Electrocauter cu plasma argon

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Electrocauter cu plasma argon
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Gastroenterologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent nu există în cadrul spitalului posibilitate de tratare prin electrocauter a hemoragiilor digestive cu risc vital major.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imposibilitatea tratarii hemoragiilor digestive complexe cu risc vital major
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Diversificarea serviciilor asigurate de spital, reducerea cheltuielilor de tratament al acestei afecțiuni.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea posibilității de tratare a hemoragiei digestive complexe prin cauterizare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
143.00 mii lei
Denumirea investitiei
Electrocauter cu plasma argon
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu