elaborare a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu necesar obținerii avizului de mediu Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita (Contract în curs

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
elaborare a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu necesar obținerii avizului de mediu Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita (Contract în curs
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Ciceu - Csíkcsicsó
Borzont - Borzont
Bucin - Bucsin
Mădăraș - Csíkmadaras
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Jigodin-Băi - Zsögödfürdő
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Siculeni - Madéfalva
Liban - Libán
Vlăhița - Szentegyháza
Băile Homorod - Homoródfürdő
Izvoru Mureşului - Marosfő
Zetea - Zetelaka
Izvoare - Ivó
Şicasău - Sikaszó
Sub Cetate - Zeteváralja
Desag - Deság
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
populația, Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Studiul este necesar în vederea obținerii avizului de mediu pentru PUZ Munții Harghita
Deficiențe majore ale situației actuale: 
se cere de către ANM ca studiul de evaluare adecvată să fie refăcut .
Prognoze pe termen mediu și lung: 
obținem avizul de mediu doar cu modificarea planului
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract Nr 25705/24.11.2016 Act Adițional 1/4502/24.02.2017
Obiectivele proiectului: 
Pentru a putea obține avizul de mediu se impune evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a dezvoltării propuse prin PUZ Ordin MMP nr.19/2010 HG. Nr.1076/2004
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
zona munților Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
21.42 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
21.42 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
elaborare a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu necesar obținerii avizului de mediu Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita (Contract în curs 21.42 21.42 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu