ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, ...
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sptalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 10
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.10
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul nr.10
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Realizarea reparațiilor la Pavilionul nr.10 cu biblioteca, sala de spectacole, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul, cât și etajul Pavilionului nr.10
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
0
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
0
Obiectivele proiectului: 
Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - Pavilionul 10
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei
ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu