„MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ - ATID, KM 45+400-57+500“ (ELABORARE DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ - ATID, KM 45+400-57+500“ (ELABORARE DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Adresa: 
DJ 135
Amplasament: 
Cuşmed - Küsmöd Amplasament: DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
230/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
72.07 mii lei
Denumirea investitiei
„MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ - ATID, KM 45+400-57+500“ (ELABORARE DALI+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu