Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500

Drumul județean DJ 135, ce face obiectul proiectului, face parte din rețeaua de drumuri publice a județului Harghita, asigurând legătura intre DJ 136A și județul Mureș. Drumul județean DJ 135 asigura unicul acces al cetățenilor localităților Cușmed și Șiclod cu comuna Atid, implicit legătura cu județul Mureș. Lipsa unei structuri rutiere adecvate si a unei rețele coerente si funcționale de scurgere a apelor determina necesitatea lucrărilor de modernizare, pentru asigurarea unor condiții moderne si civilizate de desfășurare a circulației rutiere si pietonale, in siguranța si confort, in conformitate cu cerințele si standardele actuale in domeniu. Lățimea părții carosabile este variabila, cu acostamente neevidențiate, nu sunt amenajate șanțuri pe tot traseul, iar acolo unde exista sunt colmatate sau erodate si nu au secțiuni bine definite, ceea ce a dus la băltirea sau șiroirea apei pluviale si infiltrarea in corpul drumului. Acostamentele sunt din pământ in amestec cu balast iar lațimea lor nu a putut fi identificata datorita degradării complete. Pentru rezolvarea problemelor menţionate mai sus respectiv în vederea restabilirii condițiilor de siguranță a circulației pe DJ 135 a fost elaborat Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500” de către SC TEHNO Consulting Solution SRL, conform contractului de proiectare nr. 55/22312/2017.