Reabilitare Bloc operator temporar

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare Bloc operator temporar
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Bloc operator
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Reabilitarea Blocului Operator temporar funcțional este vital pentru îndeplinirea cerințelor minime necesare în vederea obținerii Avizului de funcționare. În lipsa unui Bloc operator Spitalul Județean de Urgență Miercuea Ciuc nu își mai poate asigura activitate ce ține de categoria și clasificarea spitalului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
• pavimentul de la intrarea în holul de acces a sălilor de operație (imediata proximitate a Sălii de operație Ortopedie) prezintă discontinuități; • pereții de ghips-carton de pe holurile de acces în blocul operator (mai ales la colțuri) sunt distruși și zgâriați (din cauza coliziunilor cu paturile și dispozitivele mobile utilizate la transportul pacienților în sală); • zona de pregătire a materialului de curățenie cât și depozitarea acestora este inadecvat: nu este suficient loc de pregătire-decontaminare a materialelor, nu există sursă de apă potabilă pentru această acțiune iar zona în sine este una foarte greu de întreținut (dpv al curățeniei); • în sălile preoperatorii există nenumărate orificii și găuri în pereți, lăsate de la lucrările anterioare (mai ale în sala preoperatorie nr.2); • nu există lavoare corespunzătoare pentru pregătirea preoperatorie; • nu există sisteme de ventilație/aerisire conforme legislației în vigoare; • nu există zonă de depozitare a materialelor sterile, acestea fiind depozitate în sălile de operație sau în diverse zone necorespunzătoare; • nu se respectă zonarea spațiilor din blocul operator astfel încât să se poată oferi și păstra o asepsie corespunzătoare a manoperelor operatorii; • nu există circuite corespunzătoare și filtre de acces a personalului și pacienților în blocul operator; • nu există zonă de pregătire a pacienților preoperator și postoperator; • nu există zonă specială dotată corespunzător pentru decontaminarea, curățarea și împachetarea instrumentarului chirurgical în vederea sterilizării; • nu există anexe corespunzătoare pentru deșeurilor medicale și lenjerie murdară (care în momentul de față se țin pe un hol, în apropierea intrării pe secția ATI); În concluzie, din punct de vedere al riscului epidemiologic, blocul operator, în condițiile actuale nu îndeplinește integral cerințele legislației în vigoare. Blocul operator actual este unul temporar, funcțional până la predarea noului Bloc operator. Dat fiind termenele de finalizare destul de influențabile din partea unor terțe persoane (operatori economici contestatari), finalizarea lucrării de reamenajare a bloclui operator se tot amână, motiv pentru care este necesar depășirea acestei situații cu risc epidemiologic rescut și reamenajarea blocului operator temporar - actual utilizat conform normelor de funcționare actuale. Chirurgia este un domeniu ce necesită multă disciplină și ordine, îndeplinirea cu severitate a tuturor etapelor și activităților de precauție prin care sunt eliminate, prevăzute, minimalizate efectele colaterale ale intervențiilor chirurgicale. Condiițile tehnice fac parte din criteriile care au un efect semnificativ asupra rezulatului intervențiilor astfel orice deficiență poate periclita siguranța actului medical.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor minime pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale; Prevenție suprainfectare; Eliminarea posibilelor surse de infecții nozocomiale; Îmbunătățirea condițiilor chirurgicale
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ordinul 914/2006, Ordinul 1096/2016, Legea 95/2006,
Obiectivele proiectului: 
Crearea condițiilor stabilite prin legislația în vigoare în domeniul sănătății, prevenirii infecțiilor nosocomiale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat, pacienși
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
170.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
170.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare Bloc operator temporar 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu