Instalații de detecție și semnalizare/avertizare, cu proiectare/verificare și montaj, la Locuința protejată din Bodogaia

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Instalații de detecție și semnalizare/avertizare, cu proiectare/verificare și montaj, la Locuința protejată din Bodogaia
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...04 asistență acordată persoanelor în vârstă
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
-
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.70 mii lei
Denumirea investitiei
Instalații de detecție și semnalizare/avertizare, cu proiectare/verificare și montaj, la Locuința protejată din Bodogaia
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu