REAMENAJAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR. 6 IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE2018 ianuarie
25000
Ditrau - Gyergyóditró
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Separarea grădiniţei de şcoală printr-o uşă de acces în vederea analizării posibilităţii de autorizare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obtinerea autorizatiei de functionare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pentru functionarea in parametrii normali a gradinitei este nevoie de aceasta investitie
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Copii din gradinita, respectiv educatorii si indirect parintii acestor copii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%