Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Firtănuş - Firtosmartonos
Amplasament: 
Între Atid, intersecția spre Inlăceni și intersecția spre Firtănuș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului vor fi restabilite/asigurate condiţiile de siguranță a circulaţiei, asigurată caracteristicile de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
HG 752/2016, HG 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de INUNDAȚII
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Atid, Firtănuș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 070.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 070.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km 2070.00 2070.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu