MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanatate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul central
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital Judetean
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea sectiei este necorespunzatoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imposibilitatea monitorizarii starii pacientului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Incadrarea spitalului in categoria II.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
250.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MONITOR FUNCTII VITALE CONEXIUNE CENTRALIZATA-NEUROLOGIE 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu