilor la informaţii şi suport în participarea activă la procesul de asistenţă; Antrenarea responsabilităţii şi participării comunităţilor locale în procesul de asistenţă.

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita”

Programul Social de Asistenţă Comunitară este un program specific, aplicabil pentru zonele rurale izolate, cu un număr mic de locuitori, cu diferite deficienţe sau lipsuri organizatorice intercomunale. Scopul programului este soluţionarea cazurilor sociale în mod organizat şi cu mijloace de acces, prin ajutorarea familiilor din comunitate care, din cauza unui handicap al unui membru de familie, din neputinţă, sau datorită izolării, se află în stare de disperare lipsindu-le sprijinul uman şi social.

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Cibi Andrea Júlia

Întărirea rolului de management prin sprijinirea unor activități specifice zonei

Sprijinirea organizării programelor din diferite localităţi din Topliţa,Borsec şi din depresiunea Giurgeului satele mici din zonă.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

EgyFest

Festival de muzica 

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Virtuózok

Descoperirea copiilor talentați din județul Harghita

2020

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Festival de escaladă la falezele din Ciba

În cadrul acestui program salvatorii montani vor organiza un festival la falezele din Ciba.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Festival de escaladă la Piatra singuratică

În cadrul acestui program salvatorii montani vor organiza un festival la Piatra Singuratica.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Festival de escaladă la Stânca Kossuth

În cadrul acestui program salvatorii montani vor organiza două festivale de escalada la Stanca Kossuth.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Să cunoaștem munți noștri

În cursul acestui program vom edita hărţi, carti şi pliante pentru şcoli, elevi şi turişti care vizitează judeţul nostru.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Tabără de escaladă a Ținutului Secuiesc

În cadrul acestui program salvatorii montani vor organiza o tabara de escalada la Cheile Bicazului unde vor participa salvatori din Covasna, Mures, Hr.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Salvator montan voluntar

În cursul acestui program vom organiza mai multe evenimente in cadrul căruia vom încerca sa recrutam voluntari pentru salvare montanadin cadrul pompierilor voluntari din judetul nostru.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Voi deveni salvator montan

În cursul acestui program salvatorii montani vor organiza tabere de escaladă, pentru copii la Lacul Rosu, Piatra Singuratica, Cheile Varghis excursii, concursul in cadrul carora vor populariza activitatea de salvare montana pentru a le ajuta in incadrarea ca salvatori voluntari aspiranti la echipele salvamont.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Programe cu scafandri din Ținutul Secuiesc

 În cursul acestui program scafandrii vor organiza zile deschise pentru copii in piscine si lacuri.

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Ziua basmului popular maghiar

Ziua basmului popular maghiar este sărbătorită în mod tradiţional în data de 30 septembrie, ziua de naştere al marelui povestitor Benedek Elek. Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” organizează în 2020 cu ocazia zilei basmului popular un program nou: Maraton de citit povești și basme populare maghiare, la care poate participa oricine, indiferent de vârstă, elevi, studenti, bibliotecari, utilizatorii bibliotecii și oricine interesat de basme şi poveşti. Va avea loc şi un spectacol de teatru de păpuşi prezentat de grupul Fakalinka al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János.”

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Festivalul de muzică religioasă "Feltöltő"

Organizarea unui festival în perioada septembrie-decembrie   pentru promovarea muzicii religioase cu caracter ecumenic.Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 3.4 crearea sinergiilor între competențe, instituții și sectoare.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Programe culturale regionale remarcabile

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Intalnirea ziaristilor maghiari din Romania

Organizarea programului se desfășoară în colaborare cu conducerea MURE.Programul are loc în perioada 18-20 septembrie 2020 la sediul CCA .În cadrul programului se vor discuta teme legate de activitatea  ziariștilor, publicații și diverse teme si probleme actuale ale breslei.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Întâlnirea bianuală a scriitorilor maghiari din România

Conferinţă de 2 zile a specialiştilor în domeniu, inclusiv editori de carte, decernarea premiilor bianuale.Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 2.1/programe reînnoirea metodelor şi tehnicilor managementului cultural.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Zilele Ţinutului Secuiesc – programe de bibliotecă în sprijinul constituirii destinațiilor local-regionale 2020

În anul 2020 evenimentele Zilelor Ţinutului Secuiesc vor fi organizate sub egida promovării valorilor culturale regional-locale, şi a multiculturalităţii. Scopul programului este aducerea în atenţia comunităților locale a valorilor specifice zonelor şi localităţilor din regiune, precum şi cunoaşterea reciprocă a valorilor din alte regiuni şilocalităţi. Biblioteca Judeţeană "Kájoni János" participă în şirul de programe cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Harghita, împreună cu alţi parteneri, instituţii culturale şi biblioteci (Biblioteca Orăşenescă din Borsec). În cadrul programului vor avea loc diverse evenimente şi programe, printre care amintim: programul cultural interbibliotecar realizat împreună cu Biblioteca Judeţeană George Coşbuc din Bistriţa; o expoziţie prezentând porturi populare pe imaginile lui Haáz Rezső, organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita împreună cu Biblioteca Judeţeană cu scopul prezentării porturilor populare tradiționale ale diferitelor regiuni din secuime; biblioteca judeţeană va găzdui în această perioadă finala concursului de poezii dedicate Zilei poeziei în anul 2020.

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Program de arta manuala pentru copii

Centrul Cultural și de Arte Lăzarea  organizează un program de artă manuală în perioada 31 august-11 septembrie 2020, pentru elevii claselor I-IV,cu ajutorul unor specialisti in domeniu.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Managementul cunoaşterii

Validarea paradigmei de economie de cunoaştere prin:
1. Creşterea exigenţei grupului de ţintă vis a vis de formare profesională
2. Formarea profesională al actoriilor culturali

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Concerte și spectacole de sărbători și de sfârșit de an

Centrul Cultural și  de Arte Lăzarea organizează cu ocazia diferitelor sărbători importante pe parcursul anului concerte de calitate  și spectacole de dans,teatru ,folclorice pentru publicul larg.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Programe dedicate culturii ceangăi

Scopul principal este promovarea culturii ceangăieşti în colaborare cu NGO-urile  din comunităţile ceangăilor.

Programe dedicate culturii ceangăi

Se vor organiza programe dedicate promovării culturii ceangăi:

   1 Mic Festival Ceangăilor din Lunca de Jos

   2.- Tipărirea albumului foto pentru a XXV-a ediție  a Taberei de dans popular din Lunca de Jos

   3. Ziua Ceangăilor ediţia a XIX-a

   4. Programe culturale organizate la Coşnea

   5. Serate de dans

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Turism montan in siguranta - reabilitare-reparare intretinere refugii montane

Turism montan in siguranta - reabilitare-reparare intretinere refugii montane

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Digitalizarea a 100 km de trasee turistice

Digitalizarea a 100 km de trasee turistice

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Reamenajarea a 100 km trasee turistice

Reamenajarea a 100 km trasee turistice in judetul Harghita

2020

Serviciul Public Salvamont

Fekete Örs

Festivalul SICULUS

Între 1970-1973 a fost organizat 4 ediții ale festivalului SICULUS, în anul 1990 încă una la Odorheiu Secuiesc. Ediția din anul 2020 va fi al 8-lea ediție al acestui festival muzical.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Lőrincz Ildikó

Parteneriate cu comunităţi locale

Organizarea de evenimente în parteneriat cu asociaţii reprezentante a comunităţilor locale.

Programul are ca scop să ofere sprijin profesional şi de organizare pentru iniţiativele cu impact la nivel regional local. În  cadrul programului vor fi implicaţi cel puţin două comunităţi. 

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

András Jolán

Expozițiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

În data de 14 august ,în parcul comunei Lăzarea va avea loc expoziția în aer liber a Clubului Foto din Gheorgheni.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Tabăra de Creaţie de la Lăzarea din august

Tabăra de creație de la Lăzarea se va desfășura în perioada 04.08-14.08.2020. Scopul programului este de-a organiza întâlnirea artiştilor plastici contemporani din Europa Est -Centrală.Această tabără este o continuare a taberelor ,, Prietenia '' şi ,, Clasicii".

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Tabăra de creație de la Mărtiniș

Tabăra de creație de la Mărtiniș este o tabără cu renume ,unde iau naștere adevărate valori culturale.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Ocrotirea și conservarea imaginii satului Harghitean

Păstrarea imaginii satelor în forma autentică. Conceperea unor modele de regulamente locale de urbanism ce vor institui regimurile ce trebuie respectate de noile clădiri pentru păstrarea, protejarea şi ocrotirea imaginii locuinţelor tradiţionale din judeţul Harghita.

2019

Arhitect Şef

Süveg Éva

Săpături arheologice în jud.HR

Finanțare unor servicii arheologice în colaborare cu muzeele celor trei regiuni

2019

Arhitect Şef

Süveg Éva

Ocrotirea și conservarea imaginii satului Harghitean

Păstrarea imaginii satelor în forma autentică. Conceperea unor modele de regulamente locale de urbanism ce vor institui regimurile ce trebuie respectate de noile clădiri pentru păstrarea, protejarea şi ocrotirea imaginii locuinţelor tradiţionale din judeţul Harghita.

2018

Arhitect Şef

Süveg Éva

Săpături arheologice în jud.HR

Finanțarea unor cercetări arheologice în județul Harghita, în colaborare cu muzeele celor trei regiuni

2018

Arhitect Şef

Süveg Éva

Expozițiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

 Expoziția în  aer liber a Clubului Foto 

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Tabără de creație organizată de către Centrul Cultural și de Arte Lăzarea

Tabere de creație organizate de către Centrul Cultural și de Arte Lăzarea în anul 2020

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Ferencz Zoltán

Tabăra de creație

La Odorheiul Secuiesc in luna iulie  20-29.07.2020  timp de 10 zile se vor întâlni renumiți artiști prestigioși și apreciați care vor crea lucrări contemporane.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Programe culturale regionale remarcabile

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020

Programul este destinat sprijinirii şi extinderii relaţiilor de colaborare internaţionale ale judeţului Harghita, în vederea promovării intereselor comune, a valorilor locale, a schimbului de experienţă și consfătuirilor profesionale în diferitele domenii de interes comun a părţilor.

Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele, regiunile din afara ţării, respectiv cu parteneri externi are ca obiectiv general obţinerea de informaţii, stabilirea de relaţii economice între părţile implicate, extinderea pe alte domenii de activitate a colaborărilor deja existente, respectiv organizarea participării în programe şi evenimente internaţionale comune în vederea promovării valorilor locale culturale, turistice şi tradiţionale ale judeţului Harghita.

2020

Direcția Generală Management

Zonda Éva

Zilele Județului Harghita- Ediția virtuală

Datorită pandemiei,Zilele Județului Harghita vor fi organizate în spațiul online în perioada 24 mai-4 iunie 2020. Scopul principal al Zilelor Județului Harghita este prezentarea valorile culturale a județului,iar tema programului este "Împreună". Cele 15 filme selectate arată frumusețile noastre naturale,artele plastice,teatrul,teatrul de păpuși,muzica,arta populară și aderarea la religie.                                    Programele pot fi vizualizate pe pagina de facebook al instituției și al paginilor de facebook al instituțiilor co-organizatoare,respectiv în  4 programe de televiziune.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Zilele Judetului Hargita 2020 – ediție virtuală

Datorită pandemiei, Zilele Județului Harghita vor fi organizate doar în spațiul online în perioada 24 mai – 4 iunie 2020.
Scopul principal al Zilelor Județului Harghita constă în prezentarea valorilor culturale ale județului Harghita. 
Tema programului este „Împreună”.
Cu ocazia Zilelor Județului Harghita am inclus în program patru expoziție de artă fotografică: Nagy P. Zoltán, expoziție Despre portul popular, Drumul spre Maria și
Pelerinaj în zori și o serie de proiecții online de filme documentare care prezintă valori naturale și culturale ale județului Harghita.
Cele 9 filme alese pentru prezentarea online sunt creații făcute între anii 2009-2016 și au în comun trei aspecte: sunt realizate de creatori din județul Harghita, au participat în una dintre programele de finanțare de filme documentare ale Centrului Cultural Județean Harghita inițiată pentru realizarea filmelor documentare în anii 2014 și 2015, respectiv sunt subtitrate în limba română. 
CCJHR coordonează evenimentele. Insituțiile subordinate organizează un șir de evenimente bogate în valori locale: 12 zile cu mai mult de 130 oferte culturale.
În acest ani în organizarea Zilelor Județului Harghita sunt implicați în  9 instituții subordinate (organizatori), 9 instituții co-organizatoare, 10 parteneri media, 5 televiziune, 1 pagină de facebook intitulat Alfalu TV.
Programele pot fi vizualizate pe pagina de facebook: 
https://www.facebook.com/megyenapok/
 

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Lajos Franciska

Zilele Județului Harghita - ediția XVI.

În cadrul programului vor fi cuprinse o serie de activităţi interactive cu diferite teme/tematice, menite să întărească conştiinţa apartenenţei local-regionale, aducerea în atenția generațiilor tinere a valorile culturale specifice regiunii noastre. Biblioteca va lansa programul Cunoașterea valorilor local-regionale din județul Harghita. Programul are ca scop promovarea valorilor local regionale deosebite şi a performanţelor remarcabile care se leagă de judeţul nostru. Cu această ocazie biblioteca judeţeană va organiza o serie de jocuri tip quiz pe diferite teme referitoare la viața și opera merilor personalități din județul Harghita, precum și valorile local-regionale din regiuniile Ciucului, Odorheiului și a Gheorghenului. În cadrul zilelor județului Harghita, biblioteca județeană va organiza o serie de activități interactive pentru copii de ziua copiilor: teatru (de hârtie) Kamishibai și teatru de păpuși în înterpretarea trupei Fakalinka. Cei interesaái pot viziona online programele pe pagina facebook al bibliotecii.
 

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Máthé Izabella

Festivaluri şi concursuri pentru tineret de cântec popular, teatru şi poveşti, 2020

La aceste programe participă elevi și tineri din județul Harghita

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Zilele județului

În cadrul programului Zilele Judeţului organizăm evenimente virtuale pe pagina de Facebook al institiției.

1) Creatorii noștri. Expoziție virtuală de grup

2) Jucării pentru copii – confecționare cu ajutorul filmului

3) Săptămâna Caselor Muzeale virtuală

4) Joc online cu cărți poștale

5) Prezentare cu imagini despre evenimentele Zilelor Județului Harghita organizate între anii 2014-2019

6) Filme documentare online despre valori harghitene

7) Poezii pentru copii din volumul Virágvers, kutyatánc

8) Concert carantină 4S Street

9) Producție de muzică populară și dans popular al Formației Lelkes

 

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Salló Szilárd

CAMPIONAT DE FOTBAL "SZITÁS KUPA" 2020

-Prin acest eveniment se facilitează întâlnirea copiilor/tinerilor plasați în centre de plasament din cadrul DGASPC Harghita 

-Se stimulează interesul față de evenimente sportive

- Se păstrează tradiția, fiind un eveniment organizat anual. 

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Szász Katalin

Ziua copilului /Ziua porților deschise

Recreere și întâlnirea copiilor/tinerilor plasați în diferite case/apartamente de tip familial din cadrul Centrului.

Deschiderea către comunitate, prezentarea Centrului, promovarea activității

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Szász Katalin

Zilele Talentelor 2020

Zilele Talentelor este evenimentul organizat de către DGASPC Harghita, anual, pentru beneficiarii serviciilor sociale din județ, având ca scop principal descoperirea/sprijinirea beneficiarilor.

În acest an evenimentul va fi organizat în Cristuru Secuiesc.

2020

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Szász Katalin

Spectacol motivațional de ziua femeii

Spectacol motivațional de ziua femeii

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Bursa Profesiilor 2020

Mai mulți specialişti din diferite  domenii de activitate şi -au prezentat profesia. Domeniile prezentate: sănătate, jandarmerie-poliţie, dom.economic, mass media, inginerie, educaţie, justiţie, arte, etc.

Specialiştii invitaţi au prezentat domeniul de activitate, capacităţile necesare practizării profesiei, au dat informaţii despre cerinţele actuale ale pieţii muncii, au relatat latura pozitivă şi negativă ale profesiei respective. Prezentările au fost urmate de  conversaţii interactive, unde elevii au primit răspunsuri, informaţii utile referitoare la profesia aleasă.

2020

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

Szabó Irén Ottília

Preocupări interactive

Promovarea diferite meșteșuguri populare și activitatea școlii.

2020

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Concerte pentru copii

Organizarea de concerte pentru copii în localităţile din depresiunea Giurgeului. Acest program are scopul de a completa oferta culturală din zonă aceste concerte fiind rare sau lipsind din viaţa culturală a localităţilor.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Expozițiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

Anul acesta Centrul Cultural și de arte Lăzarea va organiza o serie de expoziții atât în țară cât și în străinătate. 

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Anul comemorativ Kájoni János

La iniţiativa Centrului Cultural Judeţean Harghita,  în perioada anilor 2019-2020 în judeţul Harghita sărbătorim 390 de ani de la naşterea lui Kájoni János /Joannes Kajoni/ (decembrie 1629 sau 1630 – 25 aprilie 1687) erudit umanist, călugăr franciscan din secolul al 17-lea. Cu această ocazie vor fi dedicate diverse programe comemorării vieţii şi activităţii lui.  În realizarea programelor Anului Comemorativ  Kájoni János participă mai multe instituţii culturale şi de învăţământ din judeţ. 

Biblioteca județeană poartă numele lui Kájoni János din anul 2008, instituţia va dedica diverse programe şi activităţi sărbătoririi Anului comemorativ Kájoni János, cunoaşterii vieţii şi activităţii eruditului franciscan, personalitate simbol al culturii din Transilvania. 

În anul 2020 vor fi continuate prelegerile susţinute de  de specialişti în domeniul cercetării vieţii şi operei lui Kájoni. Moştenirea lui Kajoni în muzică va fi în centrul atenţiei evenimentelor. Vor fi continuate şi activităţile tematice pentru copii şi tineri (cuprinse şi în programul Şcoala  altfel) având ca scop aducerea în atenția tinerilor personalitatea deosebită a lui Kájoni, personalitate simbol al culturii din Transilvania. La aceste activităţi interactive de bibliotecă vor participa grupuri de elevi din clasele gimnaziale şi liceale, activităţile vor cuprinde şi quizuri tematice online. În cadrul anului comemorativ biblioteca judeţeană colaborează cu biblioteci publice locale, cu instituţii culturale şi instituţii pedagogice.  Setul de semne de carte, cuprinzând semne de carte în limba maghiară şi română, editată de biblioteca judeţeană sub egida anului memorial, va servi ca material de promovare a  valorilor deosebite legate de regiunea noastră. Promovarea anului memorial se extinde şi în afara judeţului, personalitatea lui Kájoni János fiind importantă pentru istoria culturii şi ştiinţei transilvănene.

2020

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Kelemen Katalin

Tabere foto în depresiunea Giurgeului

În cadrul programului vor fi organizate în colaborare cu Clubul Foto ” Gyergyoi Fotoklub”, 4 tabere de foto de 3 zile,în cele 4 anotimpuri din an pentru a surprinde frumusețiile naturale și valorile culturale ale depresiunii Giurgeului.Fiecare tabără se termină cu o expoziție de 35-40 fotografii expuse în aer liber,executate prin tehnica print digital.Tabăra Foto se încadrează în strategia culturală la punctul 7.4/programul pentru ateliere creative și produse creative.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Polgár Csaba

Întâlnirea Cercetașilor ediția a XIV-a

Program artistic al ansamblului de muzică populară ,Kedves Zenekar;, la evenimentul Întâlnirea Cercetașilor ediția a XIV-a, organizat în Miercurea Ciuc, în perioada 22-23 februarie 2020.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

V. Nemesgörzsönyi Böllérverseny és Fesztivál”,

concert de muzică populară al Orchestrei de muzică populară „Csomortáni Zenekar”, la evenimentului „V. Nemesgörzsönyi Böllérverseny és Fesztivál”, organizat în localitatea Nemesgörzsöny, județul Veszprém, Ungaria, în perioada 13-16 februarie 2020. Ansamblul v-a prezenta 4 concerte.

 

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Triff Ramona

Prezentarea filmelor documentare

Vom prezenta un film documentar cu titlul „Homoród menti énekeskönyv – Halottsiratás a Nagy-Homoród völgyében”, (Cantionale din Valea Homorodului Mare) în Cluj, în data de 6 februarie 2020, orele 20 în L'Autre Café, str. Ion Creangă nr. 8. Cu această ocazie va fi prezent și regizorul filmului, d-l Molnár István.

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

P. Buzogány Árpád

Schimbări valori culturale

Acest program cultural conţine mai multe genuri (prezentare cărţi, expoziţii, spectacole, dans popular, cântece populare). Proiectul va stimula contactele și cooperarea între organizațiile societății civile și instituțiile culturale. Prezentările de cărţi şi de dans popular sau prezentarea unui cor sau alte spectacole cultural-artistice, pe teritoriul judeţului, în afara judeţului și în străinătate va îmbunătății imaginea județului

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Barabás Dénes

Întărirea rolului de managment prin sprijinirea culturii specifice zonei

Sprijinirea organizării programelor din diferite localităţi din Topliţa,Borsec, Gălăuţaş, Tulgheş şi din depresiunea Giurgeului ,satele mici din zonă.Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 2.1/programe reînnoirea metodelor şi tehnicilor managementului cultural.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Spectacol de teatru pentru copii

Prin acest program se crează posibilitatea vizionării de spectacole copiilor din mediul rural.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Cantate Domini-program de muzică bisericească

În cadrul acestui program le susținem corurile bisericești în așa fel încât le asigurăm posibilitate de a se prezenta.

2020

Școala Populară de Artă

Vitos Gyöngyi

Turneul spectacolului de teatru dans Tündöklő Jeromos

Organizarea unui turneu în  județul Harghita a spectacolului Tündöklő Jeromos,  o megaproductie de teatru dans care imbină teatrul cu dansurile populare tradiționale prin prelucrarea piesei lui Tamasi Aron. Scopul este antrenarea unui număr cât mai mare de spectatori iubitori de teatru  și atragerea atenției asupra valorilor teatrului și folclorului tradițional.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Oláh Zoltán

Turneul spectacolului de teatru dans Tündöklő Jeromos

Organizarea unui turneu în  județul Harghita a spectacolului Tündöklő Jeromos,  o megaproductie de teatru dans care imbină teatrul cu dansurile populare tradiționale prin prelucrarea piesei lui Tamasi Aron. Scopul este antrenarea unui număr cât mai mare de spectatori iubitori de teatru  și atragerea atenției asupra valorilor teatrului și folclorului tradițional.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Csergő Mária

Concerte și spectacole de sărbători și de sfârșit de an

Programul are ca scop oferirea publicului cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor de seamă de sfârșit de an, spectacole și concerte cultural distractive de calitate.

2020

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Bogdan Margareta

Participare la aniversări, comemorări

Participare la aniversări, comemorări pe tot  parcursul anului

2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Fazakas Katalin

Programe foto - 2020

Programul conține expoziții și ateliere foto respectiv curs foto acreditat.

Cursul acreditat de fotografi are 80 de ore care include teorie și în mare parte practică, este destinat atât pentru începători cât şi pentru avansaţi. Singura condiţie de înscriere pentru cursanţi este să dispună de un aparat de fotografiat.
Profesorii cursului sunt artiști fotografi recunoscuți la nivel național și internațional: Gyula Ádám, Előd Erdély Bálint, Attila Molnár, Nándor Veres
Subiectele principale ale cursului sunt: istoria universală a fotografiei, istoria fotografiei în Ardeal, tehnica fotografiei, genuri de fotografie, fotografia evenimentelor, fotografia în studio, fotografia modelelor, evenimente în aer liber, prelucrarea fotografiilor cu programe speciale, estetica pozelor și analiza fotografiilor.
În cei zece ani între 2009–2019 au urmat orele cursului de fotografi 16 grupe în număr de 230 de persoane. Participanții au dobândit cunoștințe și practică necesară pentru ocuparea unui loc în piața muncii. O parte din participanți și-au aprofundat hobby-ul, astfel le poate oferi mai multă satisfacție în timpul liber.

2020

Centrul Cultural Judeţean Harghita

Fazakas Gabriella

Servicii de bibliotecă pentru comunităţi

În anii 2015-2016-2017 s-a constituit un fond de publicaţii noi, de actualitate, destinat împrumutului interbibliotecar, administrat de Biblioteca Judeţeană în parteneriat cu autorităţile locale şi reprezentanţii comunităţilor locale vizate. Cărţile vor fi puse la dispoziţia publicului local timp de cel puţin trei luni. Pe baza fondului constituit şi a contribuţiei voluntare din partea localităţilor, programul va continua în anii următori vizând localităţile din judeţ. Se vor organiza evenimente pentru public şi concursuri dotate cu premii. Proiectele propuse de Biblioteca Judeteana în beneficiul comunitatilor locale: 1) CODE KIDS – copiii fac coding în bibliotecile publice 2) Periplu virtual – colectarea, digitizarea, prelucrarea biblioteconomică, publicarea materialelor fotografice relevante pentru memoria locală în Miercurea-Ciuc şi 9 localităţi din judeţ 3) Donează bibliotecii ... kilograme – program educaţional pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adulţilor. Proiectele din cadrul programului vizează aproximativ 20 de localităţi din mediul rural şi mic urban. Serviciile de lectură (împrumut pe termen lung) se oferă în limita stocului de carte disponibil.
 

  2020

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Bedő Melinda

  Expozițiile Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

  Perioada: ianuarie - decembrie 2020.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2020.Număr beneficiari: 3000 persoane.
  Pe data de 30 ianuarie 2020,vineri orele 18 , Centrul Cultural și de Arte Lăzarea va organiza o expoziție,, Hotare deschise,, la Casa de cultură din Odorheiul Secuiesc.

   

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Ferencz Zoltán

  Arte vizuale

  Manifestările artistice recunoscute prin caracterul lor educațional, vor reuni pe simeze artişti plastici profesionişti din țară și de peste hotare, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România sau al altor uniuni de prestigiu dar şi tineri absolvenţi ai universităţilor de profil, care au posibilitatea de a prezenta iubitorilor de artă lucrări de pictură, grafică, sculptură, plastică mică, instalații, obiecte artistice, artă decorativă sau performanceuri.

  Vom organiza un număr de 12 de expoziții și 2 workshopuri. Numărul activităților se mai poate lărgii pe parcursul anului în funcție de posibilități.

  2020

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Botár László

  Promovarea publicatiilor Editurii Harghita

  osif eoritg sé

  2020

  Editura Harghita

  Fekete Kinga Orsolya

  Revista Székelyföld

  Székelyföld Kulturális Folyóirat

  2020

  Editura Harghita

  Fekete Kinga Orsolya

  Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lăzarea

   

   

  Perioada: ianuarie - decembrie 2019.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2019.Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

   

   

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Ferencz Zoltán

  Al XII-lea maraton internațional - József Attila

    Este o acțiune organizată pe plan internațional. Se așteaptă participarea la maraton  din toată țara cât și din Ungaria, Slovacia, Ucraina, Serbia, Austria, Germania, Anglia, Belgia, Africa de Sud, SUA, Canada, Mexico etc. 

  Cu doisprezece ani în urmă, a fost lansată o lectură transfrontalieră, cu peste 33.000 de persoane din 12 țări din care 292  doar anul trecut. La 18 februarie anul acesta, după lucrările lui Elek Benedek, Balázs Orbán, Mór Jókai, János Arany, Géza Arany, Zsigmond Móricz, Sándor Kányádi, Tamási Áron, Magda Szabó, Sándor Petőfi și Miklós Radnóti, pe 18 februarie anul acesta vom lectura lucrările lui Attila József (1905-1937), cu ocazia celei de-a 12-a aniversări. Organizatorul principal al Maratonului Internațional de lectură este Biblioteca Județeană Kajoni János din Miercurea Ciuc, cu sprijinul Consiliului Județean Harghita.

  2020

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Török Edit

  Carnaval

   Organizarea unui program pentru copii şi tineri în cadrul carnavalului  din luna februarie.Programul cuprinde tradiţiile de carnaval din regiune incluzând atât copii mai mici cât şi pe tineri.Totodată asigură ocazia turiştilor să cunoască tradiţiile din zonă.Se organizează un concurs  de desen şi confecţionare de măşti cu premii, pentru copii clasele I-VI , va avea loc o reuniune pentru învăţarea dansului popular.

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Csergő Mária

  Susţinerea unor festivaluri de importanţă naţională şi internaţională

  Scopul programului este sprijinirea  unor festivaluri organizate în regiune de importanţă naţională.

  2020

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  András Jolán

  Program pentru provarea și sprijinirea educației profesionale în județul Harghita-2020

  Scopul programului este sprijinirea educației profesionale în județul Harghita, respectiv al tinerilor dornici să facă o întreprindere; astfel dorim să contribuim la creșterea numărului persoanelor tineri calificați în județul Harghita, și de pe altă parte ușurarea găsirii persoanelor potrivite   pentru antreprenori.

  Este bine de știut, că lipsa de resurse umane, respectiv plecarea tinerilor în străinătate constituie o problemă gravă în sfera antreprenorială. În acest sens, este necesar susținerea tinerilor din județul Harghita ca ei să-și găsească un loc de muncă corespunzător meseriei învățate. Grupul țintă al programului sunt elevi care învață o meserie și în viitorul apropiat doresc să-și găsească un loc de muncă. Ca urmare este important ca în colaborare cu alte instituții/organizații să asigurarăm posibilități care le încurajează pentru a se angaja pe meleagurile natale, sau să-și înființeze o întreprindere.

  2020

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Király Szabolcs

  Serate de dans în Cristuru Secuiesc

  Serate de dans în localitatea Cristuru secuiesc.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  László Velin Orsolya

  Székely Könyvtár

  Editura Harghita incepand din anul 2012 si-a propus editarea unui serial de 100 de volume continind operele a o suta de scriitori si poeti secui. In anul 2020 continuam publicarea seriei cu volumele 81-90.

  2020

  Editura Harghita

  Fekete Kinga Orsolya

  Expozitii la Galeria de Arta a Consiliului Judetean Harghita

  Perioada: ianuarie - decembrie 2020. Expoziţiile se organizează în 2 săli la Galeria Consiliului Judeţean pe tot parcursul anului 2020. Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Ferencz Zoltán

  Promovarea produselor locale tradiționale și secuiești

  Scopul programului constă în cunoașterea și conștientizarea în rândul populației a valorilor tradiționale specifice din diferite zone ale județului, ocrotirea și perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone.

  2019

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Bíró Márta

   

  2020

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Bíró Márta

  Programe culturale remarcabile

  Scopul principal al programului este organizarea şi revitalizarea evenimentelor rurale. Dorim să sprijinim organizaţiile care realizează programe rurale privind păstrarea tradiţiilor populare, conştientizarea şi popularizarea valorilor tradiţionale locale, a comorilor turistice şi organizaţiile care asigură programe de calitate pentru copii, tineret şi adulţi în satele din județ. Prin acest program dorim să realizăm scopul unei bune colaborări între diferite grupuri folclorice din judeţ.

  2020

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Fazakas Katalin

  Concurs și festival de cântec popular

  Concurs și festival de cântec popular 

  2020

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Fazakas Katalin

  Producţia şi prezentarea filmelor documentare cu profil etnografic

  Realizarea filmelor cu caracter etnografic, temele fiind alese din județul Harghita

  2020

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  P. Buzogány Árpád

  Virtuózok

  Descoperirea copiilor talentați din județul Harghita

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Schimb de experiență interjudețean

  Elevii din clasele terminale ale liceelor din Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc și Gheorgheni au participat la Zilele deschise organizate de Facultatea de Medicină și Farmacologie din Târgu-Mureș. Această activitate a contribuit la sprijinirea luării unei decizii corecte și conștiente în ceea ce privește alegerea carierei.

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare

  Spectacol de gală la Odorheiu Secuiesc cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare

   

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Consiliul Județean Harghita împreună cu Asociația Culturală Udvarhelyszék, Casa de Cultură și Primăria orașului Odorheiu Secuiesc, Asociaţia Culturală „Fundaţia Bibliofil” organizează în Casa de Cultură din Odorheiu Secuiesc pe data de 19 ianuarie, duminică, orele 18 spectacolul de gală cu ocazia Zilei a Culturii Maghiare. Evenimentul se începe în sala de teatru cu cuvinte de deschidere din partea organizatorilor, după care va avea loc înmânarea premiilor Pentru cultura zonei Odorhei. Despre munca laureaților vom vedea filme redactate de Studioul Regional din Odorhei. Urmează spectacolul de gală, prezentată de Teatrul Tomcsa Sándor  (Tomcsa Sándor: A mi kisvárosunk). Intrarea este liberă.

  2020

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  P. Buzogány Árpád

  "Consultanță, informare și asistență tehnică în domeniul silviculturii"

  Programul constă în informarea persoanelor interesate, elaborare de propuneri pentru modificări de legi, identificarea problemelor legate de silvicultură și promovarea, protejarea, valorificarea pădurilor din Harghita. În primul rând foarte important calificarea statutului juridic ale composesoratelor și furnizarea accesului la materiile prime locale de prelucrare. În al doilea rând foarte important om-natura program. Scopul programului este de a convoca specialiști în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și în special urs precum și cercetători, reprezentanți ai unor instituții publice, a factorilor interesați pentru a împărta și cele mai noi rezultate în domeniul gestionării speciei urs, pentru a indetifica necesitățile actuale și a defini direcțiile de progres în domeniu.

  2019

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Sipos Róbert

  "Consultanță, informare și asistență tehnică în domeniul silviculturii"

  Programul constă în informarea persoanelor interesate, elaborare de propuneri pentru modificări de legi, identificarea problemelor legate de silvicultură și promovarea, protejarea, valorificarea pădurilor din Harghita. În primul rând foarte important calificarea statutului juridic ale composesoratelor și furnizarea accesului la materiile prime locale de prelucrare. În al doilea rând foarte important om-natura program. Scopul programului este de a convoca specialiști în domeniul gestionării durabile a resurselor naturale și în special urs precum și cercetători, reprezentanți ai unor instituții publice, a factorilor interesați pentru a împărta și cele mai noi rezultate în domeniul gestionării speciei urs, pentru a indetifica necesitățile actuale și a defini direcțiile de progres în domeniu.

  2020

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Sipos Róbert

  Evenimente festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă

  Crearea atmosferei de sărbătoare.

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Sprijinirea promovării culturii locale în țară și în străinătate

  Se vor prezenta valorile culturale de toate genurile din depresiunea Giurgeului în diferite zone ale tării și în străinătate,Cultura zonei Giurgeului va fi promovată în alte locuri din țară și străinătate.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Programe culturale cu ocazia Zilele Ținutului Secuiesc

  Promovarea valorilor Ținutului Secuiesc.

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Organizare expoziţii, prezentări cărți, spectacole, concerte

  Organizare expoziţii, prezentări cărți, filme, spectacole, concerte la diferite localități ale județului și în afara județului.

  2020

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Lőrincz Ildikó

  Atragerea investițiilor în județul Harghita

  Scopul programului este: sprijinirea sferei antreprenoriale și atragerea investițiilor prin adunarea  oportunităților de investiții județene, și promovarea acestora în țară și în străinătate. Este important adunarea tuturor oportunități de investiții (terenuri și imobile proprietate publică sau privată) care în momentul de față nu sunt în folosință și proprietarii vor să închirieze sau să vândă. Astfel noul investitor prin activitatea sa economică va contribui la dezvoltarea economiei județului, respectiv ar crea noilor locuri de muncă.

  Totodată, scopul programului este adunarea acelor antreprenori din județul Harghita care caută parteneri în străinătate în vederea unui colaborări bazate de exemplu pe export. Promovarea acestor antreprenori în țară și în străinătate va contribui la crearea unor parteneriate, respectiv în găsirea investitorilor. Astfel, vom promova în rândul investitorilor din țară și din străinătate, investitorii din județul Harghita, și antreprenorii care caută parteneri, respectiv oportunitățile de investiții din sfera publică și privată.

  2020

  Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

  Király Szabolcs

  Lăsata Secului ediţia a XXVIII-a

  Se va realiza Lăsata Secului la nivel judeţean în localitatea Lăzarea unde vor participa grupurile folclorice din: Remetea, Ocna de Jos, Ditrău, Sândominic,   Plăieşii de Jos,  Bârzava, Armăşeni, Cioboteni, Sâncrăieni, Vlăhița, Ciceu, Sinsimion.

  Participă 800 persoane din grupurile tradiţionale, 1700 de participanţi interesaţi, turişti.

   

  La cosfâtuire vor participa primarii și conducătorii grupurilor tradiționale din Ocna de Jos, Bârzava, Ciceu, Armăşeni, Sândominic, Sâncrăieni, Sânsimion, Cioboteni, Ditrău, Remetea, Lăzarea, Plăieşii de Jos și Vlăhiţa

  2020

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  András Jolán

  Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Limbii Române

   Ziua Culturii Române – se va marca la Miercurea-Ciuc, la împlinirea a zece ani de la promulgarea actului legislativ specific, prin trei acţiuni dedicate, şi anume:  Expoziţia retrosprectivă 2010-2020 „Sunt conectat la cultură”, concursul pentru public cu acelaşi titlu şi un eveniment final, dedicat prezentărilor şi acordării premiilor.  Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în luna august, prin concursuri şi jocuri lingvistice şi literare, la Miercurea-Ciuc şi alte două localităţi din judeţ. La evenimente vor fi invitaţi realizatorii proiectelor inovative de promovare a culturii scrise, de la Biblioteca Judeţeană George Bariţiu din Braşov.

  2020

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Bedő Melinda

  Program de cooperare în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase pe anul 2019

  Statul român recunoaşte cultelor rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural în viaţa societăţii. Astfel conform legislaţiei în vigoare autorităţile publice locale au posibilitatea de a coopera cu cultele religioase în domeniile de interes comun şi de a sprijini activitatea acestora.

  În cadrul programului sunt sprijinite activități ale cultelor religioase legate de viața spirituală.

  2019

  Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

  Ferencz Tünde

  Program de muzică veche – festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc, concerte și evenimente

  Pe parcursul anului organizăm evenimente primvind promovarea patrimoniului muzical al muzicii veche și imaterial legat de această regiune.

  În cadrul acestui program pe parcursul anului organizăm Festivalul și Universitatea de Muzică Veche în perioada 11–19 iulie în colaborare cu numeroși parteneri și cu un număr mare de invitați din țară și din Europa. Acest an aniversăm 40 de ani de la primul festival organizat în Miercurea Ciuc. În onoarea acestei aniversări ediția din acest an al festivalului va avea un calibru mai mare.

  În acest an continuă anul comemorativ "Joannes Kajoni 390" pentru aniversarea celor 390 de ani de la nașterea lui Joannes Kájoni celebru polihistor care și-a desfășurat activitatea la Șumuleu Ciuc și care și-a pus amprenta pe cultura din regiune.  Expoziția itinerantă outdoor realizată în anul 2019 urmează să viziteze diferite localități din țară prin intermediul parteneriatelor instituției. Totodată vom continua să organizăm evenimente, și activități legate de anul comemorativ, totodată promovarea activității celebrului călugăr polihistor.

  În cadrul acestui program ne propunem, să organizăm diverse concerte și evenimente care se leagă de tematica muzicii de epocă, participarea în Ziua Europeană a Muzicii Vechi în data de 21 martie, dezvoltarea de parteneriate internaționale în vederea promovării muzicii veche, valorilor și interperților din Transilvania.

  2020

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Fazakas Gabriella

  Expozitiile Centrului Cultural si de Arte Lazarea

  Perioada: ianuarie - decembrie 2019.Expoziţiile se organizează în diferite spatii de expozitie pe tot parcursul anului 2019.Număr beneficiari: 3000 persoane,18 expoziti

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Ferencz Zoltán

  Ziua Culturii Maghiare

  Are ca scop motivarea și socializarea modelului concursului de calitate și facilitatea cunoașterii culturii maghiare și creșterii interesului față de aceasta.

  2020

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Polgár Csaba

  Prezentări de cărţi, întâlniri cu scriitori, prelegeri, expoziţii

  Scopul programului: promovarea lucrărilor autorilor contemporani, cultivarea interesului pentru literatura şi arta contemporană. În anul 2020 programul cuprinde aproximativ 30 de prezentări de cărţi ale autorilor autohtoni, apariţii recente ale editurilor din ţară, în domeniul beletristicii sau al ştiinţei; şi aproximativ 10  întâlniri cu autori din străinătate.

  În program sunt incluse expoziţii şi prelegeri, precum şi evenimentul de sărbătorire a Zilei Culturii Maghiare, a Zilei Limbii Maghiare. Printre autorii invitaţi din străinătate vor fi personalităţi de renume europeană, scriitorii Dragomán György şi Szabó T. Anna.          

   

  2020

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Kelemen Katalin

  Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita pe anul 2019

  Se vor sprijini programe de proiectare şi execuţie de lucrări de conservare, restaurare, intervenție sau protejare deja autorizate şi cu autorizaţie de construire valabilă, pentru monumente şi situri clasate în categoria A şi B și care sunt folosite în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă. Finanţarea sau cofinanţarea unui program/proiect se acordă pe baza unui contract încheiat între Consiliul Judeţean Harghita şi solicitant. Programele/proiectele vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei aprobate de Consiliul Judeţean Harghita cu această destinaţie. Suma aprobată pe anul 2019 este 800.000 RON. Documentaţia pentru finanţare se va depune la Consiliul Judeţean Harghita la Registratură, parter, până la data de 28. iunie 2019, ora 12. Finalizarea proiectului și depunerea documentației justificative cheltuielilor la Registratura Consiliului Județean Harghita se va încheia până la data de 29. noiembrie 2019, ora 12, iar decontarea se va încheia până la 27. decembrie 2019, inclusiv.

  2019

  Arhitect Şef

  Bodor Hajnalka

  Ne pregătim de sărbători

  Înainte de sărbătorile de iarnă în mai multe localități din județ se va organiza cu scop educativ programul decorarea turtei dulci cu ajutorul meșterilor de specialitate.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  László Velin Orsolya

  Cursului de „Formare și perfecționare, managmentul conflictelor, tehnici de comunicare, creativitate în echipă”,

  Cursului de „Formare și perfecționare, managmentul conflictelor, tehnici de comunicare, creativitate în echipă”,

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Eveniment festiv de închidere de an

  Eveniment festiv de închidere de an, în cadrul căruia se v-a desfășura evaluarea anuală a Spitalului Județean Harghita, înstituție subordonată Consiliului Județea Harghita.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  0rientare scolară și profesională 2019

  Orientarea școlară a elevilor din clasele terminale, informarea părinților/popularizarea profesiilor noi propuse ]n planul de școlarizare pentru anul școlar 2019/2020:horticultor, tâmplar universal,cofetar-patiser,pădurar, turnător, strungar, sudor,fermier montan, lucrător în agroturism,brutar-patiser,dulgher-tâmplar-parchetar, comerciant/vânzător, recepționer-distribuitor, lăcătuș mecanic, confecționer produse-textile, creșterea numărului de înscrieri în învățământul profesional

  REZUMATUL PROGRAMULUI: Servicii producție filme publicitare de promovare a învățământului profesional , publicații în ziare locale/promovarea învățământului profesional, interviuri cu muncitori, specialiști de succes din diferite domenii de profesii/tematica filmelor și a publicațiilor din ziare:cariere de succes, antreprenori renumiți, avantajele învățământului dual din Miercurea-Ciuc și Odorheiu-Secuiesc, latura pozitivă a școlilor profesionale, aprox.3000 cititori anual/Promovarea învățământului profesional în cadrul emisiunii tv ”Aktuális", care va putea fi vizionată pe mai multe canale tv regionale , de exp Erdely tv., 2 emisiuni cu durata de  25-25 de minute

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Forumul pedagogilor tineri 2019

  Organizarea Forumului pedagogilor din zona Gheorgheni în vederea însușirii de noi metode de predare-învăţare,pe care pedagogii le vor aplica în organizarea activităţilor lor atât în cadrul orelor de predare, cât şi în activităţile extraşcolare .Vor putea sprijini orientarea carierei elevilor, deasemenea alegerea conștientă a traseului profesional.Tematica anului 2019: Profilul succesului școlar

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Evenimentului festiv cu ocazia închiderii anului și a sărbătorilor de Crăciun

  Evenimentului festiv cu ocazia închiderii anului și a sărbătorilor de Crăciun

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Întâlnirea grupurilor de colindători din județul Harghita - Jocul de Betlehem, ediția VI.

  Întălnirea grupurilor de colindători din județul Harghita, Obiceuri de iarnă – Jocul de Betlehem. Data și locul evenimentului 15 decembrie 2019, Ciuboteni și Miercurea Ciuc, cu începere de la ora 08,00.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Conferința și formarea actorilor culturali din județul Harghita

  Conferința și formarea actorilor culturali din județul Harghita, schimb de experiență, startegii de colaborare.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Colinde de Crăciun

  Concert festiv de colinde de Crăciun.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Concerte și spectacole de sfârșit de an și de sărbători

  Pregătirea sărbătorilor de Crăciuni cu organizarea concertelor de sfărșit de an.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Oláh Zoltán

  Crăciunul SIO IX.

  Scopul acestui program este să sărbătorim venirea sfântei sărbătoare a crăciunului și în familia noastră mare, unde copii și tinerii de la centre prezinta spectacolele lor de crăciun. În acest an vor performa în jur de 150 de copii de la centre de plasament.

  2019

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

  Cibi Andrea Júlia

  Programe de sărbători și aniversări

   În data de 18 decembrie,orele 12 la Liceul Teoretic Sfântu Nicolae din municipiul Gheorgheni va avea loc organizarea unui concurs de colinde cu ocazia sărbătorilor de crăciun. Intr-o atmosferă de sărbătoare, elevii claselor 0-XII, vor cânta colinde comform datinei și obiceiului popular.Cele mai bune grupe de elevi vor fi  premiati cu vouchere . Participanti : elevi , profesori și părinți. 

   

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Realizarea spectacolului de teatru de copii Legenda lacului Sfânta Ana

  La Gheorgheni,,în sala mare a Casei de Cultură , în data de 7 decembrie ,sâmbătă începând cu orele 20 se va  realiza spectacolul ,,Legenda Lacului Sfânta Ana,,  unde se vor atinge 2 scopuri strategice deodată, adică popularizarea legendelor populare ale regiunii și crearea unei posibilități de afirmare a tinerelor talente

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Concerte pentru copii

  Pregătirea sărbătorilor de Crăciun cu organizarea concertelor pentru copii.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Polgár Csaba

  Serate de dans

  Activitatea continuă de creație artistică și coreografie în domeniul dansului popular în cadrul seratelor de dans popular pentru copii, tineret și adulți în județul Harghita.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  László Velin Orsolya

  Cutreierând Ținutul Secuiesc 2019

  Îmbogățirea cunoștințelor de istorie.

  Îmbogățirea cunoștințelor de geografie.

  Îmbogățirea cunoștințelor despre natură și mediu.

  Orientarea școlară profesională și a carierei elevilor

   Vizitarea obiectivelor culturale, istorice și turistice din Ținutul Secuiesc prin excursii de studii, organizate de unitățile de învățământ din județ cu autobuze școlare. Vizitarea fabricilor, respectiv a firmelor de succes.

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Concerte și spectacole de sfărșit de an

  Pregătirea sărbătorilor de Crăciuni cu organizarea concertelor de sfărșit de an.

   

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Polgár Csaba

  Tabără de instrumente cu corzi

  pe lângă faptul că pot învăţa pe diferite instrumente este şi o preocupare  în timpul vacanţei de vară. Participanţi vor participa la ore de teorie şi la ore de instrument.   

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Școala Naturii

  În cadrul acest program Şcoala Populară de Artă va organiza workshopuri pentru aprofundarea cunoștințelor în legătură cu educare în stil Școala Naturii, adică organizarea  tabără la Vila nr.6 Băile Homorod , se adreseaza copiilor din clasele I-VIII și vine ca o completare a programei școlare și ca o șansă pentru copii să ințeleagă și să aprofundeze mai bine ceea ce învață la școală, din cărți. Obiectivele acestui program sunt dezvoltarea personalității și a încrederii în sine, testarea rezistenței la efort fizic si mental a organismului, cunoașterea zonelor pitorești de la Homorod Băi, educare ecologică, precum și formarea unor deprinderi si tehnici de alpinism si supraviețuire în munți. 

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Zilele Județului Harghita

  În cadrul acestui program a Școala Populară de Artă și Meserii Vámszer Géza a ieșit în aer liber cu corturi tematice: s-a construit o cameră obscură în care s-a putut intra și experimenta procesul cum ia ființă o fotografie (proiect realizat în colaborare cu Palatul Copiilor); s-a înființat ateliere de creație: pictură, sculptură în lemn, ceramică, pictură pe mobilier, animație, dans, lecții în aer liber, spectacole interactive, expoziții, concerte, jam session, jocuri muzicale.  S-au ținut concerte și expoziții artistice în mai multe localități din Județul Harghita.

  2019

  Școala Populară de Artă

  Vitos Gyöngyi

  Spectacole de teatru pentru copii

  În cadrul spectacolelor de teatru pentru copii ,Teatrul de păpuși din Cluj Napoca va prezenta în data de 5 decembrie 2019 ,la Lăzarea începând cu orele 10 , și Remetea de la orele 12 ,teatrul de păpuși,, Két pásztor karácsonya -Craciunul celor doi ciobani,,

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Nu mai e cum a fost pe vremurile noaste

  Festival de cântece populare organizată pentru adulți din Ţinutul Odorheiu Secuiesc. Acest program are scopul de a promova documenta populariza cultura tradiției în domeniul muzicii și dansului popular. Organizarea unui astfel de festival care atrage interesul tuturor către tradiţia noastră populară are rolul de a îmbunătăţi şi de a populariza valorile populare care se păstresc în gama bogată a cântecelor și dansurilor populare. Programul  contribuie totodată la întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale, patrimoniale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. 

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Barabás Dénes

  Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncții caselor de cultură, a specialiștilor din domeniul culturii generale din zonă

  Întâlnirea profesională cu conducătorii, directorii, adjuncții caselor de cultură, a specialiștilor din domeniul culturii generale din zonă, organizat pem data de 27 noiembrie 2019 la Șoimoșu Mic

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  P. Buzogány Árpád

  Tabără şi workshop de creaţie litarară pentru liceeni

  Timp de o săptămână, adolescenţii participanţi la tabăra de creaţie vor învăţa tehnici de scriere creativă în ateliere de creaţie, îndrumaţi de scriitori consacraţi. Atelierele de scriere creativă dezvoltă abilitățile de gândire creativă, comunicare şi persuasiune eficientă . Scrierea creativă este o deprindere valoroasă pentru profesioniștii din aproape orice sector al pieței, care este motivul pentru care biblioteca judeţeană organizează această tabără.  Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani. Promovarea lecturii, dezvoltarea abilităţilor de a scrie, sub îndrumarea unor scriitori, prin workshopuri şi ateliere de creaţie.

  2019

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Kuna Ibolya

  Comemorare 1 decembrie 1805

  Asigurarea transportului la programul Comemorare 1 decembrie 1805 în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2019 la Slavcov U Brna, Cehia.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Concerte si spectacole de sfărsit de ani si de sărbători

  Programul are ca scop oferirea publicului cu ocazia sărbătorilor și evenimentelor de seamă de sfârșit de an ,spectacole și concerte culturale distractive de calitate.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Csergő Mária

  Întîlnirea iubitorilor de teatru amatori

  Întâlnirea „Az ekhós szekér nyomában” este cel mai cunoscut eveniment de teatru de amatori pentru adulţi din judeţ.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  László Velin Orsolya

  Programul pentru Ziua Limbii Maghiare

  Organizarea unui proiect cultural de interacțiune literatură și de arte plastică.La proiect vor participa echipe formate din căte 3 elevi de clasa I-VII,din depresiunea Giurgeului,împreună cu profesori,învpțători însoțitori.

   

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Polgár Csaba

  Zilele Ținutului Secuiesc

  S-au organizat activități pentru grupuri de elevi, părinți și cadre didactice din zonele Toplița, Miercurea-Ciuc, Cristuru-Secuiesc, Gheorgheni legate de proiectarea traseului profesional al tinerilor cuprinzând autocunoașterea interrelaționarea, întâlniri cu specialiștii diferitelor profesii.

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Schimb de experiență interjudețean

  Elevii din școlile harghitene care vorbesc limba maternă maghiară participă la schimb de experiență, excursii, activități interactive în școli și licee din  alte județe și își dezvoltă abilitățile de comunicare în limba română, întâlnind elevii de naționalitate română.

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Concerte pentru copii

  Organizarea de concerte pentru copii în localităţile din depresiunea Giurgeului. Acest program are scopul de a completa oferta culturală din zonă aceste concerte fiind rare sau lipsind din viaţa culturală a localităţilor.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Zambet de copil 2019

  Decorarea sălilor de clasă și a coridoarelor din 26 de instituții de învățământ din județ cu figuri din basme populare, personaje din desene animate îndrăgite de copii.Totalul spațiilor decorate este de 452 mp.

  2019

  Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita

  Szabó Irén Ottília

  Zilele Porților Deschise la Complexul de Servicii Miercurea Ciuc

  Zilele Porților deschise, între 24-25 octombrie 2019, scopul programului fiind deschidere către comunitate.

  2019

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

  Cibi Andrea Júlia

  Zilele Tinutului Secuiesc

  In cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite programe, astfel:

  1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf.

  2 Organizarea concursului de desen pt copii ,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen.

  3. Concert de muzică populară susținut deformația Tárogató Hungaricum concert Terék József din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ.

  4. Spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni.

  5. Teatru de păpuși organizat la Ciumani si Suseni.

  6.Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din Gheorgheni.

  7.Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la Gheorgheni.

  8. Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.

  9.Concurs de desen în aer liber Art Piknik.

  10.Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului în povești populare maghiare.

  11.Expoziția Foto Club la Toplița.

  Site-ul www.zieletinutuluisecuiesc.ro prezintă pe larg evenimentele care se desfășoară în diferitele localități și reprezintă o călăuză excelentă turiștilor veniți în Ținutul Secuiesc, deoarece însumează toate manifestările destinate tuturor categoriilor de vârstă.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Oláh Zoltán

  Parteneriate cu comunități locale - Conferința Digitális Székelyföld ed. 7

  În cadrul conferinței  Digitális Székelyföld ed. 7, v-a avea loc spectacolul cultural Tech SLAM Poetry.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

  Pe data de 11 octombrie organizăm întâlnirea specialiştilor care administrează casele muzeale în judeţul Harghita, a XIII-a ediţie a programului Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita. Printre organizatorii, în acest an, se numără Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, Consiliul Judeţean Harghita și Consiliul Local al comunei Vârșag, proprietarii colecțiilor etnografice din Târnovița și Zetea, Nagy-Imecs Zsuzsánna și Sándor Olga, iar programul este finanţat de Fundaţia Communitas.

  În acest an zona aleasă este zona Odorheiului. Cei care participă din zona Odorheiului, au posibilitatea de a călători împreună, autobuzul porneşte la orele 8.30 de la Lupeni, 9.00 de la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.

  La orele 9.30 toţi participanţi se întâlnesc la Târnovița în casa familiei Nagy-Imecs (nr. 141), unde vizitează colecția locală sub călăuza d-nei Nagy-Imecs Zsuzsánna, colecționară și proprietară, după care urmează vizitarea colecției etnografice din Zetea, călăuza fiind d-na Sándor Olga, proprietara. În Vârșag vizităm casa muzeală locală, în centrul localității, care va fi prezentată de d-l Pál Levente, director al Casei de Cultură din Vârșag.

  În continuare: vizionarea filmului documentar Case muzee din județul Harghita (partea a 4-a, despre case muzee din Sâncrăieni, Nicolești, Ocland, colecții etnografice din Muzeul Tarisznyás Márton din Gheorgheni, Pensiunea Muzeu și Casa Fili din Vlăhița); 14.00: Concluzii, evaluare; masă.

  Cu această ocazie, în casele muzeale și colecțiile etnografice intrarea este liberă, ca și participarea la program, dar organizatorii au rugămintea să ne anunțați în prealabil. Cei care se interesează, să ne contacteze pe telefonul 0745-381420 sau e-mail: buzoganyarpad@yahoo.com, până data de 1 octombrie, marți.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  P. Buzogány Árpád

  Situaţia caselor muzeale în judeţul Harghita

  Întâlnirea specialiștilor care conduc, dețin case muzeale în județul Harghita

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  P. Buzogány Árpád

  XIII.Colocviul Teatrelor Minorităţilor  Naţionale

  Colocviul Teatrelor Minorităţilor Naţionale – organizat din doi în doi ani de către Teatrul Figura Stúdió din Gheorgheni – este festivalul teatral multicultural al Ardealului ce se poate mândri cu o istorie de mai multe decenii. Prima ediție a fost organizată la Sfântu Gheorghe în anul 1978. Următoarele două, cea din 1980, respectiv 1992, au fost orgnizate tot aici, după care, s-a părut, că seria festivalului se încheie aici. Cea de-a patra ediție s-a lăsat așteptată aproape un deceniu. În anul 2001, Departamentul pentru Relațiile Interetnice al Guvernului României a inițiat reînnodarea evenimentului.

  Colocviul Teatrelor Minorităților Naționale, ediția a 13-a, va avea loc în perioada 11-20 octombrie 2019.

  PROGRAM

  Vineri, 11 octombrie

  19.30, foaier

  Festivitate de deschidere

  17.00, spectacol studio în sala mare a Teatrului Tomcsa Sándor (Odorheiu Secuiesc)

  SPECTACOL | Teatrul Tomcsa Sándor, Odorheiu Secuiesc
  Hatházi András: Kovács János moare (1h 45’)
  regia artistică: Zakariás Zalán
  Se asigură transportul spectatorilor de la Gheorgheni la Odorheiu Secuiesc și retur.

  18.00, Biblioteca Municipală Gheorgheni

  DESCHIDERE EXPOZIȚIE | Do natural, cântat de trei sute de mii de ori – Simándy 100
  Eveniment fără traducere în limba română.

  20.00, foaier, sala studio, sala mare, curte

  SPECTACOL | Teatrul Figura Studio, Gheorgheni
  Cehov: Trei surori (3 h)
  regia artistică: Albu István

  24.00, YourLivingRoom

  CONCERT | Dj Zeki

  Sâmbătă, 12 octombrie

  16.00, YourLivingRoom

  DESCHIDERE EXPOZIȚIE | Afișe – expoziție cu afișele teatrale ale lui Hodgyai István

  16.30, sala de expoziții Karancsi Sándor

  DESCHIDERE EXPOZIȚIE | COLL[AGE] – expoziția lui Benedek Levente

  17.00, sala studio

  PROIECȚIE DE FILM | Versuri pocite (Ungaria, 2018, 1h 40’)
  regia: Reisz Gábor

  20.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania Tompa Miklós
  Gerhart Hauptmann: Șobolanii (2h 30’)
  regia artistică: Zsótér Sándor

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Cântecele lui Jack Cole

  Duminică, 13 octombrie

  12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

  Collage-workshop cu Benedek Levente

  17.00, spectacol studio în sala mare

  SPECTACOL | Teatrul Maghiar de Stat Cluj
  Jordan Tannahill: Concord Floral (1h)
  regia artistică: Sinkó Ferenc

  19.00, sala studio

  SPECTACOL | M Studio, Sfântu Gheorghe
  Lift (40’)
  coregraf: Fehér Ferenc

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Loose Neckties Society (Cluj Napoca)

  Luni, 14 octombrie

  12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

  Collage-workshop cu Benedek Levente

  15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

  SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
  regia artistică: Dézsi Szilárd
  Eveniment fără traducere în limba română.

  17.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul Evreiesc de Stat, București
  Peca Ștefan: Idiș? (1h 30’)
  regia artistică: Andreea Vălean

  19.00, sala studio

  SPECTACOL | Studio Yorick, Târgu-Mureș
  Elise Wilk: Dispariții (1h 40′)
  regia artistică: Sebestyén Aba

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Coolture Morjaques

  Marți, 15 octombrie

  12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

  Collage-workshop cu Benedek Levente

  17.00, sala studio

  SPECTACOL | Teatrul Szigligeti, Oradea
  A. P. Cehov: Platonov (4h)
  regia artistică: Botos Bálint

  21.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul Tamási Áron în colaborare cu Universitatea de Arte Târgu-Mureș
  Maria Wojtyszko: Sam sau introducere în viața de familie (1h 45’)
  regia artistică: Bocsárdi László

  24.00, YourLivingGarden

  CONCERT | küb_beat (Sfântu Gheorghe)

  Miercuri, 16 octombrie

  12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

  Collage-workshop cu Benedek Levente

  17.00, sala studio

  SPECTACOL | Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Timișoara
  Henrik Ibsen: Hedda Gabler (1h 50’)
  regia artistică: Tom Dugdale

  19.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul de Nord Satu Mare – Compania Harag György
  Székely Csaba: Nu regret nimic (2h 15′)
  regia artistică: Lendvai Zoltán

  23.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Dj Popular

  Joi, 17 octombrie

  12.00, sala de expoziții Karancsi Sándor

  Collage-workshop cu Benedek Levente

  15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

  SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
  regia artistică: Dézsi Szilárd
  Eveniment fără traducere în limba română.

  17.00, sala studio

  SPECTACOL | Teatrul 3G, Târgu-Mureș
  Székely Csaba: Bucurie și fericire (1h 30′)
  regia artistică: Andi Gherghe

  19.00, spectacol studio în sala mare

  SPECTACOL | Compania Giuvlipen, București
  Sexodrom (1h 10′)
  regia artistică: Bogdan Georgescu

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Pásztor Márk

  Vineri, 18 octombrie

  16.00, Biblioteca Municipală Gheorgheni

  LANSARE DE CARTE | Kele Fodor Ákos: A szív vége [Sfârșitul inimii] Eveniment fără traducere în limba română.

  17.00, sala mare a teatrului Csíki Játékszín (Miercurea Ciuc)

  SPECTACOL | Compania de teatru Aradi Kamaraszínház, Arad – Teatrul Jókai din Békéscsaba (HU) – Asociația MASZK din Szeged (HU)
  Theo Herghelegiu: Zelda was not from here (1h 10`)
  regia artistică: Tapasztó Ernő
  Se asigură transportul spectatorilor de la Gheorgheni la Miercurea Ciuc și retur.

  18.00, sala studio

  CONCERT | CT Project – Sculpting Sounds – concert Cári Tibor (1h)

  20.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul German de Stat Timișoara
  Jurnal de România. Timișoara (1h)
  regia: Carmen Lidia Vidu

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | Salamon`s Jam Orchestra

  Sâmbătă, 19 octombrie

  15.30, Biblioteca Municipală Gheorgheni

  SPECTACOL LECTURĂ | UBB – Facultatea de Teatru și Film, Cluj Napoca
  regia artistică: Dézsi Szilárd
  Eveniment fără traducere în limba română.

  17.00, sala studio

  SPECTACOL | Teatrul din Novi Sad (RS)
  Visători (1h 20′)
  regia artistică: Lénárd Róbert
  Spectacol interpretat în limba maghiară, se asigură supratitrare în limba engleză!

  19.00, sala mare

  SPECTACOL | Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, secția germană
  Esteve Soler: Contra democrației (1h 10′)
  regia artistică: Alexandru Dabija

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | sZempöl Offchestra (Sfântu Gheorghe)

  Duminică, 20 octombrie

  17.00, sala studio

  SPECTACOL | Teatrul Orășenesc Târgu Secuiesc
  Jordi Galceran: Metoda Grönholm (1h 20′)
  regia artistică: Barabás Árpád

  19.00, spectacol studio în sala mare

  SPECTACOL | Csíki Játékszín, Miercurea Ciuc
  I. L. Caragiale: Năpasta (1h 20′)
  regia artistică: Tóth Árpád

  22.00, YourLivingGarden

  CONCERT | 4S Street

  După ultima reprezentație din ziua respectivă, vor avea loc discuții cu publicul în YourLivingRoom.

  Programe permanente:
  Târg de cărți în foaierul Teatrului Figura Studio – în colaborare cu Biblioteca Municipală Gheorgheni
  (12-20 octombrie)
  Expoziție în sala de expoziții Karancsi Sándor
  (12-17 octombrie)
  Expoziție în Bilblioteca Municipală Gheorgheni
  Expoziție în YourLivingRoom
  (12-20 octombrie)

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri - Conferința Internațională Ruta Maria, ediția a IX-a

  Conferința Internațională Ruta Maria, ediția a IX-a

  La eveniment vor participa reprezentanţi de la diverse drumuri pelerinaje și tematice
  din Austria, Slovenia, Italia, Ungaria și România. Programul conferinţei poate fi accesat
  la adresa www.mariaut.ro, precum şi pe site-ul www.zileletinutuluisecuiesc.ro.
  Conferinţa se va desfăşura în trei limbi: română, maghiară, engleză.
  Vă rugăm să ne semnalaţi intenția de participare prin intermediul următoarelor adrese
  de contact: e-mail: info@mariaut.ro , număr de telefon: 0730-711.745.

  Program

  Vineri, 11 octombrie 2019
  Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
  17.00–18.00: Înregistrarea participanţilor
  18.00–18.30: Deschiderea oficială a conferinţei, Casa Jakab Antal, sala A.
  Cuvânt de deschidere:
  Molnár Sándor, preşedintele Asociaţiei Via Mariae din Transilvania
  Exc. şi PS.Tamás József, episcop auxiliar al Arhidiecezei de Alba Iulia
  pr. P. Urbán Erik OFM - OFM, superior provincial din Șumuleu Ciuc
  Tóth László, Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, consul general
  Borboly Csaba, Consiliului Judeţean Harghita, preşedinte
  Ráduly Róbert Kálmán, Primăria municipiului Miercurea Ciuc, primar
  18.30–18.40: Expozeu „Să mergem împreună!”: Arsene Octavian, Șef Serviciu, Serviciul Investiții,
  Forme și Destinații Turistice, Ministerul Turismului, București
  18.40–19.45: Prezentare interactivă:
  Prezentare proiect Ruritage, Coordonator proiect Italia
  Drum pelerinaj Hemma, Mag. Antonia Weissenbacher, Austria/Kärnten
  Geoparcul Karawanken, Dr. Darja Komar, Slovenia
  Asociația Pro Educatione, Nagy Ugrai Orsolya, Péter Boglárka, Şumuleu Ciuc
  Proiect Ruritage - Consiliului Judeţean Harghita, Imre Krisztina, Miercurea Ciuc
  Green Pilgrimage - Direcția pentru Dezvoltarea Turismului, București
  Drumurile Via Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamț
  Asociația Ecouri Verzi, Popa Horațiu, Cluj Napoca
  Via Transilvanica, Alin Uhlmann Ușeriu, Bistrița
  Asociația Prietenilor Camino de Santiago din România, Ion Nicolae, Bucuresti
  Ferbit (pelerinaj franciscană cu bicicletă) fr. Főcze I. Bonaventura și Ferencz Laura Kinga,
  Deva, Lunca de Sus
  1Úton (Pe 1 Drum) Pelerinaj Internațional: Péterfi Attila, Ferencz Attila, Miercurea Ciuc
  Maraton Sacru, Bogya Zoltán, Moldován László, Orbán József Románia/ Cluj Napoca,
  Praid, Miercurea Ciuc
  Ultimii 100 de km: Barabás Csaba, Gheorgheni
  Pelerinaj ecvestru, Triff Ramona, Petres Kálmán, Miercurea Ciuc
  20.00–22.00: Masă festivă, interacţiune între participanţi, discuţii libere şi schimb de păreri
  Invitaţi : Grupul de dansuri populare „Zergék”

  Sâmbătă, 12 octombrie 2019
  Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
  7.30 –8.00: Slujbă religioasă
  8.00–9.00: Mic dejun
  9.00–9.40: Masă rotundă internațională: „Să mergem împreună!”în Europa
  Moderator: Koszta Csaba
  Participanți: Arsene Octavian, Antonia Weissenbacher, Popa Horațiu, Darja Komar, Ion Nicolae, Alin
  Uhlmann Ușeriu, Imre Krisztina, Nagy Ugrai Orsolya, Pşter Boglárka, Green Pilgrimage -București ,
  Drumurile Via Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamti
  9.40–10.00: Pauză
  10.00–10.40: Pelerinii vorbesc despre experienţa lor sufletească
  10.40–11.00: Pauză
  11.00–11.40: Masă rotundă națională: „Să mergem împreună!”în România
  Moderator: Arsene Octavian
  Participanți: Bogya Zoltán, Peterfi Attila, Popa Horațiu, Ion Nicolae, Alin Uhlmann Ușeriu, Drumurile Via
  Mariae în Moldova, Suceava și Piatra Neamti
  11.40 –12.00: Pauză
  12.00–12.45: Role Model Via Mariae
  1Úton (Pe 1 Drum) Pelerinaj Internațional: Péterfi Attila, Ferencz Attila, Miercurea Ciuc
  Maraton Sacru Bogya Zoltán, Moldován László, Orbán József, Cluj Napoca, Praid, Miercurea Ciuc
  Ultimii 100 de km pe jos: Barabás Csaba, Gheorgheni
  Pelerinaj ecvestru, Triff Ramona, Petres Kálmán, Miercurea Ciuc
  Pelerinaje tematice, Györgypál Enikő, Miercurea Ciuc
  Pelerinaje pe bicicletă: Leitner István, Solti Imre és Vas József, Miercurea Ciuc, Carei
  13.00–14.30: Pauză de prânz
  14.30–18.00: Pelerinaj internațional pe Via Mariae la Muntele Șumuleu Mare: 6, 4 km, 3 ore
  18.30–22.00: Masă, interacţiune liberă între participanţi
  Dumunică, 13 octombrie 2019
  Locul: Şumuleu Ciuc, Casa Jakab Antal – Caritas
  7.30–8.00: Mic dejun
  8.00–9,00: Slujbă religioasă
  9.00–13.00: Asociația Via Mariae, Evaluări din judeţele: Harghita, Covasna, Mureş, Satu Mare, Sălaj,
  Cluj, Brasov, Alba şi Hunedoara
  13.00: Prânz
  14.00: Plecarea participanților
  Conferinţa Via Mariae – ediţia a IX-a
  SUSŢINĂTORII PRINCIPALI ȘI COORGANIZATORII EVENIMENTULUI
  Mănăstirea Franciscană Şumuleu Ciuc, Miercurea Ciuc, România
  Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, România
  Asociaţia Via Mariae din Transilvania, România
  Consiliul Judeţean Harghita, România
  Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, România
  Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc, România
  Centrul Cultural Județean Harghita, România
  Asociația Pro Educatione, Miercurea Ciuc, România
  PARTENERI
  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, România
  Societatea Carpatină Ardeleană, România
  Caritas Alba Iulia, Miercurea Ciuc, România
  Hotel Salvator, Miercurea Ciuc, România
  Asociaţia Cercetaşilor Maghiari din România

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Zilele Tinutului Secuiesc

  Zilele Ținutului Secuiesc reprezintă un șir de evenimente culturale și artistice organizate în mod tradițional în luna octombrie. Aceste programe se susțin în diferite localități ale județelor Mureș, Harghita și Covasna, având ca scop îngrijirea valorilor culturale ale regiunii și prezentarea acestora localnicilor și turiștilor.

  Zilele Ținutului Secuiesc sunt organizate concomitent de către instituțiile, organizațiile nonguvernamentale și comunitățile locale din cele trei județe, cu scopul de a oferi locuitorilor, turiștilor veniți în această regiune, posibilitatea de a petrece timpul într-un mod plăcut și variat, să arate valorile locale și rezultatele activităților organizațiilor active din Secuime.

  Prin diverse manifestări, expoziții, târguri locale, concerte, programe pentru copii și festivaluri, sunt popularizați artiștii, meșteșugarii și micii producători recunoscuți din regiune.

  Site-ul www.zieletinutuluisecuiesc.ro prezintă pe larg evenimentele care se desfășoară în diferitele localități și reprezintă o călăuză excelentă turiștilor veniți în Ținutul Secuiesc, deoarece însumează toate manifestările destinate tuturor categoriilor de vârstă.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Györgypál Enikő

  Parteneriate cu comunităţi locale

  Conferința Anuală a Economișitilor - organizat de Asociația Economiștilor Maghiari din Romania organizat la Miercurea Ciuc, în perioada 4-6 octombrie 2019.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Zilele Ţinutului Secuiesc – „Periplu virtual în localităţile judeţului Harghita”

  Proiectul intitulat Periplu virtual în localităţile judeţului” a fost iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” în anul 2019, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Harghita. Obiectivul programului fiind implicarea comunităților locale în activităţi de studii şi cercetări locale, prin crearea unei platforme de colaborare, sistematizare şi publicare a datelor. Acest program este coordonat de biblioteca județeană, prin implicarea bibliotecilor şi comunităţilor locale. În primul an al programului, pe lângă Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”, au fost implicate nouă localităţi ale judeţului Harghita: Sânmartin, Sânsimion, Păuleni-Ciuc, Remetea, Lăzarea, Lunca de Jos, Lueta, Şimoneşti, Vlăhiţa, prin colaborarea bibliotecilor locale.

  Rezultatele programului din primul an al implementării vor fi aduse în atenția publicului local prin evenimente organizate în localităţile participante în cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc. Evenimentele locale vor fi organizate prin implicarea bibliotecilor locale participante în program și biblioteca județeană. În cadrul evenimentelor va fi prezentată în localităţile participante în program o expoziţie virtuală, legată de activitatea etnografului Domokos Pál Péter. Expoziţia virtuală a bibliotecii judeţene este accesibilă online, cu ajutorul unei aplicaţii de realitate augmentată.

  Scopul programului este aducerea în atenţia comunităților locale a valorilor specifice localităţilor din regiunea noastră, precum şi cunoaşterea reciprocă a valorilor din alte localităţi ale regiunii.

  Astfel, cu coordonarea bibliotecii judeţene vor avea loc în cele 10 localităţi participante în program prelegeri şi prezentări însoţite de imagini, cu scopul promovării valorilor culturale și naturale regional-locale, aprofundarea cunoștințelor despre regiune în rândul comunităților locale

  2019

  Biblioteca Judeţeană Kájoni János

  Kelemen Katalin

  Zilele Tinutului Secuiesc

  In cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite
  programe, astfel:
  1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf 2 Organizarea concursului de desen pt copii
  ,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei
  expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen .
  3. concert de muzică populară susținut deformația Tárogató Hungaricum koncert
  Terék József din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ
  4. spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni 5.teatru de păpuși organizat la
  Ciumani si Suseni ,6 Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din
  Gheorgheni 7 Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la
  Gheorgheni 8,Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.9 Concurs de desen în aer liber
  Art Piknik,10 Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului în povești populare maghiare.11.Expoziția Foto Club la Toplița.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Polgár Csaba

  Intalnirea ziaristilor maghiari din Romania

  Organizarea programului se desfășoară în colaborare cu conducerea MURE.Programul are loc în perioada 4-6 octombrie 2019 la sediul CCA .În cadrul programului se vor discuta teme legate de activitatea  ziariștilor, publicații și diverse teme  si probleme actuale ale breslei.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Csergő Mária

  Zilele Tinutului Secuiesc

  În cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc ediția a X-a se vor se vor organiza diferite programe, astfel:             

  1. Expoziția tenorului Simándi Jozséf 2 Organizarea concursului de desen pt copii ,,Benedek Elek ,,din județul Harghita, clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.Decernarea premiilor în urma concursului de desen .
  3. concert de muzică populară susținut deformația  Tárogató Hungaricum  koncert Terék József din  Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte în diferite localități din Județ
  4. spectacol de teatru dans,,Apáról fiúra.,,la Suseni 5.teatru de păpuși organizat la Ciumani si Suseni ,6 Concert de fanfară sustinut la Toplița de Asociația de Fanfară din Gheorgheni 7 Expoziții organizate din materialul taberelor de creație de la Lăzarea la Gheorgheni 8,Expoziția comemorativă Sajgó Márta la Borsec.9 Concurs de desen în aer liber Art Piknik,10 Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului  în povești populare maghiare.11Expoziția Foto Club la Toplița.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Zilele Ţinutului Secuiesc

   Se vor organiza diferite programe, astfel:   

  1. organizare concursului de desen pt copii din județul Harghita clasele I-VIII și expunerea lucrărilor în cadrul unei expoziții.
  2. concert de muzică populară susținut de o formație din Ungaria, în cadrul a 3-4 concerte.
  3. spectacol de teatru dans.
  Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 4.1/programe tematice anuale care promovează consumul conştient de cultură.   4.Concert  Terék József                                                                                                                                                                                    5.Promovarea unui basm pentru copii cu implicarea părinților, părinții făcând  parte din experiența de basm și teatru de păpuși. Un program comun pentru copii, părinți, educatori.                                                                                                                                                  6.Prezentare de Jolán Hadnagy: Model de familie și asumarea copilului  în povești populare maghiare.

   

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Csergő Mária

  Zilele Ținutului Secuiesc ed. X.

  Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Ţinutului Secuiesc, întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora. Dezvoltarea turismului cultural ca o oportunitate economică prin oferirea turiştilor  a unor experienţe culturale specifice Ţinutului Secuiesc, popularizarea şi prezentarea valorilor spirituale, intelectuale din provincie (prezentări, spectacole artistice, tradiţia populară etc.), satisfacerea nevoilor tuturor generaţiilor din zona prin organizarea unui program vast, prezentarea valorilor judeţului, crearea posibilităţii pentru organizaţii de succes de a se prezenta în faţa publicului, prezentarea, popularizarea valorilor şi a organizaţiilor care le reprezintă, trecerea în revistă a tinerilor talente din judeţ, asigurarea unor programe distractive de calitate pentru copii, tineret şi adulţi.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Fazakas Katalin

  Tradiții Contemporane

  Pe data de 21 septembrie , la Visegrad,în sala de expozție a Casei de cultură ,,Mátyás Király,,  Centrul Cultural și de Arte Lăzarea organizează o expoziție,,Tradiții Contemporane,,expoziție realizată din materialul creat în taberele de creație.Expoziția poate fi vizitată până pe 10 noiembrie.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Festivalul dansului popular din Transilvania

  Evenimentul se desfășura pe 13-15 septembrie 2019 în mai multe locații din Odorheiu Secuiesc. În cadrul evenimentului vor fii: flashmoburi, prezentări de muzicieni în diferite puncte ale orașului, spectacoli de dans popular, curs de dans popular, spectacol de gală, serată de dans popular ect.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  László Velin Orsolya

  Ars Sacra 2019

  Program realizat intre 14-22 septembrie cu scopul de a cunoaste valorile sacrale si a pune in focus turismul sacral in judetul Harghita. 

  Pentru mai multe informatii visitati pagina: https://www.facebook.com/ArsSacraErdely/

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Györgypál Enikő

  Program comemorativ Valea Uzului, ediția 25.

  Comemorarea eroilor luptelor din Valea Uzului, prin programe cultural, dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  II. Erdélyi Történész Tábor Gyergyóremete, 2019. augusztus 22-25 - Tabăra de istorie din Transilvania, ediția II.

  Tabăra are ca scop prezentarea cercetărilor actuale în domeniul istoriei Transilvaniei pentru studenți, doctoranți, profesori, cercetători, precum și pentru cei interesați în domeniul istoriei. Totodată vor avea loc prezentări de cărți și publicații, discuții pe teme istorice.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Managementul cunoaşterii

  Validarea paradigmei de economie de cunoaştere prin:
  1. Creşterea exigenţei grupului de ţintă vis a vis de formare profesională
  2. Formarea profesională al actoriilor culturali

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  András Jolán

  Motive populare în uz modern

  În zilele noastre creşte popularitatea programelor de educatie a adulţilor. Aceste cursuri se vor realiza în diferite domenii, dar din păcate în regiunea noastră nu sunt prea multe proiecte culturale pentru educarea adulţilor. În 2019 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din judeţul Harghita va iniţia un curs de opt săptămâni în care se vor valida principii ale lui Life Long Learning. Instituţia anunţă programul pentru artizani cu experienţă, care participă la un curs direcţionat de un profesor (designer). În timpul cursului lângă creaţie artizanii vor primi sfaturi în legătură cu folosirea actuală a motivelor populare. Dorim să realizăm accesul la motive populare în parteneriat cu alte intituţii culturale, cei care au colecţie muzeală. Parteneri vor fi muzee şi case muzeale din judeţul Harghita. Rezultatul programului va fi o creaţie cu motive populare de la fiecare participant. Din aceste obiecte coordonatorii programului vor organiza o expoziţie în judeţul Harghita. Această expoziţie va atrage atenţia asupra activității artizanilor şi creşte şansele lor pe piaţă

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Salló Szilárd

  Activități privind elaborarea valorilor Harghitene

  Scopul programului este popularizarea patrimoniului cultural material și imaterial din județul Harghita. Elaborarea unei baze de date cu scopul colectării valorilor tradiționale. Programul contribuie totodată la întărirea identității culturale regionale ale secuimii, conștientizarea valorilor tradițioanale, culturale, patrimoniale și artistice, transmiterea și promovarea acestora.

  2019

  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

  Salló Szilárd

  Expoziția de artă plastică din materialul taberelor de la Lăzarea,

   În cadrul festivalului Palóc Párnafesztivál Mátraderecske în perioada 2019 ,august 22-27se va organiza o expoziție reprezentativă din materialul creat în taberele de creație de la Lăzarea 

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Tabăra de creaţie

  Tabăra de creație de la Mărtiniș este o tabără  renumită unde participă  artiști de valoare care iau parte la procesul de creație.Tabăra va avea loc în perioada 19.08-06.09.2019 la Mărtiniș.În urma taberei se va organiza o expoziție cu lucrările create.

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Bogdan Margareta

  Tabăra de Creaţie de la Lăzarea din august

  Scopul programului este de-a organiza întâlnirea artiştilor plastici contemporani din Europa Est -Centrală.Această tabără este o continuare a taberelor ,, Prietenia '' şi ,, Clasicii".

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Ferencz Zoltán

  Întărirea rolului de managment prin sprijinirea culturii specifice zonei

  Sprijinirea organizării programelor din diferite localităţi din Topliţa,Borsec, Gălăuţaş, Tulgheş şi din depresiunea Giurgeului ,satele mici din zonă.Programul se încadrează în strategia culturală la punctul 2.1/programe reînnoirea metodelor şi tehnicilor managementului cultural.     

  2019

  Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

  Oláh Zoltán

  Parteneriate cu comunităţi locale

  Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea Ciucului.

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  András Jolán

  XIX. CSÍKKOZMÁSI FALUNAPOK

  XIX. ZILELE COZMENI

  Locul de desfășurare:   Nyergestető - Csíkkozmás

  Data: 1 - 4 august 2019

  Organizatori:

  Primăria Comunei Cozmeni

  UDMR – Organizația Teritorială Ciuc

  Consiliul Județean Harghita – Centrul Cultural Județean Harghita

  Asociația pentru Cozmeni - Csíkkozmásért Egyesület

   

  Obiectivele principale ale programului: organizarea unui program cultural comemorativ. Organizatorii îi așteaptă pe localnici dar și pe vizitatori cu programe variate pentru toate vârstele. Un moment important al programelor, îl constituie comemorarea a 170 de ani de la Bătălia de la Pasul Nyerges. Cu această ocazia v-a fi susținut un concert de trupa Historica Zenekar din Budapesta, în data de 2 august 2019, concert ce v-a avea loc între orele 21.00-22.30 pe terenul de sport al Comunei Cozmeni.

  Persoană de contact, număr telefon:

  Triff Ramona Gabriela:  0740-530344

   

  Participanți: locuitorii comunei Cozmeni, invitați, turisti, vizitatori

  Valoarea finanțării: 5000,00 lej

  Finanțator: Centrul Cultural Județean Harghita

  Popularizarea evenimentului : pagina de facebook și siteul oficial al Centrului Cultural Județean Harghita

  https://www.facebook.com/kkozpont/?fref=ts

  http://ccenter.ro/

   

  Program organizat de  Centrului Cultural Județean Harghita

  Vineri, 2 august 2019

  Orele 21.00 – 21.30 Concert Historica Zenekar - Budapesta

  Locația: Comuna Cozmeni, terenul de sport

  2019

  Centrul Cultural Judeţean Harghita

  Triff Ramona

  Pentru turismul montan din zona Gheorgheni

  Concurs de alergare montană pentru copii și adulți

  Concurs de ciclism montan pentru copii și adulți

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Școala de pădure

  Program pentru tineret în cadrul căruia prin edituri, pliante, hărți , programe dedicate copiilor încercăm să prezentăm salvarea montană și alte meserii

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Să cunoaștem munți noștri

  Program pentru tineret în cadrul căruia prin edituri, hărți, pliant încercăm să prezentăm munți din județul nostru.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Forumul salvatorului montan

  În cadrul acestui program o să organizăm o întrunire a salvatorilor montani din Ținutul Secuiesc

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  În urmele lui Eross Zsolt

  În anul 2018 organizăm pentru a 6 oară concursul de tură în memoria alpinistului Eross Zsolt

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Salvator montan voluntar

  In cadrul acestui program o sa organizam mai multe vizite la tabere organizate pentru copii si mai multe prezentari al activitatii a salvatorilor montani.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Concurs de schi de tură Cupa Călimani

  Concurs de schi de tură Cupa Călimani

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Programe cu salvatori speologi

  În cadrul acestui program vom organiza mai multe zile deschise pentru copii la peșterile din Județul Harghita.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Concurs memorial Mike Csaba

  O să organizăm un concurs memorial în cinstea fostului salvator montan Mike Csaba. 

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Programe cu scafandri din Ținutul Secuiesc

  În cadrul acestui program vom organiza mai multe zile deschise pentru copii la Septimia din Odorheiu Secuiesc și Csiki Csobbano din Miercurea Ciuc.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Luna salvatorului montan

  In cadrul acestui program o sa organizam mai multe evenimente pentru rrecrutarea a unor noi salvatori montani voluntari.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Tabără de escaladă a Ținutului Secuiesc

  În cadrul acestui program o să organizăm zile de escaladă pentru copii

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Festival de escaladă și highline de la Piatra Singuratică

  În cadrul acestui program vom organiza o tabără la Piatra Singuratică.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Festival de escaladă la Stânca Kossuth

  Vă așteptăm cu drag pe 26 Mai la Stânca Kossuth, unde ORICINE poate încerca escalada, chiar dacă nu a mai practicat niciodată acest sport. Echipamentul necesar este asigurat de echipa Serviciului PublicSalvamont Harghita. Așadar trebuie să aduceți cu voi doar voia bună și prietenii.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Tabără de escaladă din Csiba

  Festivalul de escaladă din Csiba a ajuns deja la ediția a VIII-a. Evenimentul va fi ținut la falezele de escaladă din Csiba.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Să cutreierim în Ținutul Secuiesc - Concurs de orientare pentru copiii

  În cadrul acestui program vom organiza mai multe concursuri de orientare.

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs

  Turism montan în siguranță - Digitalizare și punere pe server propriu a hărților și traseelor turistice

  Digitalizare și punere pe server propriu a hărților și traseelor turistice

  2019

  Serviciul Public Salvamont

  Fekete Örs