Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA.

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA.
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Exploatare ascensor.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea funcționării corespunzătoare în siguranță a ascensorului nou.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Intervenții insemnate de la data punerii în funcțiune cauzate de variații de tensiune în rețea.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scăderea numărul de intervenții, reducerea costurilor de mentenanță.
Obiectivele proiectului: 
Ascensor de persoane.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul propriu al aparatului Consiliului Județean Harghita și terțe persoane.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.50 mii lei
Denumirea investitiei
Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA.
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu