Imprimante multifuncționale

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Imprimante multifuncționale
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, respectiv imprimarea, copierea, scanarea documentelor, în funcție de necesități, în diferite formate, număr de exemplare și/sau color, se propune achiziționarea unor imprimante multifuncționale profesionale după cum urmează: • Imprimantă multifuncțională profesională A3 color – 1 bucată; • Imprimantă multifuncțională profesională A3 monocrom – 3 bucăți;
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura fizică și morală a unor echipamente existente. Echipamente insuficiente pentru imprimarea, multiplicarea, scanarea documentelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Echipamente adecvate pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
80.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
60.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Imprimante multifuncționale 80.00 60.00 0.00 0.00 20.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu