Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea - Ciuc Str. Denes Laszlo
Amplasament: 
Zona Spitalului de Urgență din municipiul Miercurea - Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea realizării investițiilor pt. - Extindere, modernizare și dotare U.P.U și realizare Helioport. Construire corp clădire nouă pt.secție boli infecțioase și secție pneumofiziologie și utilități edilitare precum și pentru Construire locuințe de serviciu pentru medici și utilități edilitare- prin Certificatele de urbanism nr 687/24.10.2017 respectiv 712/07.11.2017 Primăria Miercurea - Ciuc impune elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru zona în cauză
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Secția de boli infecțioase nu are clădire
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea de servicii medicale prompte și de calitate
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea 350/2001
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
CU nr. 687/24.10.2017, CU nr. 712/07.11.2017 și CU nr. 516/29.08.2018
Obiectivele proiectului: 
Extinderea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Harghita
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
63.91 mii lei
Denumirea investitiei
Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu