Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020”

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020”
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.30 alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de apă și apă uzată
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Brădești - Fenyéd
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Dealu - Oroszhegy
Frumoasa - Csíkszépvíz
Leliceni - Csíkszentlélek
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Mihăleni - Csíkszentmihály
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Satu Mare - Máréfalva
Sânmartin - Csíkszentmárton
Sînsimion - Csíkszentsimon
Vlăhița - Szentegyháza
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
Miercurea-Ciuc, Leliceni, Frumoasa, Mihăileni, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Sânsimion, Vlăhița, Brădești, Dealu, Sânmartin, Satu Mare, Zetea, Odorheiu Secuiesc
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc, Leliceni, Frumoasa, Mihăileni, Ciucsângeorgiu, Cozmeni, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Sânsimion, Vlăhița, Brădești, Dealu, Sânmartin, Satu Mare, Zetea, Odorheiu Secuiesc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SC Harviz SA, Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, UAT-urile participante în proiect
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
299/2015, 284/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
36.18 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
36.18 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu