MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanatate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul central
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Judetean
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea sectiei este necorespunzatoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imposibilitatea monitorizarii starii pacientului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Incadrarea spitalului in categoria II.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei
MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu