Biomicroscop

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Biomicroscop
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. N. Bălcescu nr 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Secția Oftalmologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent secția oftalmologie are un singur biomicroscop utilizabil care să corespundă cerințelor medicale actuale. Având în vedere, că numărul medicilor s-a mărit la 4, luând în considerare faptul, că examinarea de bază în cadrul secției oftalmologie se realizează prin biomicroscop este vital dotarea secției cu încă două biomicroscoape. Investiția este oportună datorită asigurării fluxului de tratament al pacienților de pe secție precum și a pacienților care se prezintă ca urgențe pe secție.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent pe secție și în ambulatorul de specialitate își desfășoară activitatea de specialitate 4 medici tânări cu aparatură de peste 15 ani ce nu permite examinarea la standarde actuale.Prin această investiție se va reduce semnificativ timpul de aștepare pentru stabilire diagnostic și tratament (exemplu: numărul pacienților internață în regim de spitalizare de zi în luna februarie a depășit 300, )
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Crearea conditiilor stabilite prin legislația în domeniu, deucerea timpului de așteptare al pacienților.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
216.34 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
216.34 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Biomicroscop 216.34 0.00 216.34 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu