Achizitie echipamente şi aparatură medicală pentru Spitalul Municipal Gheorgheni 2018 ianuarie
140000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin investiti se doreste achizitionarea unui Computer tomograf HD 32 secţiuni, un Laporoscop HD Tehnologie Spice şi un Ecograf 3D+Dopller. Detaliile privind echipamentele se regasesc in Nota de fundamentare, atasat prezentei.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al investiţiei este asigurarea serviciului medical se specialitate din Municipiul Gheorgheni cu paratele specificate mai sus. Obiective specifice: Dotarea spitalului cu echipamente performante Imbunatatirea infrastructurii de sanatate in depresiunea Giurgeului
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Spitalul Municipal Gheorgheni este unitate sanitara cu 200 de paturi distribuite in sectii si compartimente care asigura servicii medicale in plan zonal. Acesta dispune de camera de garda care preia toate cazurile de urgenta medicala. De asemenea, localizarea la confluenta drumurilor nationale DN12 si DN13B intr-o zona cu multe accidente de circulatie, impune o dootare la un standard ridicat din punct de vedere a dispozitivelor medicale. Pe langa zona limitrofa - adica depresiunea Giurgeului, se asigura serviciu medical de specialitate pacientilor din zona Toplitei si localitatile apropiate din judetul Neamt. Spitalul Municipal Gheorgheni deserveste anual cca. 5200 de pacienti in spitalizare cintinua si cca. 8300 de pacienti in sistem de zi si in alte domenii - ambulatoriu de specialitate de cca. 45000 pacienti. Dotarile spitalului sunt fizic din ce in ce mai vechi, iar peste acest aspect se suprapune uzura morala, gradul de uzura este de 89%, ceea ce se va traduce in scaderea calitatii serviciilor medicale in viitorul apropiat daca nu se intervine cu solutii viabile. Valoarea solicitata maj jos constituie contributia cu 10% la realizarea investitiei, restul de 90% fiind asigurat de catre Ministerul Sanatatii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiari directi: persoane spitalizate - cca. 5200 pacienti anual persoane in sistem de zi - cca 8300 pacienti anual Beneficiari indirecti: Locuitorii Municipiului Gheorgheni - cca. 20000 de persoane Locuitorii Depresiunii Giurgeului - cca. 60.000 de persoane
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0 %.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%