Imbunatatirea infrastructurii de agrement si turism de uz public Voslabeni, sat Izvoru Muresului2018 ianuarie
20000
Izvoru Mureşului - Marosfő
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectul vizeaza amenajarea unui observator in varful muntelui Arama Neagra
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Conservarea patrimoniului natural, istoric si cultural dezvoltarea diversificarea si promovarea ofertei turistice.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Crearea dezvoltarea modernizarea infrastructurii de turism prin valorificarea durabila a resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor in turism
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Turisti, locuitorii comunei Voslabeni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%