Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Unitatea de Primiri Urgențe își desfășoară activitatea în clădiri vechi, cu încăperi mici, care nu corespund standardelor de performanță, fără ieșiri de urgențe separate pentru UPU și rampă de acces neconformă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Se remarcă lipsa unui Heliport pentru deservirea cazurilor de urgență ce îngreunează salvarea pacienților aflați în stare critică care necesită intervenție rapidă la un alt centru medical.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu și mai ales lung se poate da o prognoză corectă și precisă: dacă nu va fi amenajat un heliport la sol va scădea calitatea actului medical și nu se vor înbunătății șansele de salvare a vieții pacienților aflați în stare critică care necesită intervenție rapidă, când fiecare secundă contează.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
După cum se știe au existat în ultimii ani mai multe încercări de a găsi soluția optimă în vederea asigurării condițiilor de transport rapid, în caz de urgență majoră, și de scurtare a timpilor de îmbarcare în/din ambulanță și elicopter și timpilor de transport la destinație, pentru maximizarea șanselor de supraviețuire a pacienților.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Amenajarea unui Heliport la sol este necesară în vederea asigurării condițiilor optime desfășurării unei activități medicale la standardele impuse de normele și de legislația în vigoare. Având în vedere posibilitatea de amenajare a unui Heliport din fonduri UE, luând în considerare faptul că Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc este inclus pe lista Ordinului Ministerul Sănătății (OMS 739/2017) privind spitalele eligibile să beneficieze de fondurile alocate în cadrul POR. Axa.8.2.b dar și faptul că în prezent heliportul pus la dispoziția spitalului se află la distanță remarcabilă (10-12 km față de spital) în cazul transportului unui pacient în stare critică, este necesar amenajarea unui Heliport la sol în apropierea clădirii principale – în curtea spitalului – în vederea reducerii timpului de transport al pacienților cu helicopter.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor prevăzute de Ordinul 1706/2007 privind organizarea UPU; Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatații cu modificările și completările ulterioare; Eficientizarea activității medicale prin îmbunătățirea șanselor de salvare a vieții pacienților aflați în stare critică care necesită intervenție rapidă respectiv prin reducerea timpului de îmbarcare și transport al pacienților aflșați în stare critică;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Unitatea de Primire Urgențe; pacienți aflați în stare critică care necesită intervenție rapidă
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
120.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
120.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu