Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri"
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltarea IMM. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Cristuru Secuiesc, P-ta Libertatii, nr. 27
Amplasament: 
Cristuru Secuiesc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Orasul Cristuru Secuiesc si Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoarul de afaceri in orasul Cristuru Secuiesc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa conditiilor si a infrastucturii necesara infintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv a microintreprinderilor. Lipsa tinerilor intreprinzatori.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi prin incubatorul de afaceri realizat si creearaea unor locuri de munca noi.
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
Poze: 
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Obiectivul este parte a strategiei de dezvoltare generala a judetului Harghita si Strategia de dezvoltare regionala a ADR Centru
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ghidul solicitantului POR 2014-2020 Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri
Obiectivele proiectului: 
Consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Naționala de Competivitate si Planul Regional de Dezvoltare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Operatori economici, întreprinderi mici şi mijlocii, de persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice în interiorul incubatorului de afaceri.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
79.00 mii lei
Denumirea investitiei
Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri"
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da