A Sórét utca modenizálásához szükséges műszaki tervek elkészítése

Anexa nr. 1.Către Consiliul Judeţean Harghita
Hargita Megye Tanácsa részére


Notă de fundamentare a cererii de investiţie sau a programului de dezvoltare locală / Beruházási vagy helyi fejlesztési program adatlapTitlul proiectului de investiţie sau a programului de dezvoltare locală / A beruházás vagy helyi fejlesztési program megnevezése: 

A Sórét utca modenizálásához szükséges műszaki tervek elkészítése


INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE SOLICITATE / A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ PROJEKT LEÍRÁSA

Fond la dispoziția Consiliul Județean Harghita pentru finanțara proiectelor și programelor de dezvoltare locală, pe anul 2021. / Hargita Megye Tanácsának rendelkezésére álló alap a helyi fejlesztések és programok támogatására a 2021-es évre.

LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI / A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYSZÍNE
Marcarea locaţiei / Helszín megjelölése: 
Localitatea / Helység: 
Corund - Korond
Adresa / Postacím: 
com. Corund, sat Corund, F.N. jud. Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI / A BERUHÁZÁS LEÍRÁSA
Descrierea investiției sau a programului de dezvoltare localő/ A beruházás vagy a helyi fejlesztési program leírása: 
Tekintettel, hogy a Sórét utca szolgálta volna ki a megépítendő korondi hulladék átrakó állomás és szelektív hulladékgyűjtő udvart, ez az egyetlen korondi utca amely nem került bele a település minden utcáját magába foglaló utca modernizálási és szennyvíz csatorna hálózat bővítési tervbe. Első lépésben szeretnénk elkészíteni a Sórét utca modernizálásához szükséges műszaki terveket (út, kanalizálás, víz).
Scopul și obiectivele investiției sau a programului de dezvoltare locală/ A beruházás vagy helyi fejlesztési program céljai: 
A beruházás célja a Sórét utca modernizálásához szükséges műszaki tervek (út, kanalizálás, víz) elkészítését eszközölni az első fázisban.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása: 
Tekintettel, hogy a Sórét utca nem került bele az útmodernizálási és szennyvíz csatorna hálózat bővítését szorgalmazó pályázatokba, elengedhetetlenül szükséges a megfelelő infrastrukturális elemek megépítése.
Potenţialii beneficiari - grupuri ţintă cuantif / Célcsoportok – számszerűsítve is (ha ez lehetséges): 
A projekt célcsoportját a Sórét utcában lakó 47 család, valamint a Sórét utcában építendő 1000 férőhelyes rendezvénytermet látogató korondi és vendégségbe érkező lakósok.
INTERACŢIUNE / KÖLCSÖNHATÁS
Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte / Programokkal, stratégiákkal, projektekkel való kölcsönhatása
Program
Strategie / Stratégia
Denumire / MegnevezésMod de relaţionare / Kölcsönhatások
Korond község középtávú fejlesztési stratégiája
Fontos teendőként jelőli meg
Proiect / Projekt
Documente, poze / Dokumentumok és képek
Képek / Poze: