Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Feliceni - Felsőboldogfalva
Adresa: 
DJ131sector km 70+050-70+150
Amplasament: 
DJ131 km 70+050-70+150
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 92/2017, Contract nr 19/16687/19.07.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
220.00 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu