Lószállító vásárlása/ Achiziție remorcă transport cai2018 ianuarie
10000
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A környezeti adottságoknak megfelelően mindig is az állattenyésztés, a földművelés jelentette a kászoniak megélhetését, ezért községünkben nagy számban megjelenik a lótenyésztés. Ma már a sporttevékenységekre is hangsúlyt fektetünk, ezért lenne szükség egy lószállítóra, melyet a község lakói igényelhetnének.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk a sporttevékenységek elterjesztése, azok megőrzésének támogatása illetve a néphagyományok felkarolása.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Támogatási kérelmünket a község lovas tevékenységeinek megkönnyebbítése érdekében igényeljük.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja a község lótartó gazdáinak segítése, megközelítőleg 65 gazda.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Az elmúlt évben több fogathajtó versenyen illetve a Székely Vágtán is részt vettek kászoni lovak/lovasok/fogatok, akik elég szép eredménnyel tértek haza, ezért is látjuk jónak a lószállító vásárlását, hogy nagyobb kedvet biztosítsunk a gazdáknak. Ugyanakkor a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesületnek is vannak elhivatott kászoni tagjai, kik részt vesznek az egyesület tevékenységein, rendezvényeken és olykor elég messzire el kell szállítani a lovakat, erre is megoldás lenne a lószállító.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%