Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Firtănuş - Firtosmartonos
Amplasament: 
Între Atid, intersecția spre Inlăceni și intersecția spre Firtănuș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului vor fi restabilite/asigurate condiţiile de siguranță a circulaţiei, asigurată caracteristicile de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
HG 752/2016, HG 975/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de INUNDAȚII
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Atid, Firtănuș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 070.00 mii lei
Denumirea investitiei
Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu