ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Modernizare Parc Central
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Necesitatea realizării acestui proiect privind lucrările de refacere a acestor alei, rigole și podețe
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Parc Central
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.00 mii lei
Denumirea investitiei
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu