Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare și execuție)

Pentru finalizarea investiției între sectorul de drum km 8+478-12+362, precum și pentru efectuarea în condiții normale a lucrărilor de execuție începute între sectorul de drum km 12+631 – 15+484 este necesară realizarea de urgență a protejării conductei de transport gaze naturale aparținătoare societății SNGN Romgaz SA care intersectează cu amplasamentul drumului. Ca urmare a avizului favorabil cu nr. 18.243/21.08.2017 emis de SNGN Romgaz SA Mediaș se prevede elaborarea unui proiect tehnic în vederea avizării în CTE SNGN Romgaz SA și efectuarea lucrărilor de protejare a conductelor de gaze. Proiectele tehnice și lucrările de execuție aferente, trebuie executate în mod obligatoriu de societăți autorizate de ANRE, cu respectarea „Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale-2006” și a STAS 9312-87 ”Subtraversări de căi ferate și drumuri cu conducte. Prescripții de proiectare” în așa fel cum este specificat în avizul Romgaz SA Mediaş. Astfel, continuarea lucrărilor de modernizare pe obiectivul de investiție între sectoarele de drum mai sus precizate, în mare măsură depinde şi de achiziţionarea serviciului de proiectare tehnică și a lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale Romgaz, care intersectează drumul judeţean. Necesitatea și oportunitatea acestor lucrări se rezumă la lucrările de protejare a conductelor de gaze în zonele de intersecție cu drumul județean în două puncte, în apropierea pozițiilor kilometrice, la km 9+680, km 13+090, care sunt de o urgență majoră.