Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
studiu urbanistic, peisagistic , turism și mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Carpitus - Kárpitusbánya
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Vrabia - Csíkverebes
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Populația, administrațiile locale
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condițiilor de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic și economic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
accesibilitate redusă al zonelor protejate Lacul Sfânta Ana , Tânovul Mohoș, Zone intavilan fără utilități,
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dezvoltarea armonioasă a zonei
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
legea 350/ 2001 cu completările și modificările ulterioare
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 22612/17.10.2016 Act Adiíonal nr 1/4502/24.02.2017
Obiectivele proiectului: 
Elaborare și aprobare planului urbanistic zonal
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
zona Ciomatu Mare -Lacu Sfânta Ana
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
95.11 mii lei
Denumirea investitiei
Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu