Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Eghersec - Egerszék
Sânmartin - Csíkszentmárton
Valea Uzului - Úzvölgye
Amplasament: 
Din Sânmartin de la km 7+000 prin cinod până la intersecția DC1 - Eghersec.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Lipsa lucrărilor de întreținere și reparații adrumrului județean, condițiile specifice de desfășurare a traficului în curba și în rampă/declivitate, pun în pericol siguranța și confortul rutier și pietonal pe suprafața drumului județean.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranța și confort în circulație.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localitățile Sânmartin, Ciucsângeorgiu, Cinod, Eghersec, respectiv un mare
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
128.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016
Durata
Durata estimată (luni): 
45 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da