Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2018

Pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor județene pe toată perioada anului, este necesară efectuarea în bune condiții și la timp a lucrărilor specifice de întreținere – marcaj rutier, montare parapete metalice, montarea indicatoarelor de semnalizare rutieră - , care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și care să influențeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic.