Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
studiu urbanistic, peisagistic , turism și mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Carpitus - Kárpitusbánya
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Vrabia - Csíkverebes
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Populația, administrațiile locale
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condițiilor de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic și economic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
accesibilitate redusă al zonelor protejate Lacul Sfânta Ana , Tânovul Mohoș, Zone intavilan fără utilități,
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dezvoltarea armonioasă a zonei
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
legea 350/ 2001 cu completările și modificările ulterioare
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 22612/17.10.2016 Act Adiíonal nr 1/4502/24.02.2017
Obiectivele proiectului: 
Elaborare și aprobare planului urbanistic zonal
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
zona Ciomatu Mare -Lacu Sfânta Ana
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
95.11 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
95.11 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs 95.11 95.11 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu