Reabilitarea si Reamenajarea cladirii Scoli Primare Heveder in vederea obtinerii autorizatiei de functionare2018 ianuarie
40000
Voșlăbeni - Vasláb
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea si Reamenajarea cladirii Scoli Primare Heveder in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitarea si Reamenajarea cladirii Scoli Primare Heveder prin amenajarea unor grupuri sanitare care sa fie in concordanta cu normele impuse de lege in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Amenajarea unor grupuri sanitare care sa fie in concordanta cu normele impuse de lege in vederea obtinerii autorizatiei de functionare
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Copii scolari si presocari si cadrele didactice de la Scoala Primara Heveder
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%