Trusă histerectomie abdominală

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Trusă histerectomie abdominală
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Obstetrică-ginecologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Trusele existente sunt învechite și nu conțin toate toate instrumentele necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a intervențiilor. Pentru siguranta actului chirurgical, in special al interventiilor oncologice de inalta dificultate este necesar dotarea cu trusa histerectomie abdominală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Trusele existente sunt învechite și nu conțin toate toate instrumentele necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a intervențiilor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Această investiție se incadrează in lista obiectelor/investițiilor necesare asigurării celor asumate prin politica de siguranță a pacientului și a personalului medical
Obiectivele proiectului: 
Creșterea siguranței actului medical,.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, medici
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei
Trusă histerectomie abdominală
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu