Unit stomatologic

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Unit stomatologic
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Szász Endre nr. 4
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Începând cu 01 februarie 2017 serviciile asigurate de secția ORL s-a lărgit cu activitatea de chirurgie orală și maxilo-facială. Având în vedere faptul că este o activitate nouîncepută și luând în considerare specificul activității este necesar acest aparat pentru a putea fi efectuare consultațiile și intervențiie chirurgicale în anestezie locală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără această investiție nu pot fi realizate intervențiile chirurgicale deoarece scaunul existent nu poate fi inclinat și mișat corespunzător specificului intervențiilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, lărgirea specialităților prestate de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical chirurgical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
32.73 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
32.73 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Unit stomatologic 32.73 0.00 32.73 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu