Ecograf - Neonatologie

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Ecograf - Neonatologie
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc
Amplasament: 
Clădirea prinicpală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția neonatologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent secția neonatologie nu dispiune de ecograf. Pentru îndeplinirea condițiilor de tratament și diagnosticare prevăzute prin protocoalele medicale este necesar dotarea secției cu un ecograf perfoormant cu sonde aferente specificului secției.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa unui ecograf performant protocoalele medicale de investigare șui tratament nu pot fi îndeplinite.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor de investigare și tratament
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Prin această dotare spitalul va asigura condițiile de calificare la nivel II.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea condițiilor de investigare, creșterea siguranței actului medical.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
357.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
357.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Ecograf - Neonatologie 357.00 0.00 357.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu