Lucrări de frezare a suprafeței podurilor de pe DJ138B

Pe DJ138B la poziția km 1+437 respectiv la km 3+586 s-au executat lucrări de frezare pe suprafața aferentă celor două poduri în suprafață de 522,3 mp. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.822,71 lei (cu TVA).