Lucrări de întreținere - 2018 - pe DJ137 (șanțuri betonate, lucrări de gabioane)

Pe DJ 137 la poziția km 0+600 s-au executat lucrări de întreținere periodică: șanțuri betonate: 2mc și lucrări de gabioane: 80,50 mc.