Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Eghersec - Egerszék
Sânmartin - Csíkszentmárton
Valea Uzului - Úzvölgye
Amplasament: 
Din Sânmartin de la km 7+000 prin cinod până la intersecția DC1 - Eghersec.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Lipsa lucrărilor de întreținere și reparații adrumrului județean, condițiile specifice de desfășurare a traficului în curba și în rampă/declivitate, pun în pericol siguranța și confortul rutier și pietonal pe suprafața drumului județean.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranța și confort în circulație.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localitățile Sânmartin, Ciucsângeorgiu, Cinod, Eghersec, respectiv un mare
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3 628.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
128.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 49020.00 128.00 0.00 0.00 48892.00
Durata
Durata estimată (luni): 
45 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da