Achiziția unei remoci auto cu obloane

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziția unei remoci auto cu obloane
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății ne. 5, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății ne. 5, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
parcul auto al Consiliului Județean Harghita.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2017 Direcția generală tehnică a înaintat Nota de fundamentare nr. 17481/2017 pentru achiziționarea de autovehicule, remorci și utilaje pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita, pentru remedierea defecțiunilor ce pot apărea sau pentru înlăturarea obstacolelor provenite în urma unor situații de urgență – calamități naturale sau accidentale și restabilirea circulației pe drumurile județene administrate de către Consiliului Județean Harghita. Această achiziție a fost inclusă în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2017 dar achiziția nu s-a materializat. Cu ajutorul acestei remorci pot fi transportate la diferite intervenții/lucrări materiale de construcții, mini excavatorul precum și dispozitivul pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare la reparații de anvergură mai mică, pe drumurile județene.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În dotarea Consiliului Județean Harghita nu sunt asemenea vehicule cu care se pot transporta materiale de construcții la diferite intervenții/lucrări.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cu ajutorul acestei remorci pot fi transportate la diferite intervenții/lucrări materiale de construcții, mini excavatorul precum și dispozitivul pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare la reparații de anvergură mai mică, pe drumurile județene.
Obiectivele proiectului: 
Achiziția va asigura îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței în traficul rutier pe drumurile județene din județul Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanții la traficul rutier pe drumurile județene din județul Harghita, parcul auto al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
18.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
18.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziția unei remoci auto cu obloane 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu