Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
studii și reglementări urbanistice
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Eghersec - Egerszék
Armăşenii Noi - Menaságújfalu
Armăşeni - Csíkmenaság
Ghiurche - Gyürke
Potiond - Pottyond
Ciobăniş - Csobányos
Corbu - Gyergyóholló
Capu Corbului - Hollósarka
Corund - Korond
Valea lui Pavel - Pálpataka
Fântâna Brazilor - Fenyőkút
Atia - Atyha
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Valea lui Antaloc - Antalokpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Valea Boroş - Borospatak
Valea Capelei - Kápolnapataka
Valea Întunecoasă - Sötétpatak
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Valea Ugra - Ugrapataka
Valea Gârbea - Görbepataka
Săcel - Románandrásfalva
Uilac - Újlak
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Vidacut - Székelyhidegkút
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
autoritățile locale, populația județului, specialiștii și studenții din domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor. Partner RUR și OAR, EMT
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Județul Harghita dispune de un patrimoniu construit tradițional pe cale de dispariție. . În vederea protecției și salvării patrimoniului construit tradițional primul pas este inventarirea , educarea tuturor factorilor implicați prin cunoaștere și sensibilizare, atragerea atenției asupra exemplelor bune și rele, reglementări mai clare . În vederea elaborării Planurilor urbanistice generale al localitîților ,al reglementărilor locale de urbanism este strict necesar Identificarea elementelor de patrimoniu construit și/sau natural precum și a zonelor construite protejate în cadrul localităților. În cadrul studiilor se determină și zona de protecție al monumentelor istorice
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa de sensibilitate al majorității populației,al autoritățiilor locale , necunoașterea valorile locale, și nr. redus al specialiștilor, al meșteșugarilor care cunosc tehnici tradiționale .
Prognoze pe termen mediu și lung: 
sensibilizarea tuturor factorilor implicați conduce la respectarea tradițiilor, salvarea și punerea în valoare al patrimoniului construit și natural în folosul comunității
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de protecția monumentelor istorice
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Strategia de protecția monumentelor, legea 422/1991 privind protecția monumentelor istorice cu completări și modificări ulterioare, legea 350/2001 cu completări și modificări ulterioare
Obiectivele proiectului: 
Identificarea elementelor de patrimoniu construit și/sau natural precum și a zonelor construite protejate în cadrul localităților
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
populația , specialiștii din domeniu,autoritățile locale
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
132.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
132.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu