R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE)

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilonul 3
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilonul nr.3
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilonul nr.3
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3 este necesar ca acestă învelitore să fie înlocuită. Aceasta pentru a stopa degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii cladiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment. Se va înlocui această învelitoare cu o învelitore din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm, se vor înlocui în totalitate jgheaburile și burlanele aferente. Culoarea tablei de oțel tip Lindab va fi verde, aceasta pentru a se întegra cu celelalte acoperișuri deja realizate în cadrul unității noastre.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Având în vedere starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3 este necesar ca acestă învelitore să fie înlocuită. Aceasta pentru a stopa degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii cladiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Stoparea, degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii cladiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Având în vedere starea avansată de degradare a învelitorii acoperișului pavilionului nr.3 este necesar ca acestă învelitore să fie înlocuită. Aceasta pentru a stopa degradarea șarpantei din lemn și implicit a întregii cladiri, șarpanta are învelitoare din ondulină din fibrociment. Se va înlocui această învelitoare cu o învelitore din tablă de oțel tip Lindab de 0,5 mm, se vor înlocui în totalitate jgheaburile și burlanele aferente. Culoarea tablei de oțel tip Lindab va fi verde, aceasta pentru a se întegra cu celelalte acoperișuri deja realizate în cadrul unității noastre.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Pavilionul nr.3
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
93.00 mii lei
Denumirea investitiei
R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE)
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu