Autovehicul

Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Autovehicul
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.10 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
-
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
59.55 mii lei
Denumirea investitiei
Autovehicul
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu