Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea centrală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Cardiologie - USTACC
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Spitalul județean are în structura secției cardiologie compartimentul USTACC, cu 9 paturi. Acest compartiment art trebui să fie deja funcțională. Pe parcursul anului 2018 se intenționează amenajarea/ dotarea compartimentului cu toate echipamentele necesare funcționării. Este necesar dotarea compartimentului cu monitoare de funcții vitale care pot fi interconectate cu sistemul existent pentru monitorizarea pacienșilor critici aflați la Cardiologie- USTACC.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa dotării nu îndeplinim cerințele privind funcționarea USTACC din structură, Imposibilitate de monitorizare a funcțiilor vitale ale paciențților critici internați.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Monitorizarea bolnavilor critici, reacția personalului medical instantă la modificarea parametrilor.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor necesare punerii în funcțiune a compartimentului USTACC.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți critici, personal
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
570.00 mii lei
Denumirea investitiei
Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu