Imprimante multifuncționale

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Imprimante multifuncționale
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, respectiv imprimarea, copierea, scanarea documentelor, în funcție de necesități, în diferite formate, număr de exemplare și/sau color, se propune achiziționarea unor imprimante multifuncționale profesionale după cum urmează: • Imprimantă multifuncțională profesională A3 color – 1 bucată; • Imprimantă multifuncțională profesională A3 monocrom – 3 bucăți;
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura fizică și morală a unor echipamente existente. Echipamente insuficiente pentru imprimarea, multiplicarea, scanarea documentelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Echipamente adecvate pentru desfășurarea activității instituției în condiții optime.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
60.00 mii lei
Denumirea investitiei
Imprimante multifuncționale
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu