Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT

Nr crt Denumirea Investitiei Denumirea Entitatii
51 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
52 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
53 Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș – Merești, km 0+000-6+135 Direcția Generală Tehnică
54 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
55 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
56 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
57 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
58 MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ135, LIMITA JUD. MUREȘ-ATID, KM 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
59 REABILITARE DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI -13+500 INTERSECȚIE DJ 113A (ELABORARE DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
60 „MODERNIZARE SISTEM RUTIER PE DJ 135, LIMITA JUDEȚULUI MUREȘ - ATID, KM 45+400-57+500“ (ELABORARE DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
61 REABILITARE DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI -13+500 INTERSECȚIE DJ 113A Direcția Generală Tehnică
62 privind necesitatea și oportunitatea includerii investitiei ,Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 Arhitect Şef
63 REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU Direcția Generală Tehnică
64 Reabilitare/spor putere post transformare Spital Județean Harghita (proiectrare DALI+PAC+PTE) Direcția Generală Tehnică
65 REABILITARE DJ123C, KM 1+856 - 7+000 - IEȘIRE SAT HOSASĂU (ELABORARE DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
66 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
67 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Directia Resurse umane si comunicare
68 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
69 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
70 Elaborarea strategiei integrate de turism în cadrul proiectului INSiGHTS Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
71 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Directia Resurse umane si comunicare
72 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (Asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
73 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
74 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
75 privind necesitatea și oportunitatea includerii investiției , Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 Arhitect Şef
76 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
77 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
78 Extindere-modernizare și dotare UPU(PAC+PTE) Direcția Generală Tehnică
79 privind necesitatea și oportunitatea investiției , Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 Arhitect Şef
80 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (PT+DDE) Direcția Generală Tehnică
81 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
82 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
83 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
84 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
85 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
86 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (PT+DDE) Direcția Generală Tehnică
87 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
88 Expertiza tehnică Baza salvamont Harghita Mădăraș Direcția Generală Tehnică
89 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
90 Protejarea conductelor de gaze naturale Transgaz din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (proiectare și execuție Direcția Generală Tehnică
91 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
92 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
93 SALTELE VACUMATICE Serviciul Public Salvamont
94 CALCULATOR PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DE PE CAMERA DE 360 GRADE Serviciul Public Salvamont
95 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
96 TĂRGI DE SALVARE PENTRU TEREN ACCIDENTAT Serviciul Public Salvamont
97 RADIOURI TETRA Serviciul Public Salvamont
98 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
99 TELEFOANE MOBILE SATELIT Serviciul Public Salvamont
100 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică