Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Miko nr. 1
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Miko nr. 1
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Activitățile medicale specifice ambulatoriului se desfășoară în trei clădiri vechi, situate pe amplasamente diferite, ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și funcționează pe suprafețe reduse față de necesarul real, iar extinderile sunt imposibile în clădirile actuale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Activități în trei clădiri diferite în spații necorespunzătoare, insuficiente
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea eficienței activităților medicale cu creșterea calității și numărului de consultații medicale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Având în vedere creșterea numărului de consultații din ambulatorii, pentru scăderea numărului pacienţilor redirecţionaţi către alte instituţii sanitare și pentru scădere a timpului necesar de tratament sau de diagnosticare, devine necesară dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, prin reamenajarea parterului și etajului I, cu suprafață utilă de cca 1100mp/nivel, din clădirea Policlinicii.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor prevăzute de Legea 95/2006 cu modificările și completările ulterioare; Eficientizarea activității medicale;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți cu afecțiuni ce nu necesită spitalizare
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
95.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
95.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu