Aparat de sterilizare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aparat de sterilizare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. N. Bălcescu nr 1
Amplasament: 
Spitalul Veche
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Oftalmologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Activitatea pe secția oftalmologie respectiv bloc operator oftalmologie necesită sterillizarea instrumentarului la intervale de 15-20 minute.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In prezent avem 2 autoclave pe sectie, din care una este permanent la depanare. Cu un singur autoclav funcțional nu poate fi sterilizat instrumentarul și materialul moale necesar desfășurării activității în blocul operator respectiv pe secție.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cu această investiție se va putea asigura la timp instrumentarul steril penmtru efectuarea intervențiilor chirurgicale.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea calității actului medical, reducerea timpului de așteptare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat de sterilizare 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu