Plan de acțiune locală în cadrul proiectului RuralGrowth finanțat din Programul Interreg Europe

Direcţia Generală Programe Proiecte Și Achiziții Publice

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Plan de acțiune locală în cadrul proiectului RuralGrowth finanțat din Programul Interreg Europe
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sectorul IMM-urilor din zonele rurale
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Crişeni - Kőrispatak
Inlăceni - Énlaka
Avrămești - Szentábrahám
Medişoru Mic - Kismedesér
Laz-Şoimuş - Solymosiláz
Laz-Firtănuş - Firtosiláz
Goagiu - Gagy
Firtănuş - Firtosmartonos
Andreeni - Magyarándrásfalva
Cecheşti - Csekefalva
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Carpitus - Kárpitusbánya
Bălan - Balánbánya
Bilbor - Bélbor
Borsec - Borszék
Târnoviţa - Küküllőkeményfalva
Cârța - Karcfalva
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Eghersec - Egerszék
Armăşenii Noi - Menaságújfalu
Ghiurche - Gyürke
Ciobăniş - Csobányos
Corbu - Gyergyóholló
Corund - Korond
Fântâna Brazilor - Fenyőkút
Calonda - Kalonda
Lăzăreşti - Lázárfalva
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Beteşti - Betfalva
Filiaş - Fiatfalva
Dănești - Csíkdánfalva
Dîrjiu - Székelyderzs
Mujna - Székelymuzsna
Dealu - Oroszhegy
Ulcani - Ülke
Valea Rotundă - Üknyéd
Tibod - Tíbód
Fâncel - Székelyfancsal
Tămaşu - Székelyszenttamás
Sâncrai - Székelyszentkirály
Ditrau - Gyergyóditró
Jolotca - Orotva
Ţengheler - Cengellér
Feliceni - Felsőboldogfalva
Alexandriţa - Sándortelke
Arvăţeni - Árvátfalva
Cireşeni - Sükő
Forţeni - Farcád
Poloniţa - Székelylengyelfalva
Văleni - Patakfalva
Teleac - Telekfalva
Bârzava - Csíkborzsova
Nicoleşti - Csíkszentmiklós
Dealu Armanului - Szérüsdomb
Zăpodea - Zapogya
Plopiş - Jegenyés
Preluca - Perlaka
Visafolio - Visszafolyó
Vargatac - Vargatag
Bucin - Bucsin
Leliceni - Csíkszentlélek
Fitod - Fitód
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Puntea Lupului - Farkaspalló
Valea Boroş - Borospatak
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Păltiniş-Ciuc - Nyíresalja
Lupeni - Farkaslaka
Morăreni - Nyikómalomfalva
Bisericani - Szentlélek
Sânpaul - Homoródszentpál
Aldea - Abásfalva
Bădeni - Bágy
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Mihăleni - Csíkszentmihály
Mugeni - Bögöz
Beta - Béta
Ocland - Oklánd
Delniţa - Csíkdelne
Imper - Kászonimpér
Praid - Parajd
Racu - Csíkrákos
Făgeţel - Kicsibükk
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Ciucani - Csíkcsekefalva
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Runc - Runk
Șimonești - Siménfalva
Mihăileni - Székelyszentmihály
Chedia Mare - Nagykede
Filpea - Fülpös
Tomești - Csíkszenttamás
Moglăneşti - Moglány
Pintic - Péntekpataka
Obrăneşti - Ábránfalva
Ighiu - Ége
Izvoru Mureşului - Marosfő
Desag - Deság
Adresa: 
46°22′N 25°48′E
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener la proiectul intitulat RuralGrowth („RuralGrowth – increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector” - „Creștere înregistrată în regiunea rurală – îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural”), finanțat prin Programul Interreg Europe. Pentru implementarea cu succes a obiectivelor proiectului este necesară realizarea unui Plan de acțiune locală în cadrul proiectului RuralGrowth, care va cuprinde bunele practici existente și pașii de urmat în vederea îmbunătățirii situației actuale. Necesitatea investiției - scurtă prezentare a situației existente din care să rezulte necesitatea investiției, însoțită de tabele, hărți, grafice, planșe desenate, fotografii, etc. - deficiențe majore ale situației actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei, după caz - prognoze pe termen mediu și lung
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu este cazul.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Nu este cazul.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Oportunitatea investiției - încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate, după caz - actele legislative care reglementează domeniul investiției, după caz - acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției, după caz
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele specifice ale proiectului RuralGrowth, la care Consiliul Județean Harghita participă în calitate de partener, îl constituie îmbunătățirea competitivității IMM-urilor în sectorul economic aferent turismului rural, îmbunătățirea politicilor legate de dezvoltarea IMM-urilor, prin sprijinirea adoptării unor soluții inovatoare ecologice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
IMM-urile din zonele rurale.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
67.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
67.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Plan de acțiune locală în cadrul proiectului RuralGrowth finanțat din Programul Interreg Europe 67.50 67.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu