ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, ...
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sptalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 10
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.10
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.10
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Realizarea reparațiilor la Pavilionul nr.10 cu biblioteca, sala de spectacole, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul, cât și etajul Pavilionului nr.10
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 10
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu